Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

De nieuwe Hoekstee

De huidige Hoekstee is zo’n 50 jaar oud. Daarom willen we een nieuwe Hoekstee realiseren. De eerste ideeën zijn afgelopen jaar op papier gezet. Nu gaan we die plannen concreter maken. En daar hebben we uw inbreng bij nodig. Want Hoekenezen weten het best hoe we een gebouw kunnen maken waar het dorp weer generaties plezier van heeft.

Wat gaan we doen?

In 2024 gaan we bepalen wat er allemaal in de nieuwe Hoekstee moet komen en hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Ook gaan we onderzoeken waar de nieuwe Hoekstee het beste gebouwd kan worden. Is dat op de huidige locatie of meer in het centrum? Om deze vragen te beantwoorden, zijn wij op dit moment in gesprek met de verschillende gebruikers van De Hoekstee, de dorpsraad en andere betrokkenen.

Ingang huidige Hoekstee
Ingang huidige Hoekstee

Ontwerpen en ontwikkelen

In 2021 en 2022 is er een ontwerp- en ontwikkeltraject geweest waarin u globaal heeft meegedacht over de toekomst van De Hoekstee. Hierin is ook besproken hoe een nieuwe Hoekstee gecombineerd kan worden met verdere ontwikkelkansen in het dorp. De uitkomst van dit onderzoek heeft geleid tot het huidige traject.

Hoe nu verder?

Zodra we een locatie hebben gekozen en weten hoe groot het gebouw wordt, kunnen we een team gaan samenstellen dat het gebouw daadwerkelijk kan gaan ontwerpen. Daarna moet er een bouwer (aannemer) worden gezocht en moet er gebouwd gaan worden.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Contact en meedenken

Tijdens alle stappen zullen wij u op de hoogte houden. En er is regelmatig gelegenheid om mee te denken. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij een bericht in de wijkkrant plaatsen. Daarnaast zullen wij ook enkele werksessies organiseren, en kunt u ons met regelmaat in De Hoekstee vinden. 

Voor meer informatie kunt u kijken op Mijn Rotterdam - De nieuwe Hoekstee. Link opent een externe pagina. Voor vragen kunt u ons mailen via SO_DeNieuweHoeksteeSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Planning 2024

Stap 1
- Gesprekken voeren met gebruikers De Hoekstee
- Aan dorpsbewoners vragen om ideeën


februari/maart

Stap 2
- Puzzelen hoe groot nieuwe gebouw wordt  
- Werksessie met het projectteam

februari/maart/april
maart/april
Stap 3
- Presenteren uitkomsten stap 2        

april/mei
Stap 4
Voorkeursscenario uitwerken

mei/juni/juli
Stap 5
Presenteren uitkomst stap 4      

juli
Stap 6
Laatste aanpassingen en vaststelling PVE  

augustus
Stap 7
Een ontwerpteam samenstellen dat in 2025 aan de slag gaat met een echt ontwerp voor het nieuwe gebouw.