Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Oostflank

Met de komst van een nieuwe brug tussen Kralingen en IJsselmonde, met een snelle tramlijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, ziet Rotterdam kansen om ongeveer 30.000 nieuwe woningen en banen te realiseren in de Oostflank, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein. Die woningen zijn hard nodig, vanwege het grote woningtekort in de stad.

Verkeersweg omringd door groen.
De nieuwe bosas tussen het Schollebos in Capelle aan den IJssel en de Kralingse Plas. Beeld: Studio For New Realities en LOLA Landscape Architects.

De gemeente wil het landschap buiten de stad zoveel mogelijk openhouden. We zoeken daarom vooral naar plekken in de bestaande stad om woningen te bouwen. In de Oostflank kan het bouwen van huizen samengaan met ‘goede groei’. Goede groei betekent dat we, naast het bouwen van woningen, ook investeren in voorzieningen en een prettig leefklimaat voor de bewoners van de bestaande wijken. Denk aan de aanleg van een nieuw rivierpark op de Noord- en Zuidoever, nieuwe en betere fiets- en looproutes en betere voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en zorg. De nieuwe stadsbrug met een snelle tramlijn en een permanent treinstation bij Stadionpark zorgen ervoor dat de nieuwe woningen goed bereikbaar zijn. 

Nieuwe woonwijken en woningen bij OV-knooppunten

 De meeste van de 30.000 nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijfsruimtes komen in de buurt van nieuwe en al bestaande knooppunten van openbaar vervoer. Dit zijn station Rotterdam Alexander, metrostation Kralingse Zoom, het toekomstige permanente station Stadionpark en het metrostation Zuidplein, bij Hart van Zuid. Deze gebieden worden nu gedomineerd door een wirwar aan wegen en spoorlijnen en deels verouderde bedrijventerreinen. Ook is er de wens om in de bestaande woonwijken Het Lage Land, Prinsenland, De Esch, Bloemhof en Hillesluis extra woningen te bouwen, zonder het bestaande karakter van de wijk aan te tasten.  Tot 2040 wil de gemeente daarnaast twee nieuwe klimaatadaptieve woonwijken bouwen, met veel ruimte voor water en groen. Er komt een nieuwe woonwijk met maximaal 1000 woningen langs de Kralingse Zoom in De Esch, waar ook een nieuwe tramhalte komt. En er komt een nieuwe woonwijk met ongeveer 1350-1650 nieuwe woningen aan de Boszoom. Deze woonwijk wordt goed bereikbaar met een nieuwe tramlijn die ook voor een verbinding zorgt met de wijk Het Lage Land in Prins Alexander.  

Keuzes nodig

De ruimte die we in de stad hebben, is beperkt.  Daarom zijn er soms ingrijpende keuzes nodig.  Het college van B en W vraagt drie volkstuincomplexen in de Oostflank om over tien jaar plaats te maken voor nieuwe woningen, sportterreinen en andere voorzieningen dicht bij die woningen. Het gaat om de volkstuinen van de Amateurtuindersvereniging (ATV) Ommoord, Volkstuinvereniging De Venhoeve aan de Boszoom en Volkstuinvereniging Kweeklust aan het Toepad in De Esch.  De gemeente overlegt met de besturen van de volkstuinen over een goede overgangsregeling, een voorrangsregeling op een plek bij een andere volkstuin en financiële compensatie.

Ruimte voor groen en sport

Groen blijft heel belangrijk. De gemeente wil daarom investeren in nieuwe openbare buurttuinen en in buurtparken op verschillende plekken in de Oostflank. Groene plekken in de directe omgeving, waar iedere Rotterdammer gebruik van kan maken. Bestaande en nieuwe woonbuurten worden door groene netwerken met elkaar en met groene gebieden in de regio verbonden. Een nieuwe bos-as gaat het Schollebos in Capelle aan den IJssel met de Kralingse Plas verbinden.  Het aantal sportvelden blijft in de Oostflank in de toekomst gelijk. Wel zullen, als de gemeenteraad akkoord gaat met de herziening van de omgevingsvisie, de meeste sportverenigingen verhuizen naar een nieuw sportcomplex op een andere locatie in de Oostflank, omdat de huidige plekken van de sportterreinen heel geschikt zijn voor woningbouw.  

Zienswijze indienen 

De ontwikkelingen in de Oostflank legt de gemeente vast in een gedeeltelijke herziening van de Rotterdamse omgevingsvisie. Vanaf 30 mei tot en met 14 juli 2023 ligt de herziening van de omgevingsvisie voor iedereen ter inzage. In deze periode kan iedereen een ‘zienswijze’ (idee, advies, mening of reactie) geven op de herziening van de omgevingsvisie. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die na de zomer beslist over de definitieve herziening van de omgevingsvisie.  De raad weegt daarbij de ingediende zienswijzen mee. Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind oktober 2023 een besluit over de herziening van de omgevingsvisie.

Informatiebijeenkomsten

Kom naar een van de informatiebijeenkomsten in juni om meer te weten te komen over de plannen voor de Oostflank en het indienen van een zienswijze. Er komen bijeenkomsten in De Esch, Prins Alexander en op Zuid. De data en locaties van deze bijeenkomsten vindt u uiterlijk op 26 mei op deze webpagina.

Hoe stuurt u een zienswijze in?

U kunt op drie manieren een zienswijze indienen:

  1. Stuur een mail met daarin uw zienswijze naar oostflankso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
  2. Stuur een brief met daarin uw zienswijze naar: gemeente Rotterdam, t.a.v. cluster Stadsontwikkeling, Ruimte Wonen en Milieu, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
  3. Maak via oostflankso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina een afspraak om uw zienswijze mondeling op een locatie van de gemeente te geven.

In gesprek met de omgeving

De gemeente voerde  in de afgelopen twee jaar op verschillende manieren en momenten  gesprekken met bewoners, belangenorganisaties en andere partijen uit het gebied van Alexander tot Zuidplein. Voor de zomer van 2021 zijn we de wijken Hillesluis, De Veranda, De Esch, Kralingen-Oost, Het Lage Land, Boszoom en de Alexanderknoop ingegaan, om van bewoners te horen welke kwaliteiten  in de wijken behouden moeten blijven.. Welke kwesties spelen er in deze wijken en welke kansen liggen er? En wat kan het bouwen van meer woningen met bedrijvigheid en voorzieningen betekenen voor de huidige bewoners van de wijken? Kunnen we met deze aanpak ook de leefkwaliteit in de bestaande wijken verbeteren? Bij de aanpak voor de wijken in de Oostflank, van Prins Alexander tot Zuidplein, hebben we samen met bewoners en partijen uit de wijken gezocht naar de antwoorden op deze vragen.

Meer informatie

Hebt u vragen over de ontwikkelingen in de Oostflank, de herziening van de omgevingsvisie of over het indienen van uw zienswijze? Mail uw vragen dan naar oostflankso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.