Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Lemairepark

In het Lemairepark in Hoek van Holland werkt de gemeente samen met woningbouwvereniging WVH en Humanitas aan een nieuwe groene buurt met woningen, een park en een moderne woonzorglocatie.

Het Bertus Bliekhuis in het dorpscentrum is verouderd en te klein voor de zorgvraag in de toekomst. Nieuwbouw in het Lemairepark is gekozen als beste oplossing. In juli 2021 stelde het college van B&W de Ontwikkelvisie voor het Lemairepark vast. Deze visie bevat naast een zorgcomplex ook honderd diverse woningen en een vernieuwing van het park. De ontwikkelvisie voor het Lemairepark is gemaakt in overleg met Stichting Humanitas, woningbouwvereniging WVH, omwonenden, de dorpsraad en andere geïnteresseerden.

Informatiebijeenkomst 15 juni 2023

Alle ideeën, wensen en zorgen van de bijeenkomst, de presentatie en de resultaten van de evaluatie staan in een verslag.
In het verslag geven we zo veel mogelijk antwoord op de vragen die bewoners stelden.
Het verslag staat op Mijn Rotterdam.nl. Link opent een externe pagina bij 'Meer documenten'.

Bertus Bliekhuis

Voor nieuwbouw van het Bertus Bliekhuis is het beter om op een ander plek te bouwen. Er is samen gezocht naar een geschikte locatie. Qua kosten, tempo en ligging is het Lemairepark de beste locatie. Het huidige Bertus Bliekhuis blijft in gebruik tot de nieuwe locatie is opgeleverd. WVH en Humanitas zorgen dat in het gebouw kleine verbeteringen komen tot de nieuwbouw klaar is.

De ontwikkelvisie

In januari 2021 is gestart met het maken van een ontwikkelvisie voor het gebied. Deze stedenbouwkundige opdracht is uitgevoerd door Buro Ma.an. Bekijk de projectpagina van Buro Ma.an. Link opent een externe pagina.

De ontwikkelvisie geeft antwoord op de vraag 'wat willen we in het Lemairepark voor gebiedsontwikkeling?'. Het is een eerste stap naar de gezamenlijke gebiedsontwikkeling en het is getest op financiële haalbaarheid. De ontwikkelvisie bevat ook de wensen voor het herinrichten van het park, de uitgifte van gronden en het verder ontwikkelen van het maatschappelijke programma.

Nu de Ontwikkelvisie is vastgesteld is de volgende stap het maken en onderbouwen van een Masterplan. Hiervoor zijn onderzoeken gedaan naar allerlei thema’s zoals geluid, bodem en financiële haalbaarheid. Momenteel leggen we de laatste hand aan het masterplan. We zullen het document vervolgens aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders en daarna zal de gemeenteraad erover besluiten. Zodra het masterplan is vastgesteld door het college zullen wij u hierover informeren.

Groene buurt die past bij Hoek van Holland

Eén van de ontwikkelingen is het nieuwe woonzorgcomplex. Het woonzorgcomplex bestaat uit een zorggebouw met zes woongroepen en twintig aanleunwoningen. Op de begane grond is er ruimte voor aanvullende maatschappelijke functies en een centrale ontmoetingsplek voor de buurt en bezoekers van het verpleeghuis. Met het nieuwe gebouw wordt het aantal verpleeghuisplaatsen in het dorp uitgebreid. De vraag naar ouderenzorg in Hoek van Holland neemt de komende jaren flink toe. We willen dat de locatie aansluit bij het andere zorg- en welzijnsaanbod in het dorp. De wens is om vanuit het woonzorgcomplex alles rondom zorg, wonen en welzijn aan te bieden.

Ook komen er ongeveer 100 diverse woningen in het Lemairepark die jong en oud moeten aanspreken. Naast vrije sector, koop en huur moeten minimaal 20 van de woningen rollator toe- en doorgankelijk zijn. Ook moeten er minimaal 25 middeldure huurwoningen komen om bij te dragen aan het gemeentelijke actieplan 'middenhuur'. Bij en rondom het zorggebouw en de woningen wordt het Lemairepark opnieuw ingericht. Zo ontstaat een nieuwe, groene buurt die past bij de rest van Hoek van Holland.

Besluit

In juli 2021 heeft het college van B en W de ontwikkelvisie voor het Lemairepark vastgesteld. Met dit besluit is de planfase voor de gebiedsontwikkeling gestart.

Voor het besluit is de gebiedscommissie gevraagd om een advies. Zij hebben vooral aangemoedigd om stappen te maken. Verder zijn er vragen en suggesties meegegeven om de ambities aan te moedigen, vooral op het gebied van zorg, de woningen en de kwaliteit van de buitenruimte.

Meer informatie

Volg het project op MijnRotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Heeft u vragen of wilt u de digitale bestanden inzien? U kunt de Raadsinformatiebrief, het Advies van de Gebiedscommissie, verslagen van de participatiebijeenkomsten of de Ontwikkelvisie per e-mail opvragen bij projectmedewerker Sharon Mahabier. Link opent een externe pagina. Ook voor overige vragen kunt u contact met haar opnemen.