Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Rotterdamse Stijl

Voor rust, eenheid en herkenbaarheid in de buitenruimte is de Rotterdamse Stijl ontwikkeld. Daarnaast kiest de Rotterdamse Stijl kiest voor duurzaam meubilair en duurzame bestrating met een hoogwaardige uitstraling.

Door eenduidige materiaalgebruik kan het onderhoud efficiënter gebeuren.

Alle richtlijnen voor de Rotterdamse Stijl staan in:

  • Handboek Openbare Ruimte Rotterdamse Stijl
  • Lichtplan Rotterdam
  • Boomstructuurvisie

Rotterdamse Stijl Digitaal

Het Handboek Openbare Ruimte Rotterdamse Stijl bevat veel kaartmateriaal. De digitale variant van het handboek Rotterdamse Stijl is opgenomen in de internetapplicatie Gisweb. Link opent een externe pagina.

Pijlers, thema's en schaalniveau

Materialen en meubilair

Voor alle materialen uit de Rotterdamse Stijl geldt dat een hoge beeldkwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid essentieel zijn. Het gebruikte materiaal bepaalt voor een belangrijk deel de uitstraling (beeldkwaliteit) van bestrating of meubilair en de duurzaamheid.

Hoe nu verder?

De Rotterdamse Stijl wordt de afgelopen 10 jaar gebruikt bij een nieuwe inrichting van de buitenruimte en bij vervanging van straatmeubilair. Toch zal het nog zeker 30 jaar duren voordat de hele stad is ingericht volgens de Rotterdamse Stijl.