Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Kop van Feijenoord

Op de Kop van Feijenoord gaat veel gebeuren om een plek voor iedereen te worden. De Kop van Feijenoord bestaat uit de wijken Feijenoord en Kop van Zuid-Entrepot.

De mogelijkheden om de Kop van Feijenoord te ontwikkelen zijn groot. De fabrieksterreinen aan de rand van de wijk staan op het punt te veranderen naar een gebied om te wonen en te werken. Dit is een kans om extra en nieuwe woningen te bouwen in de stad. Daarbij moet worden gekeken naar de aansluiting met de bestaande wijk. Geen 'gouden rand', maar een kans voor huidige en nieuwe bewoners. Er zijn al verschillende dingen aangepakt die het gebied positief hebben veranderd.

Verbeteringen in de wijk

In het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) is de wijk Feijenoord aangewezen als focuswijk. Dat betekent dat er extra aandacht en investeringen nodig zijn. Wat enorm verbeterd moet worden zijn het aantal woningen, voorzieningen en de openbare ruimte. De bewoners voelen zich erg verbonden met de wijk. Ze wonen graag op de Kop van Feijenoord, maar léven er niet optimaal.

Wat gaan we verbeteren:

 • het bouwen van meer verschillende soorten woningen
 • straten, pleinen en parken
 • de bereikbaarheid.

Tussen 2010 en 2020 kwamen er 50.000 inwoners bij in Rotterdam. Rotterdam zet de groei van de stad in voor een betere en volwaardige stad op de twee oevers.

De gemeente verdicht delen van de stad en geeft ruimte voor de groei binnen de stadsgrenzen. In de stad investeren we in groen aan de flanken. Hiermee zorgen we voor een levendige, compacte stad, vergroten we het draagvlak voor voorzieningen en behouden we de landschappen en natuurgebieden die buiten de stad liggen.

De basis voor de projecten is te vinden in de Omgevingsvisie (pdf, 27Mb, ruimtelijkeplannen.nl) die vorig jaar is vastgesteld. Hierin staat dat Rotterdam kiest voor goede groei (pagina 60). Hiermee versterken we de bestaande stad en geven we ruimte aan transities.

Dit doen we door:

 • samen de stad te maken
 • ontwikkelen vanuit eigen identiteit en bestaande kwaliteiten
 • groeien door middel van de vijf perspectieven: compacte stad, inclusieve stad, gezonde stad, productieve stad en duurzame stad.

De verstedelijking vindt veelal plaats in de binnenstad, stedelijke centra en op locaties tussen voor- en naoorlogse stadswijken.

Projecten

Bekijk de projecten die we het komende jaar uitvoeren om de wijk te verbeteren:

De Nijverheidstraat ligt in een gebied waarin veel is veranderd en nog gaat gebeuren. Dit zijn onder andere de bouw van de Havenlofts, de restauratie van het Van Waning pand en de aanleg van het Nassauhavenpark. Ook gaat het over de vergroening van de Persoonsdam en de ontwikkeling van kluswoningen aan de Nijverheidshoek.

De Nijverheidstraat ziet er in 2022 uit als een geasfalteerde, brede industrieweg. Door de aanstaande metamorfose ontstaat straks een mooie, groene straat met brede trottoirs.

Een andere aanleiding voor de herinrichting van de Nijverheidstraat is het vervangen van het riool. Ook moet energieleverancier Vattenfall werkzaamheden uitvoeren aan hun warmtenet. Omdat alle werkzaamheden in de ondergrond uitgevoerd worden is het praktisch om de straat daarna opnieuw in te richten. De nieuwe inrichting van de Nijverheidsstraat kunt u bekijken op de plattegrond.

Uitleg bij de plattegrond

Op de afbeelding die u hierboven kunt downloaden, ziet u het volgende:

 • De nieuwe inrichting bevat:
  • 29 nieuwe bomen
  • 1.500 vierkante meter aan nieuw groen zoals groenstroken en plantenschalen
  • 90 parkeerplaatsen (12 minder).
 • De cirkels in het donkergroen zijn de bestaande bomen.
 • De wat kleinere cirkels in het lichtgroen zijn de nieuw aan te planten bomen.
 • De overige lichtgroene vlakken bestaan uit nieuw aan te planten struiken.
 • De kleinste cirkels met lichtgroene kleur, stellen een plantenschaal voor.
 • De grijze vlakken moeten de nieuwe weg met betonstraatsteen voorstellen.
 • De lichtgrijze vlakken zijn het trottoir met betontegel bestrating.
 • Het donkergrijze vlak is de bushalte.
 • Een klein rond icoon (ter grootte van een stip, met een stengel aan de onderzijde) stelt een lichtmast voor.
 • Drie korte streepjes naast elkaar, stellen zogenoemde fietsnietjes voor.

Prettige straat

De Nijverheidstraat moet een mooie, nieuwe en prettige straat worden, want het is nu een onaantrekkelijke brede geasfalteerde industrieweg. We doen dit door:

 • verbinden van het park met de woningen
 • de auto krijgt een minder dominante aanwezigheid in de straat
 • veiligere weg en oversteekplaatsen
 • meer groen in het straatbeeld
 • stimuleren van het recreatief gebruik
 • meer aantrekkelijke vormgeving en gebruik van materiaal.

Om van de Nijverheidstraat een prettige straat te maken, nemen we de volgende maatregelen:

 • Versmalling van de rijbaan.
 • Het verbeteren van de aansluiting van de wijk Feijenoord op het Nassauhavenpark. Wat hierbij kan helpen is het weghalen van (enkele) parkeerplaatsen langs het park.
 • Vervangen van asfalt door betonstraatstenen. Deze zorgen ervoor dat auto's minder hard kunnen rijden.
 • Aanleg van een fietsstrook.
 • Het toepassen van snelheid verlagende maatregelen zoals verhogingen op kruisingen.
 • Aanplanten van bomen en struiken zodat een groene laan ontstaat.

Vragen en antwoorden

Op de informatiebijeenkomst van 24 mei zijn veel vragen gesteld. Wilt u de antwoorden ontvangen? Stuur dan een e-mail naar kopvanfeijenoordSO@rotterdam.nl. Dan sturen wij u deze binnen 7 dagen toe.

Aan de Persoonsdam ligt nu een groot versteend plein. Het is geen aantrekkelijke omgeving om te verblijven of te spelen. Het plein is gelegen tussen de Nassauhaven, Jalonstraat, Nijverheidstraat en Persoonsdam (ten noorden van de Agnesschool en sporthal).  

De gemeente werkt aan plannen om dit plein aantrekkelijker te maken. Zo sluit het beter aan op de wensen van de gebruikers en het veranderende klimaat. We willen meer groen aanplanten en het plein aanpassen op extremere weersomstandigheden. Dit houdt in dat we door het weghalen van stenen en het aanbrengen van meer bomen en struiken, zorgen voor een betere afvoer van regenwater en het verkoelen van de omgeving.

Dit project is daarmee een onderdeel van het vergroeningsbeleid van de stad. In totaal willen we zo'n 20 hectare extra groen aan de stad toevoegen.

Positief effect

In de omgeving van het plein aan de Persoonsdam zijn we op een aantal plekken met de buitenruimte bezig. We vergroenen veel, waardoor dit een positief effect op de wijk kan hebben. Projecten zijn:

 • de aanleg van het Nassauhaven park
 • de aanleg van havenlofts in de Nassauhaven
 • het vergroenen van de Nijverheidstraat
 • de renovatie van het Van Waning pand.

Deze ontwikkelingen samen bieden een mooie én duurzame nabije toekomst aan de gehele wijk Kop van Feijenoord.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen in de Kop van Feijenoord? Stuur dan een e-mail naar KopvanFeijenoordSO@rotterdam.nl.