Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Stadionpark

Het gebied rond stadion De Kuip in Rotterdam-Zuid krijgt de komende jaren een metamorfose. Op allerlei plekken wordt al zichtbaar hard gewerkt.

Er komt ruimte voor nieuwe woningbouw en bedrijven, de mogelijkheden om te sporten en te recreëren worden verbeterd en er zijn plannen voor een nieuw stadion voor Feyenoord. De monumentale Kuip krijgt dan een tweede leven.

Dit staat in de Gebiedsvisie Stadionpark die in december 2017 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

De visie in vogelvlucht

Behalve het nieuwe voetbalstadion bij de Veranda en de bedrijventerreinen langs de Stadionweg maken het Eiland Van Brienenoord, de Sportcampus en het park De Twee Heuvels deel uit van de visie. Door hiernaar in de visie te kijken als één geheel wordt er eenheid en samenhang in het gebied gecreëerd. Naast aantrekkelijke woningbouw komt er ruimte voor bedrijven en winkels. Maar ook voor groen, sport, recreatie en vrijetijdsbesteding. Betere verkeers- en oeververbindingen maken de visie compleet.

Totstandkoming

Voor de zomer van 2016 gaven ruim 700 bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied hun mening over de conceptgebiedsvisie en ideeën. Dit leverde ruim 4.000 inhoudelijke reacties op waarmee de conceptvisie is afgerond tot de gebiedsvisie die er nu ligt.

Wat is er al gerealiseerd

Er is al veel zichtbaar veranderd in het gebied. Zo is in 2018 het nieuwe multisportcomplex Olympia opgeleverd. Het complex met vijf sportvelden biedt ruimte voor verschillende verenigingen, scholen, bedrijven en individuele sporters. Daarnaast is in datzelfde jaar de accommodatie '1908' in gebruik genomen. Het nieuwe trainingscomplex voor de profs van Feyenoord. In 2019 heeft Feyenoord Academy en Sportclub Feyenoord (FASC) het splinternieuwe clubgebouw op de Sportcampus geopend voor de jeugdopleiding en de amateurtak.

Het groen in Stadionpark is aangepakt. Zo is in 2019 Park De Twee Heuvels helemaal op de schop gegaan. Na een herinrichting van twee jaar heeft het gebied een prachtig groen park met mooie ruime paden en genoeg plek om te bewegen. De Veranda is opnieuw ingericht, waarbij ook groen is aangeplant. En op deze mooie plek aan de Maas is er zicht op de nieuwe getijdenoevers van het Eiland Van Brienenoord. Het eiland heeft in 2021 een ware metamorfose gehad met een prachtige loopvlonder, uitkijkpost, speelplaats en twee nieuwe bruggen.

Alle onderdelen in Stadionpark worden aan elkaar verbonden door het Rondje Stadionpark. Op vele plekken is het pad hiervoor al aangelegd en in gebruik. Om het gebied goed bereikbaar te houden en verkeer te laten doorstromen is de Olympiaweg in 2021 vernieuwd en is er een tramkeerlus op de Posthumalaan aangelegd. Zo kan de tram keren bij het Wilhelminaplein er dus vaker richting Stadionpark rijden. Voor de auto’s is er in 2021 een nieuwe P+R aan de Noorderhelling gebouwd met ruim 500 parkeerplaatsen.

Verder bouwen

Er is al veel gedaan, maar we zijn er nog lang niet. De komende jaren wordt er hard verder gewerkt. In Park De Twee Heuvels wordt gestart met de bouw van 32 woningen, midden in het groen. Op voormalig trainingscomplex Varkenoord komt binnen enkele jaren een parkachtige woonbuurt met wandel- en fietsroutes waarin sporten en bewegen centraal staan. De autoluwe buurt naast De Kuip biedt ruimte voor 866 woningen, twee middelbare scholen en een sportcomplex. Feyenoord City is van start gegaan met de gebiedsontwikkeling, het bouwrijp maken van kavels voor de woningbouw en er valt een besluit over een nieuw stadion. In Stadionpark komt een bedrijfsverzamelgebouw aan de Noorderhelling. Verschillende bestaande bedrijven in het gebied gaan verhuizen naar een nieuwe locatie. Verkeersknooppunten worden aangepakt om te zorgen voor een betere doorstroming. En er wordt verder gewerkt aan het Rondje Stadionpark, een recreatieve route van ongeveer 5 kilometer door het gebied. Bij de gehele ontwikkeling van Stadionpark is veel aandacht voor participatie. Samen met de omgeving wordt aan Stadionpark gebouwd.

Betrokken blijven

Kijk voor meer actuele informatie op de website stadionpark-rotterdam.nl. Link opent een externe pagina waar u zich ook kunt aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Volg Stadionpark ook op YouTube en Facebook waar regelmatig nieuwe filmpjes verschijnen over Stadionpark People en ontwikkelingen.