Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Folkert Elsingastraat

Het Lage Land, en vooral de omgeving van het Prinsenpark, is volop in ontwikkeling. Ontwikkelaar HD en de gemeente willen van de Folkert Elsingastraat een gezonde en vitale leef- en woonomgeving maken.

Het gaat hierbij om de plek van het kantoorpand, de boksschool en skischool aan de Folkert Elsingastraat 3-9 en het sportveld er achter. Ontwikkelaar HD heeft het kantoorpand aan de Folkert Elsingastraat 3-9 gekocht. HD wil hier woningen bouwen. Dit past in de wens van de gemeente om meer woningen te bouwen in de stad en in Prins Alexander. De vraag naar woningen in Rotterdam is namelijk veel groter dan het aanbod. Veel mensen kunnen op dit moment geen woning vinden in de stad. Daarin willen we graag verandering brengen.

Nieuwe appartementen

De gemeente en HD zetten in op de bouw van 269 appartementen op deze plek. Op dezelfde plek zullen parkeerplekken voor de bewoners komen. Ook wordt er gekeken naar een nieuwe plek voor de boksschool en de skischool, bij het sportterrein. De gemeente wil verder het sportterrein en de buitenruimte eromheen opnieuw inrichten. De kunstgrasvelden van de korfbalvereniging Trekvogels blijven gewoon op dezelfde plek liggen.  

Ontwikkeling woningbouw 

Bent u geïnteresseerd in een woning, kijk dan op de woneninmix.nl. Link opent een externe pagina. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de woningen dan kunt u zich hier ook aanmelden.

Let op: u kunt zich nog niet inschrijven voor woningen. U kunt natuurlijk wel laten weten dat u interesse heeft in het plan via de projectwebsite. Of mail naar folkertelsingastraat@hdgroep.nl. Link opent een externe pagina.

Bestemmingsplan Folkert Elsingastraat

Vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met 2 februari 2024 lag het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. In die tijd kon u bezwaar maken tegen het bestemmingsplan door uw reactie/zienswijze in te dienen. Wij hebben enkele reacties ontvangen vanuit de omgeving. De gemeente geeft antwoord op deze reacties/ zienswijzen in de zienswijzerapportage. De reacties en de beantwoording ervan worden behandeld door de gemeenteraad in een hoorzitting. Hierna zal de gemeenteraad een besluit nemen of het bestemmingsplan (al dan niet gewijzigd) vastgesteld kan worden.  

Een vernieuwd sportterrein

De gemeente heeft de wens om het sportterrein helemaal nieuw in te richten, zodat het terrein klaar is voor de toekomst. Daarbij wordt er rekening gehouden met twee gymzalen voor het Passercollege. Naar verwachting komt er ook een nieuw gebouw voor de skischool en boksschool. Daarnaast onderzoekt de gemeente of het haalbaar is een gebouw met een maatschappelijke functie toe te voegen, in combinatie met een nieuw gebouw voor de korfbalvereniging. 
De gemeente heeft Sportbedrijf Rotterdam gevraagd onderzoek te doen. Sportbedrijf Rotterdam gaat onderzoeken hoe de mensen uit de omgeving denken over sport en wat hun wensen op dit gebied zijn. Ook gaan ze onderzoeken hoe en of alle wensen samen kunnen komen op het sportterrein. Het onderzoek is de eerste stap om tot een plan voor het vernieuwde sportterrein te komen.

Herinrichting van de buitenruimte

Alle ontwikkelingen hebben gevolgen voor de buitenruimte. Daarom is het nodig om plannen te maken over de herinrichting van de buitenruimte. Het sportterrein en de bouw van de nieuwe woningen zijn twee verschillende opdrachten zijn. De duur van de ene opdracht is anders dan die van de andere opdracht. Daarom is het herinrichten van de buitenruimte verdeeld in twee fases: 

Vragen en antwoorden

Er zijn inmiddels verschillende vragen gesteld en beantwoord. Zit uw vraag en niet bij? Stel de vraag dan alsnog! 

Voor specifieke vragen over de buitenruimte en het sportterrein kunt u mailen naar: folkertelsingastraatSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Algemene vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over wonen en het bouwplan

Vragen over bestemmingsplan en de procedure

Vragen en antwoorden over openbare ruimte en sport