Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Gebiedsvisie Feijenoord

Feijenoord is een focuswijk in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De wijk heeft meer kwaliteit nodig.

De wijk staat er op sommige punten best goed voor, maar de zelfredzaamheid van bewoners en wegtrekkende (zorg-) voorzieningen zijn een grote zorg.
Aan de andere kant is er een groep ondernemers zeer maatschappelijk actief Ze zijn diverse nieuwbouwprojecten gestart. Nieuwe actieve groepen bewoners en bewonersorganisatie zijn er bij gekomen. Er zit kracht in de wijk.

Werkwijze

De wereld is de laatste jaren sterk veranderd. Actieve partijen in de wijk hadden behoefte aan een nieuwere visie met uitvoeringsprogramma. De wijkvisie is van gemeente Rotterdam en Woonstad samen met bewoners, instellingen en bedrijven uit Feijenoord.

We hebben gebruik gemaakt van de bestaande data, masterplannen en andere beleidsstukken. We hebben vier werkateliers en bijeenkomsten gehouden voor bewoners, instellingen en bedrijven uit de wijk. En we hebben de resultaten van de bewonersavonden van het gebiedsplan gebruikt.

In de prestatieafspraken (stadsbreed, periode 2015-2018) tussen de gemeente Rotterdam en Woonstad zijn concrete afspraken gemaakt over hoe we deze visie willen realiseren. De wijkvisie 'Verbinden in Feijenoord' is een bijlage bij die prestatieafspraken.

Feijenoord in 2030

Feijenoord is in 2030 nog steeds een wijk met een geheel eigen karakter. Door actieve, krachtige bewoners en ondernemers. Mensen willen in Feijenoord wonen omdat je hier nog contact hebt met elkaar en het een goede plek is om je kinderen te laten opgroeien. De wijk is sterk door alle verschillende mensen die er samen wonen. De wijk heeft een robuuste uitstraling aan het water en ligt naast het centrum. In het noorden is veel plaats voor sociale stijgers en middeninkomens. In Feijenoord  kan je goed en betaalbaar wonen. De wijk is een verbinding tussen de Kop van Zuid en Noordereiland en de rest van Rotterdam-Zuid.

Opbouw document

De visie 'Verbinden in Feijenoord' bestaat uit een analyse, visie en uitvoering. Hoe is de wijk nu en hoe is de wijk in 2030. Welke doelen hebben we en wat gaan we doen. Hierin staat een deel van de projecten en maatregelen die in de wijk plaatsvinden.