Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum.

Schetsontwerp van de promenade langs de nieuwe Rijnhaven
Rijnhaven Promenade

Van het havenbekken wordt een derde deel gedempt. Daar zijn we al mee begonnen. Op die plek komen 3.000 woningen, die allemaal grenzen aan een nieuw aan te leggen park. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huur- en koopwoningen en dure koopwoningen. Echt voor ieder wat wils dus. Naast het 'landpark' worden aan de kades aan beide kanten van de Rijnhaven drijvende parken aangelegd. Door steigers en loopbruggen kunt u straks van park naar park lopen en een echt Rondje Rijnhaven wandelen. Het water dat nu vrijwel onbereikbaar is, wordt met deze drijvende parken aanraakbaar. U kunt straks met uw voeten in het water genieten van het groen. In het midden van de Rijnhaven komt ook een Maritiem Centrum.

Nieuws

De Rijnhaven verandert de komende jaren in een park met strand waar u kunt ontspannen, sporten, wandelen en genieten met uitzicht op het water: het Rijnhavenpark.

Deze week kwamen de ontwerpers van het New Yorkse bureau voor landschapsarchitectuur Michael van Valkenburgh Associates op werkbezoek. Er is kennisgemaakt met de mensen uit de omgeving en er zijn werksessies gehouden over het voorlopige ontwerp (VO).

Naar verwachting is de eerste versie eind februari, begin maart klaar. Dat betekent dat er dan weer inloopbijeenkomsten worden gehouden voor geïnteresseerd publiek. De afronding van het VO wordt dan voor de zomer verwacht.

Bijna een hele Kuip vol zand!

Dat is er nodig om 1/3 deel van de Rijnhaven te dempen om 3.000 woningen te bouwen, een strand en een park aan te leggen. Wanneer is het dan klaar? En hoe doe je dat eigenlijk, dat dempen? Voor deze en meer antwoorden: bekijk het filmpje op Youtube.com.

 

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 5 juli 2022 het Stedenbouwkundig Plan Rijnhaven vast.
In het plan, een echt ontwerpdocument, staat hoe de gemeente Rotterdam ontwikkeling van de Rijnhaven wil vormgeven tot een nieuw stuk van de binnenstad: levendig, hoogstedelijk en goed verbonden met de directe omgeving.
Het document beschrijft de ideeën, randvoorwaarden en planregels voor de verdere uitwerking door (project)ontwikkelaars en ontwerpers.

Naast een Stedenbouwkundig Plan wordt ook een bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, parkontwerp en een warmteplan voor de Rijnhaven opgesteld. We proberen al deze beleidsdocumenten, die nodig zijn voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling Rijnhaven, eind 2023 af te ronden en te laten vaststellen. Zodat na het inklinken van de landaanwinning halverwege 2025 gestart kan worden met de bouw van het eerste bouwblok.

Bekijk de collegebrief en de bijlage Stedenbouwkundig Plan voor de Rijnhaven | RotterdamRaad | iBabs RIS

Het Rijnhavenplan in detail

In de Rijnhaven wordt 1/3 deel van het water gedempt om plaats te maken voor meer groen. Er komt een grotendeels drijvend park van 18 hectare. Van meer groen wordt iedereen blij!
Er wordt een stadsstrand aangelegd met mogelijkheden voor sport, spel en vertier. U kunt straks het water veel meer gebruiken dan nu, maar het vergezicht over de haven zal blijven.
Er wordt onderzocht of er in de toekomst gezwommen kan worden in de Rijnhaven, of dat alleen pootjebaden vanaf het strand mogelijk is. Dit hangt af van het getij en de waterkwaliteit.
De kades langs de Wilhelminapier en Katendrecht worden verder groen met drijvende parkdelen waar u via steigers van het ene deel naar het andere kan lopen. Zo ontstaat er een wandelpad rondom de Rijnhaven.

Tussen de Posthumalaan en het water van de Rijnhaven wordt straks gebouwd.
Op dat nieuwe stuk land worden fraaie bouwblokken met hoge torens neergezet om in te wonen en te werken. In totaal komen er 3.000 woningen.
Er komen voorzieningen die passen bij een stadscentrum, zoals horeca, kleine winkels en cultuur.

De Posthumalaan wordt een echte stadsboulevard met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een goede doorstroming van het (bestemmings)verkeer. De Posthumalaan verandert van een straat waar veel autoverkeer rijdt, naar een fraaie entree voor bezoekers van de stad en het gebied. Maar behalve van de hoge gebouwen en alle voorzieningen genieten bezoekers en bewoners dan ook van de relatieve rust van park, strand en water.

De inrichting van de Rijnhaven is vernieuwend met een deels drijvend park en een openbaar strand midden in de stad. Het park, strand en meerdere overgangen langs de kades zorgen voor een unieke beleving langs, op en in het water.
Met de aanleg van de Rijnhavenbrug ontstond er al een wandelcircuit. Dat wordt nu tussen de Wilhelminapier en Katendrecht echt afgemaakt via de Posthumalaan en de routes door het park: het rondje Rijnhaven.
Een wandelboulevard voor alle bewoners en bezoekers!

Straks wordt de Rijnhaven die er nu nog een beetje saai bij ligt, een nieuwe bestemming in de stad. En dan vooral voor de bewoners van de wijken rondom de Rijnhaven.
Ook krijgen voetgangers en fietsers hier voorrang en de metrostations zorgen ervoor dat de nieuwe Rijnhaven vanaf twee kanten goed met de metro te bereiken is.
Het water van de Rijnhaven blijft steeds van alle kanten zichtbaar en het historische karakter blijft herkenbaar: vorm, rauwe trekjes en ook het havenkarakter blijven bestaan.
En de Rijnhaven blijft daarmee zoals die ooit was bedoeld: tijdloos en flexibel.

Masterplan Rijnhaven

Gemeente Rotterdam heeft voor de Rijnhaven een Ambitiedocument in 2018 opgesteld, gevolgd door een Masterplan. Dit maakte de gemeente samen met Barcode Architects, BGSV en Robert de Koning landschapsarchitect.
In 2019 konden omwonenden en ondernemers hun mening geven over het Masterplan. En in 2021 lieten we het eerste schetsontwerp voor het park zien, gemaakt samen met MVVA.
In het voorjaar van 2022 is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In de zomer van 2002 is het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld door het College van B&W en hebben bewoners dit kunnen bekijken. Alle plannen zijn opvraagbaar door een e-mail te sturen naar: rijnhaven@rotterdam.nl

Volg alle ontwikkelingen en het laatste nieuws ook op de Facebookpagina over de Rijnhaven.

Stadsprojecten

De Rijnhaven is onderdeel van Stadsprojecten Rotterdam.
Deze Stadsprojecten zorgen voor veel meer groen in de stad.
Met meer groene pleinen, parken en straten waar u kunt wandelen, sporten of juist even lekker zitten. Veel mensen wonen er straks op nog geen 15 minuten lopen vandaan. Onmisbaar in een grote stad.

Schetsontwerp Rijnhavenpark aan het water, aan de kant van het Luxorplein.
Waterkant bij Luxorplein

Foto's, impressies en video's

Voor de Rijnhaven zijn meerdere filmpjes, impressies en een 360° 3D model gemaakt. Deze geven een beeld van de sfeer die de gemeente wil in de Rijnhaven. De video's hieronder laten zien wat er in de toekomst zou kunnen komen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stel deze dan per e-mail.