Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Oranjebonnen

Tussen de woonwijken van Hoek van Holland en Maassluis liggen twee polders. De Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder.

Om van de twee polders aantrekkelijke agrarische en recreatieve gebieden te maken zijn er plannen gemaakt. Door die plannen samen te voegen kan de ontwikkeling sneller gaan. Zo ontstond ook de projectnaam 'Oranjebonnen'.

Via deze pagina en de website Natuur in de Bonnen. Link opent een externe pagina kunt u de voortgang van de plannen volgen.

Welstandsnota

Bij de ontwikkeling worden de welstandscriteria uit de Welstandsnota gebruikt. Doel van de criteria is het houden van het karakter en de kwaliteit van een specifiek omschreven gebied in Rotterdam. Meer informatie over de Welstandsnota kunt u vinden op de pagina Welstandsnota.

Windpark

Eneco plaatste zeven windturbines op de noordoever van de nieuwe Waterweg. Het gebied van de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder heeft daarvoor een 'gebiedsgebonden bijdrage'  van 600.000 euro ontvangen.

Op de website Windpark Nieuwe Waterweg. Link opent een externe pagina vindt u meer informatie over het windpark.

Samenwerking

Rotterdam maakte samen met de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam, het plan om de Oranjebonnen te ontwikkelen.
De gemeente werkt voor de ontwikkeling samen met bewoners, gebruikers en gebied Hoek van Holland.

Bij de plannen zijn ook plannen van Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Maassluis en Zuid Hollands Landschap betrokken. Door de inzet van deze en vele andere partijen kan de Oranjebonnen een aantrekkelijk agrarisch en recreatief gebied worden.