Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Presidentenwijk

Er staat heel wat te gebeuren in de Presidentenwijk in Hoek van Holland. Tijdens groot onderhoud vervangt de gemeente er het riool, Stedin de elektrakabels en gasleidingen en Evides de waterleidingen.

Als het grondwerk klaar is, richten we de straten opnieuw in. Dat doen we in goed overleg met de bewoners van de wijk. Het werk begint in januari 2024.

Daarvoor vervangen Stedin en Evides al hoofdleidingen in de wijk, in het najaar van 2023. Bewoners van de Presidentenwijk krijgen een brief voordat we in hun straat beginnen.

Waarom riolering vervangen

Veel riolering is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aangelegd, en nu te oud. Daarom wordt in Rotterdam op meerdere plekken het riool vervangen. De oude riolering in de Presidentenwijk is nu nog gemengd. Dat betekent dat het afvalwater uit de woningen en het regenwater samenkomen in het riool. Daarna gaan ze samen naar de zuiveringsinstallatie.

Tijdens het groot onderhoud vervangen we de huidige buis voor twee buizen. Eén buis voor het afvalwater vanuit de woningen, en één voor het regenwater. Alleen het afvalwater vanuit de woningen gaat dan nog via de vuilwaterleiding naar een zuiveringsinstallatie.  Het regenwater gaat naar het grondwater en de singels in de buurt. Dit gebeurt via een transportleiding (drain infiltratietransportleiding) die is aangesloten op de putten in de weg. Een gescheiden riolering voorkomt zo dus vervuiling van het water in sloten, singels en vijvers. En het is energiezuinig, omdat we het regenwater niet hoeven te zuiveren.

Huisaansluiting riool tot de erfgrens

Als we het gemeenteriool vervangen, vervangen we ook deels de buis die naar de woningen loopt. Deze buis noemen we de huisaansluiting. De gemeente vervangt alleen het deel van de huisaansluiting dat in gemeentegrond ligt. Het kan nodig zijn dat u zelf het deel vervangt dat onder uw eigen terrein ligt. Bijvoorbeeld in uw voortuin.
Bij woningen die grenzen aan het openbaar gebied: de regenpijp (hemelwaterafvoer) wordt losgekoppeld van het vuilwaterriool en apart aangesloten op het regenwaterriool (DIT-riool).

Stikstof

Omdat de Presidentenwijk bij een Natura2000-gebied (beschermd natuurgebied) ligt, mogen we niet tot nauwelijks stikstof uitstoten. Samen met de aannemer(s) zijn we bezig om aan deze eisen te voldoen. 

Bewoners denken mee

Als het werk onder de grond klaar is, is de woonomgeving aan de beurt. De gemeente praat hierover met de bewoners. Die weten immers het best hoe de wijk nu gebruikt wordt en wat beter kan. Bewoners kunnen meedenken over het groen, speelplekken, parkeerplaatsen, pleintjes, hergebruik van bestratingsmateriaal, verkeersdrempels en verlichting. Ook zal de gemeente met de bewoners overleggen of een vorm van zelfbeheer interessant is.

Mijn Rotterdam

Wilt u de werkzaamheden volgen en uw mening geven over de herinrichting? Bekijk het project op Mijn Rotterdam. Via dit platform kunnen bewoners van de Presidentenwijk digitaal meedenken en meebeslissen over hoe hun wijk er straks uitziet. 

Wat werd besproken tijdens eerdere informatiebijeenkomsten?

Bij meerdere informatiebijeenkomsten konden bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van hun buurt.  Veel bewoners kwamen naar het Huis van de Wijk De Hoekstee voor informatie over de plannen voor de Presidentenwijk. Ze konden tijdens de bijeenkomst hun vragen, suggesties en wensen kwijt.

Heeft u bij een informatiebijeenkomst een vraag gesteld? Of heeft u een vraag via e-mail gesteld? Dank u wel voor uw betrokkenheid! Hieronder zetten we alle vragen en antwoorden per thema bij elkaar. Is het antwoord voor u niet duidelijk of hebt u nog vragen? Stel deze dan per e-mail via presidentenwijkbco@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Vragen en antwoorden over de werkzaamheden en planning

Vragen en antwoorden over parkeren en bereikbaarheid

Vragen en antwoorden over het groen

Andere vragen en antwoorden

BAM app

Ontvang alle updates op uw telefoon of tablet. Download gratis de app 'BAM Infra projecten' op uw smartphone of tablet via de Appstore. Link opent een externe pagina  / Google Play. Link opent een externe pagina.

  1. Zoek via de zoekbalk onder de geplande projecten naar het project 'Presidentenwijk Hoek van Holland'.
  2. Selecteer het project.
  3. Klik rechts bovenin op de meldingenknop om het project als favoriet te markeren.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met een van de onderstaande contactpersonen.