Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Oranjebonnen

Tussen de woonwijken van Hoek van Holland en Maassluis liggen twee polders. De Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder.

Om van de twee polders aantrekkelijke agrarische en recreatieve gebieden te maken zijn er plannen gemaakt. Door die plannen samen te voegen kan de ontwikkeling sneller gaan. Zo ontstond ook de projectnaam 'Oranjebonnen'.

Via deze pagina en de website Natuur in de Bonnen. Link opent een externe pagina kunt u de voortgang van de plannen volgen.

Bestemmingsplan Oranjebonnen

Het bestemmingsplan Oranjebonnen is in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en in december 2021 in werking getreden. Het plan ligt voor beroep bij de Raad van State. De gemeente Rotterdam heeft van de Raad van State de uitnodiging voor de zitting ontvangen voor de behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan Oranjebonnen. Dit is een openbare zitting, en daarmee voor alle belangstellenden toegankelijk.

De zitting staat gepland op:

  • datum: donderdag 23 mei 2024
  • tijd: 10.00 uur
  • locatie: Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.
Een wandelaar en een fietser in het groen van de Oranjebonnen. Foto: Jan van der Meijde
Oranjebonnen. Foto: Jan van der Meijde

Windpark

Eneco plaatste zeven windturbines op de noordoever van de nieuwe Waterweg. Het gebied van de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder heeft daarvoor een 'gebiedsgebonden bijdrage'  van 600.000 euro ontvangen.

Op de website Windpark Nieuwe Waterweg. Link opent een externe pagina vindt u meer informatie over het windpark.

Samenwerking

Rotterdam maakte samen met de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam, het plan om de Oranjebonnen te ontwikkelen.
De gemeente werkt voor de ontwikkeling samen met bewoners, gebruikers en gebied Hoek van Holland.

Bij de plannen zijn ook plannen van Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Maassluis en Zuid Hollands Landschap betrokken. Door de inzet van deze en vele andere partijen kan de Oranjebonnen een aantrekkelijk agrarisch en recreatief gebied worden.