Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Welstand Feyenoord City

Het Quality-team Feyenoord City, hierna 'Q-team', heeft de taak om in opdracht van burgemeester en wethouders aanvragen over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City te beoordelen. Basis daarvoor is de Welstandsnota Rotterdam.

Het Q-team beoordeelt de aanvragen op de kwaliteit die de stad zich als doel stelt. Ze beoordeelt of een bouwplan in de gebiedsontwikkeling voldoet aan de vastgestelde ruimtelijke kwaliteitseisen en of het goed past in de omgeving waar het komt. Heel belangrijk daarbij is de samenhang tussen gebouw, buitenruimte en stedenbouw. Monumenten binnen de gebiedsontwikkeling worden getoetst aan het gemeentelijke welstandsbeleid en het monumentenbeleid.

Samenstelling Q-team

Feyenoord City is een grootschalige en veelomvattende gebiedsontwikkeling. Daarvoor is kennis vanuit meerdere disciplines nodig. Belangrijke punten zijn verbindingen, stadionontwikkeling, infrastructuur, stationsontwikkeling, leisure (vrijetijdsbesteding), grootschaligheid, hoogbouw en landschap (stedelijk, venues (ontmoetingsplekken) en de rivier).

In het Q-team zitten vanuit de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed  Rotterdam de leden met de disciplines 'architectuur', 'architectuurhistorie' en 'stedenbouw' aangevuld met deskundigen voor de disciplines 'sociaal-economisch', 'sociaal-maatschappelijk programma', 'knooppunt', 'landschap/buitenruimte' en 'venues' 

De gemeenteraad stelt de leden van de Q-team aan voor een termijn van drie jaar. Deze termijn kan eenmaal met drie jaar worden verlengd. Een ambtelijk secretariaat ondersteunt het Q-team, vanuit de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Stadsontwikkeling.

Leden Q-team

  • Robert Winkel, voorzitter
  • Rudolph Eilander, lid commissie O&CE - architectuur
  • Johanna van Doorn, lid commissie O&CE - cultuurhistorie
  • Steven Slabbers, lid commissie O&CE - stedenbouw en landschapsarchitectuur 
  • Ton Venhoeven, deskundige knooppunten
  • Paul Diederen, deskundige venues
  • Hanneke Kijne, deskundige landschapsarchitectuur
  • Lorenzo Elstak, deskundige sociaal en maatschappelijk programma

Alleen de grotere, complexe bouwplannen binnen de gebiedsontwikkeling Feyenoord City worden aan het Q-team voorgelegd. De overige, kleinere, plannen worden, in opdracht van het Q-team, ambtelijk door het secretariaat afgedaan.

Plannen

Er zijn twee manieren waarop een plan kan worden voorgelegd: als conceptaanvraag of als aanvraag omgevingsvergunning. Bij conceptaanvragen gaat het om vooroverleg. Er wordt nog geen advies aan het bestuur afgegeven. In deze fase volstaat een reactie aan de aanvrager, als uitgangspunt voor verdere uitwerking van het voorstel. Zo kan in het vooroverleg toegewerkt worden naar een plan dat bij de formele aanvraag omgevingsvergunning kan rekenen op een snelle en soepele afhandeling. Bij aanvragen omgevingsvergunning wordt een advies uitgebracht aan het bestuur.

Beleids- en toetsingskaders

Het Q-team toetst de plannen aan verschillende algemene en/of specifieke beleidskaders. Uiteraard is de welstandsnota Rotterdam de basis; voor de buitenruimte is dat de Rotterdamse Stijl. Daarnaast worden er ook specifieke toetsingskaders voor Feyenoord City geformuleerd, zoals een welstandsparagraaf, een masterplan en nota's van uitgangspunten voor deelprojecten.