Park Maashaven
Gepubliceerd op: 26-04-2018
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadspark-maashaven/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam blijft groeien. Er komen steeds meer inwoners bij. Dan is het belangrijk om genoeg woningen te hebben, maar ook groene plekken in de stad waar bewoners hun vrije tijd kunnen doorbrengen.

Zo ontstond het idee om een park in de Maashaven te realiseren. Het park zou in het oostelijk deel van de Maashaven moeten komen. Dat zorgt voor groen in de stad en biedt ruimte om te recreëren aan bewoners van de omliggende wijken en de stad als geheel.

Besluiten 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni 2020 besloten te investeren in 7 stadsprojecten, waaronder een park in de Maashaven. De gemeenteraad heeft in november de begroting voor 2021 goedgekeurd. Daarmee is nu geld beschikbaar om de komst van het park voor te bereiden.

Ambities

De ambitie is om een park aan te leggen voor ontmoeting en activiteiten, maar ook voor rust. Er komt veel groen met grote bomen en grasvelden met een mooi uitzicht over park en water. Er komen speelplekken voor kinderen, een wandelpromenade met ruimte voor horeca en een terras. Ook zijn er ideeën voor een plein tussen de Maassilo en metrostation Maashaven. De bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers wordt verbeterd.

Vervolg

Er ligt een plan op hoofdlijnen voor het park. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van eerder opgehaalde input (zie alinea In gesprek). Het plan wordt nu verder uitgewerkt tot een Masterplan. Dat wil zeggen: een plan met uitgangspunten voor de ontwikkeling van het park en de directe omgeving. Daarvoor doen we diverse onderzoeken, bijvoorbeeld naar de technische mogelijkheden van het ophogen van de bodem. Naar verwachting is het Masterplan in oktober klaar voor vaststelling door het college. Daarna zullen wij u informeren over het Masterplan en horen wij graag uw mening. De volgende stap is een gedetailleerd ontwerp van het park. Dit gaat in meerdere fases, waarbij wij u en andere belanghebbenden graag weer betrekken:

  • Programma van Eisen (eind 2021 – begin 2022)
    We brengen de eisen waaraan het nieuwe park moet voldoen in kaart. Wij nodigen u uit hierover mee te denken. Vervolgens stellen we een Programma van Eisen op.
  • Ontwerp
    Onze ontwerpers gaan aan de slag, ze gebruiken daarbij het Programma van Eisen. Zij maken eerst een zogeheten voorlopig ontwerp. Wij laten deze graag aan u zien en horen uw mening. Zorgvuldig wegen wij uw reacties en dat van anderen af, wat zal leiden tot een definitief ontwerp.

Vervolgens gaan we de werkzaamheden aanbesteden en leggen we het park aan. Het schoonmaken en ophogen van de bodem vindt al vanaf eind 2021 plaats en duurt twee jaar. Daarna volgt de inrichting van het park. Als alles volgens plan verloopt, is het park in 2025 klaar.

Bestemmingsplan

Wij werken aan een nieuw bestemmingsplan. Hierdoor wordt onder meer de aanleg van een park in de Maashaven mogelijk. Het nieuwe bestemmingsplan Katendrecht vervangt straks de bestemmingsplannen Katendrecht – Pols, Katendrecht – Kern en Katendrecht Zuid. Het ontwerp van dit plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens die periode kunt u - wanneer gewenst - uw schriftelijke mening geven. Wilt u weten wanneer dit bestemmingsplan wordt gepubliceerd? Maak dan gebruik van de app OmgevingsAlert of de berichtenservice Over uw buurt. Kijk op de pagina Rotterdambericht voor meer informatie.

In gesprek

De gemeente ging in november 2019 met verschillende partijen in gesprek over de toekomst van het gebied.  Zo is tijdens enkele bijeenkomsten met bewoners, bedrijven, kinderen en jongeren uit Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof-Noord en Katendrecht het idee voorgelegd. Ook is aan hen gevraagd hoe hun ideale park eruitziet. De reacties van zo’n 400 mensen zijn gebundeld in een reactiedocument.

Op de hoogte blijven

Wilt u dat wij u via de mail op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen? Stuurt u ons dan een e-mail.