Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Verbetering natuurgebieden Hoek van Holland

Op dit moment gaat het helaas niet goed met de natuurgebieden in Hoek van Holland. Om de natuur te beschermen en te verbeteren starten daarom eind 2023 werkzaamheden.

De Solleveld & Kapittelduinen is aangewezen als Natura 2000-gebied.

We beschermen dit gebied en verbeteren de natuur. Hiervoor werken we van eind 2023 tot en met 2025 in dit gebied. De werkzaamheden zijn vooral van november tot en met februari. Vooral in de Hoekse Bosjes en het Roomse Duin. Wat er voor u verandert leest u op deze pagina.

Nieuws

Natura 2000: beschermde natuur

Solleveld & Kapittelduinen is het duingebied tussen Hoek van Holland en Den Haag. Het bestaat uit verschillende kleinere delen natuur, waarvan er sommige in en om Hoek van Holland liggen.
Er zijn allerlei zeldzame dier- en plantensoorten te vinden, en veel bijzondere leefgebieden.
Het is zelfs zo uniek dat het is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit zijn speciale natuurgebieden die in Europa worden beschermd vanwege de bijzondere planten, dieren en leefgebieden die er voorkomen.

Solleveld & Kapittelduinen

Dat Solleveld & Kapittelduinen is aangewezen als Natura 2000-gebied is iets om trots op te zijn en van te genieten, maar het moet ook gekoesterd worden. De gemeente beheert vijf deelgebieden van Solleveld & Kapittelduinen:

 • Hillduin
 • Roomse Duin
 • Hoekse Bosjes
 • Nieuwlandse Duin/Dijk
 • De Lange Wei

De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de bescherming en verbetering van de natuur in deze gebieden.

Eind 2024 zullen er werkzaamheden plaatsvinden om de natuur te verbeteren. Er wordt van november tot en met februari gewerkt, vooral in de Hoekse Bosjes en het Roomse Duin. Voor bezoekers van de gebieden zijn er op de langere termijn veranderingen.

> Kijk voor uitgebreide informatie over Natura 2000-gebieden op natura2000.nl. Link opent een externe pagina.

Plattegrond van de in Hoek van Holland gelegen 5 deelgebieden van het Natura 2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen: Hillduin, Roomse Duin, Hoekse Bosjes, Nieuwlandse Duin/Dijk en De Lange Wei.
De 5 deelgebieden van het Natura 2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen: Hillduin, Roomse Duin, Hoekse Bosjes, Nieuwlandse Duin/Dijk en De Lange Wei.

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd? 

Om de kwaliteit van de natuurgebieden te verbeteren en om meer rust te creëren voor de aanwezige natuur worden de volgende maatregelen genomen:

 • Invasieve plantensoorten zoals de Japanse duizendknoop verwijderen, en dominante plantensoorten zoals de esdoorn en de braam verminderen
 • Door sommige paden te verwijderen en door bepaalde terreinen af te sluiten ontstaan er rustigere terreindelen, waardoor zowel bezoekers als de natuur meer rust ervaren  
 • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers om de natuur in en rondom de vijvers te verbeteren
 • Ecologische zones creëren om natuurgebieden met elkaar te verbinden
 • Mantel- en zoombegroeiing aanleggen (voor een geleidelijke overgang tussen bos en gras) 
 • Duikers verwijderen in delen van de Hoekse Bosjes om de waterdoorstroming te verbeteren. 

Deze werkzaamheden worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. U wordt hier op een later moment verder over geïnformeerd. 

Wat verandert er?

Een aantal dingen verandert in hoe er met de natuur moet worden omgegaan. 

 • Er zullen enkele paden minder zijn om overheen te lopen, zodat er meer rust wordt gecreëerd voor de natuur. 
 • Soms verstoren loslopende honden per ongeluk de natuur. We willen de natuur beschermen en de kwaliteit verbeteren. Daarom kan het nodig zijn dat het hondenbeleid voor een deel verandert in deze gebieden.
  We willen graag met hondeneigenaren en bezoekers van deze gebieden praten om dit verder te onderzoeken.
  We veranderen het hondenbeleid niet voor we uitgebreid met hondeneigenaren en gebruikers in de gebieden hebben gesproken. En voordat we, als dat nodig en mogelijk is, alternatieve losloopgebieden voor honden hebben gevonden.

Wat betekent dit voor u?

 • Er zullen iets minder paden zijn om overheen te lopen.
 • Tijdens de werkzaamheden kunnen paden tijdelijk worden afgesloten, maar dit zal maar voor een korte periode zijn.
 • Er wordt geen aanzienlijke geluidsoverlast verwacht.
 • Het kan zijn dat honden in de toekomst in een of meer van de gebieden aangelijnd moeten worden.

Wat is de planning?

De werkzaamheden starten in november of december en zullen in ieder geval doorgaan tot 2025. Om de natuur zo min mogelijk te verstoren wordt er vooral van november tot en met februari gewerkt.

In de komende wintermaanden zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

 • Onderhoudswerkzaamheden in de gebieden (uitdunnen, opruimen)
 • Bodemonderzoek
 • Verwijderen van invasieve soorten (Japanse duizendknoop)

Eind 2024 zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

 • Verwijderen van duikers en verbreden van greppels
 • Verwijderen van asfaltpaden.

Vragen en contact 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar natura2000so@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
En misschien vindt u al antwoord op uw vraag bij de Vragen en antwoorden hieronder.

Vragen en antwoorden

Dit gesubsidieerde project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.