Stadspark Maashaven
Gepubliceerd op: 26-04-2018
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadspark-maashaven/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In 2019 veranderen de ligplaatsen voor de binnenvaart in de Maashaven. Het Havenbedrijf Rotterdam deelt de ligplaatsen zo in dat een duurzame plek ontstaat, waar alle binnenvaartschepen bij elkaar kunnen liggen.

In het oostelijk deel is de huidige sliblaag afgegraven en een nieuwe bodemlaag aangebracht. Dit vormt de eerste fase voor het stadspark in de Maashaven.

Toekomstplaatje

Het toekomstplaatje is een stadspark langs Maashaven Oostzijde. De openbare ruimte onder de metrobaan tot aan de waterlijn kan zich ontwikkelen tot een groen en recreatief wandelgebied. In het water is plek voor een natuurvriendelijke oever. Hier is eb en vloed en groeien bijzondere planten en waterdieren. Het stadspark past goed in een gebied waar al veel gebouwd is en nog gaat worden. Het voorziet in de behoefte van bewoners aan groen en recreatie.

Project in meerdere fasen

Het project bestaat uit meerdere fasen. In de eerste fase werd het zand dat vrijkwam bij de verdieping van de Nieuwe Waterweg gebruikt om onder water een eerste laag te leggen. Het Havenbedrijf Rotterdam stortte 200.000 m3 zand in de Maashaven. Hierdoor is een stevige en schone havenbodem ontstaan, gereed voor verdere ontwikkeling.

Bekijk hier het filmpje over de eerste fase:

Langetermijninvestering

Een daadwerkelijk stadspark krijgt pas vorm als de financiering rond is en het gemeentebestuur een besluit heeft genomen over de aanleg. Besluitvorming hiervoor wordt de komende tijd voorbereid en in 2020 verwacht.

Samenwerking

Bij het maken van een plan voor dit park met natuurvriendelijke oever werkt de gemeente Rotterdam samen met: Havenbedrijf Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling, Tauw en Waterschap Hollandse Delta. Iedere partij brengt zijn eigen kennis in om te komen tot een innovatief en toekomstbestendig Rotterdam.

Relatie met andere programma’s

Het project staat niet op zichzelf. De ontwikkeling van een stadspark verbetert de kwaliteit van drie omliggende wijken. Dit sluit aan bij de doelen van het Nationaal programma Rotterdam-Zuid. Daarnaast is het onderdeel van het programma Rivieroevers van gemeente Rotterdam en draagt het bij aan de doelen van het regionale programma Rivier als Getijdenpark.