Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Oostflank

Rotterdam gaat ongeveer 30.000 nieuwe woningen bouwen in de Oostflank, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein. De bouw gaat samen met de komst van een nieuwe stadsbrug tussen IJsselmonde en Kralingen, en met snel openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. Vanwege het grote woningtekort in de stad, zijn de nieuwe woningen hard nodig.

Volgende stap voor nieuwe stadsbrug en openbaar vervoer in Rotterdam

De afspraken over de bouw van duizenden nieuwe woningen in de Oostflank en de komst van de nieuwe stadsbrug zijn vastgelegd op 18 januari in een bestuursovereenkomst.
Dit gebeurde door de 4 initiatiefnemers van het project; de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam.
Samen stellen zij 1.288 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van de brug en de OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Voor station Stadionpark is 197,4 miljoen euro beschikbaar.

Kortere reistijden
De bouw van de duizenden woningen gaat samen met de komst van een nieuwe brug tussen IJsselmonde en Kralingen, snel openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom en een nieuw treinstation Stadionpark.
Zuid en Oost worden zo met elkaar verbonden. 
Woningen, werk, school en andere voorzieningen worden beter en sneller bereikbaar.
De kortere reistijd betekent meer kansen voor iedereen, want er komen meer banen en opleidingen binnen handbereik.
Ook bieden de komst van de brug en het nieuwe openbaar vervoer kansen om het gebied (economisch) aantrekkelijker, levendiger en sociaal veilig te maken. De bestaande omliggende wijken profiteren ook mee.

Tussen 2024 en 2027 worden de plannen voor de brug, de OV-verbinding en het station verder uitgewerkt en concreet gemaakt, in overleg met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties.
Deze fase wordt afgerond met een projectbesluit. Daarna kunnen de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw starten.

Bijna een miljoen woningen
Om de woningbouwopgave in Nederland van 981.000 woningen te kunnen invullen, zet de landelijke overheid in op grootschalige woningbouw door heel Nederland.
Dit is nodig vanwege het grote tekort aan woningen in een aantal regio’s in Nederland.
Regio’s waarin de realisatie van alleen kleine en middelgrote woningbouwlocaties met goede betaalbare woningen onvoldoende is.

In het voorjaar van 2022 heeft het kabinet, in overleg met betrokken mede-overheden, 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties aangewezen. NOVEX staat voor Nationale Omgevingsvisie Extra.
Tot en met 2030 kunnen daar ongeveer 288.000 woningen worden gebouwd, dat is ongeveer 30 procent van de totale opgave. En na 2030 nog eens 300.000 woningen.

De Oostflank is onderdeel van 1 van de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. In totaal kunnen hier zo’n 35.000 woningen komen.
Tot aan 2030 worden er 19.000 woningen gebouwd en daarna nog eens 16.000, waarvan 30.000 in de gemeente Rotterdam en 5.000 in Capelle aan den IJssel.
Bij het nieuwe station Stadionpark komen meer dan 4.000 woningen.

Deze plannen staan in de herziening van de omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam. 

De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 de plannen voor de Oostflank vastgesteld, waaronder de komst van een derde stadsbrug, en de definitieve herziening van de omgevingsvisie.

Ontwerpwedstrijd

De gemeenteraad heeft een aantal moties aangenomen over de nieuwe stadsbrug en de andere plannen voor de Oostflank.  Zo komt er een ontwerpwedstrijd voor architecten en ontwerpers, inclusief een publiek debat over het ontwerp. 

Voor de wijk De Esch, waar de nieuwe brug aanlandt, moet een leefbaarheidsprogramma komen: het moet er ook na de komst van de brug prettig wonen en leven zijn. En bij het realiseren van nieuwe woningen en voorzieningen op Zuid moeten de behoeften van de bewoners op Zuid centraal staan. 

Verder vraagt de raad om te onderzoeken of de nieuwe brug 'natuurinclusief' kan zijn, dat wil zeggen dat er in het ontwerp veel aandacht moet zijn voor de leefomgeving van planten en dieren en dat de brug zo 'groen' mogelijk moet worden. De gemeenteraad heeft de aanleg van de nieuwe stadsbrug aangeduid als 'risicovol project', dat wil zeggen dat de raad voortdurend op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang en kosten van de aanleg. 

Lees wat de plannen voor de stadsbrug en woningbouw in de Oostflank zijn: 

Vragen en antwoorden over de plannen voor de Oostflank van de stad

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over de plannen voor de Oostflank, met onze antwoorden erbij. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan per mail via oostflankso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

In gesprek met de omgeving

De Gemeente voerde in de afgelopen twee jaar op verschillende manieren en momenten gesprekken met bewoners, belangenorganisaties en andere partijen in de Oostflank. Voor de zomer van 2021 zijn we de wijken Hillesluis, De Veranda, De Esch, Kralingen-Oost, Het Lage Land, Boszoom en de Alexanderknoop ingegaan, om van bewoners te horen welke kwaliteiten in de wijken behouden moeten blijven.

Welke kwesties spelen er in deze wijken en welke kansen liggen er? En wat kan het bouwen van meer woningen met bedrijvigheid en voorzieningen betekenen voor de huidige bewoners van de wijken? Kunnen we met deze aanpak ook de leefkwaliteit in de bestaande wijken verbeteren? Bij de aanpak voor de wijken in de Oostflank, van Prins Alexander tot Zuidplein, hebben we samen met bewoners en partijen uit de wijken gezocht naar de antwoorden op deze vragen.