Nelson Mandelapark
Gepubliceerd op: 26-04-2018
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadspark-maashaven/
Ga naar de hoofdinhoud

In de Maashaven komt een stadspark van formaat: het Nelson Mandelapark. Bewegen, ontspannen en ontmoeten staan hier centraal. Grote bomen, grasvelden en twee hoge heuvels met uitzicht over de Maashaven vormen het hart van het park.

Aan de oostzijde komt een levendige stadsboulevard en aan de westzijde ziet u de schepen varen. Voor de Maassilo komt een plein dat ruimte biedt aan evenementen. En het goed bereikbare park zelf nodigt uit tot sport en spel. Het college heeft op 18 januari 2022 het masterplan vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het park.

Van en voor Zuid

Mede op basis van de eerdere inbreng van inwoners, ondernemers, kinderen en jongeren, binnenvaartschippers en betrokken organisaties is gekozen voor een groot park dat veel groen en recreatiemogelijkheden aan Rotterdam-Zuid toevoegt:

  • Het park wordt maar liefst zeven hectare groot.
  • Er komen meerdere mogelijkheden om te wandelen en hard te lopen. Samen met omwonenden geven we invulling aan zogeheten 'urban sports', zoals bootcamp, skateboarden, voetbal en basketbal.
  • Op het plein voor de monumentale Maassilo is volop ruimte voor spel en kleine en grote evenementen.
  • De ligplaatsen voor de binnenvaart en het karakter van de haven blijven behouden een breed gedeelde wens.
  • Vanaf het Park Paviljoen is straks zicht over de Maashaven en de scheepvaart.
  • Aan de westzijde komt een vlonderpad over een getijdezone. Hier kunt u twee keer per dag het stijgen en dalen van het water ervaren en van de natuur genieten.

Veel positieve reacties

De vaststelling van het masterplan was het startsein om in februari en maart 2022 opnieuw met de omgeving in gesprek te gaan. In totaal hebben ongeveer 650 mensen online gereageerd en is met ongeveer 250 mensen door middel van straatinterviews, inloopsessies, workshops en bijeenkomsten gesproken over het Nelson Mandelapark. De meeste reacties zijn zeer positief: men is enthousiast over het park en bijna iedereen geeft aan er zelf ook heen te willen gaan.

In een reactiedocument zijn alle opgehaalde reacties verzameld. Het is voor de gemeente belangrijke inbreng bij het maken van het Inrichtingsplan. De eerste stap daarbij is het opstellen van een Programma van Eisen. Hierin staan de eisen waaraan het nieuwe park moet voldoen en het vormt de leidraad bij het maken van een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.

Het reactiedocument kunt u opvragen door te mailen naar parkmaashavenSO@rotterdam.nl.

Vervolg

Momenteel werkt de gemeente ook aan een nieuw bestemmingsplan om de aanleg van een park in de Maashaven mogelijk te maken. In 2022 wordt gestart met het baggeren en dempen van een deel van de Maashaven. Naar verwachting kan de inrichting van het park in 2025 beginnen.

Belang van groen

In de wijken rond de Maashaven is een tekort aan openbaar groen en ruimte om te bewegen. Door de groei van Rotterdam-Zuid neemt de behoefte daaraan nog verder toe. Een park heeft een positieve invloed op de gezondheid van bewoners. Daarnaast draagt het bij aan ontspanning en woontevredenheid en bevordert het sociale contacten. Verder helpt een park onder meer bij het verlagen van hittestress, de opvang van regenwater en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Groei moet daarom hand in hand gaan met meer openbaar groen. Vanuit die visie realiseert de gemeente verschillende Stadsprojecten. Het Nelson Mandelapark is er één van.

De gemeenteraad heeft het college verzocht om een Rotterdamse plek te vernoemen naar Nelson Mandela. Daarbij is gezocht naar een plek die recht doet aan de statuur van de persoon Mandela. Die plek is gevonden in dit indrukwekkende park in de Maashaven.

De gemeente ging in november 2019 met verschillende partijen in gesprek over de toekomst van het gebied. Zo is tijdens enkele bijeenkomsten met bewoners, bedrijven, kinderen en jongeren uit de Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof-Noord en Katendrecht het idee voorgelegd. Ook is aan hen gevraagd hoe hun ideale park eruitziet. De reacties van zo’n 400 mensen zijn gebundeld in een reactiedocument. Dit reactiedocument kunt u bij ons opvragen door te mailen naar parkmaashavenSO@rotterdam.nl.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar parkmaashavenSO@rotterdam.nl.