Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Common Green

De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonstad Rotterdam gaan samen 116 woningen bouwen, verdeeld over 3 appartementengebouwen. Dit doen ze op de locatie Common Green in de wijk Nesselande.

Het gaat om het gebied tussen de Wollefoppenweg en de Corsicalaan.
Er komen 62 sociale huurwoningen, waarvan maximaal 60% is bestemd voor ouderen. En 54 huurwoningen in de middenhuur categorie.
Het nieuwbouwproject krijgt de naam Finesse.

Let op: op dit moment is nog niet bekend wanneer u zich als geïnteresseerde kunt inschrijven voor een woning. Zodra dat bekend is, komt het op deze webpagina te staan.

Woningbouw Common Green/Finesse

Common Green is de laatste grote woningbouwlocatie in Nesselande.
De locatie is geschikt voor de bouw van appartementen.
Er komen 54 huurappartementen in het middensegment, met een huurprijs tussen de € 752 en € 1.060 per maand (prijspeil 2021).
De overige 62 appartementen worden sociale huurwoningen, waarvan maximaal 60% voor ouderen, met een huurprijs tot € 752 (prijspeil 2021).

Vragen en antwoorden

De gemeente heeft voor Common Green een nota van uitgangspunten opgesteld.
Hierin staan de uitgangspunten die de gemeente meegeeft aan Woonstad voor de bouw van de appartementengebouwen en de bijbehorende parkeerplaatsen.

Bij de ontwikkeling van het bouwplan voor Common Green houdt de gemeente rekening met de verschillende karakters van de gebieden rondom de toekomstige woningbouw.

Common Green wordt omringd door:

 1. Het Rietveldpark met het metrostation.
 2. Het centrumgebied met grootschalige bebouwing, winkelvoorzieningen, het strand en de Zevenhuizerplas.
 3. Het groene Oeverpark met sport- en spelvoorzieningen.
 4. De kleinschalige historische bebouwing aan de Wollefoppenweg.

Ten noorden van de Wollefoppenweg mag nog een strook met woningen worden gebouwd.
Dit valt binnen het huidige bestemmingsplan (vastgesteld in 2014) voor het gebied. 
U kunt het bestemmingsplan inzien via ruimtelijkeplannen.nl. Vul bij de zoekterm 'adres' in: Wollefoppenweg, Rotterdam. Dan verschijnt het bestemmingsplan voor Nesselande en Zevenkamp uit 2014.
Dit is nog steeds het geldende bestemmingsplan.

Op de projectpagina van Woonstad kunt u het ontwerp bekijken voor de woningbouw.

Inrichting van de buitenruimte

De inrichting van de buitenruimte rondom de nieuwe appartementen moet zoveel mogelijk bijdragen aan het ontspannen en overwegend groene karakter van Nesselande en het Oeverpark. De gemeente heeft een programma van eisen voor de buitenruimte gemaakt. Hieronder staan de belangrijkste punten.

Buitenruimte

Door het park komen nieuwe verschillende wandelroutes, die aansluiten op de directe omgeving. Zoals naar het centrum en het Oeverpark.
Maar ook de looproute vanaf de Metro naar de Zevenhuizerplas zal verbreed worden voor een veiliger en heldere wandelroute.

Met de grond die vrijkomt van het bouwplan Finesse zal er een reliëf aangebracht worden met verschillende hoogtes. 
Op het hoogste punt in het open gras kunt u uw buurtgenoten ontmoeten en heeft i een uitzicht op de plas en de Common Green.

De diverse groepen bomen op de Common Green zorgen voor extra schaduw. Waardoor op een warme zomerdag het aangenaam aanvoelt in het park.
Met het experimenteren van het maaibeheer ontstaat er een speels en divers beeld. Dit biedt tegelijkertijd ook kansen voor meer biodiversiteit.
Het is namelijk dubbel genieten: dwalen tussen alle geuren en kleuren van de bloemen, kruiden én u kunt er een mooi veldboeket of bosje kruiden bij elkaar verzamelen. Dat kan het best in juli en augustus.
Het wordt een groen en gezond park voor mens en dier!

Programma van eisen buitenruimte

De gemeente heeft een programma van eisen voor de buitenruimte gemaakt, dat in december 2021 is vastgesteld. Hieronder staan de belangrijkste punten.

Groene buitenruimte

We zien de buitenruimte rondom de nieuwe appartementengebouwen als een belangrijke groene plek. We willen de huidige kwaliteit zo veel mogelijk vasthouden: zo groen mogelijk, met behoud van bomen, en zicht op de Zevenhuizerplas vanaf de metro.
De parkeerplaatsen voor de bewoners van de nieuwbouw worden aangelegd op eigen terrein. Er is veel hoogteverschil op het terrein. Door het hoogteverschil kunnen de parkeerplaatsen half verdiept worden aangelegd. Daardoor zijn ze zoveel mogelijk uit het zicht.
Ten zuiden van de bouwlocatie ligt de Wollefoppenweg, een weg met een lange geschiedenis. De nieuwe buitenruimte moet goed aansluiten op het karakter van deze weg.

 • Ervoor zorgen dat de openbare ruimte goed aansluit op de nieuwbouw van Common Green. Denk bijvoorbeeld aan de entrees en paden.
 • Er moet plek zijn voor ondergrondse afvalcontainers.
 • De openbare ruimte moet goed te gebruiken zijn door ouderen.
 • Er moet plek zijn voor pakketdiensten.
 • De woningen moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten.
 • Het uitzicht vanaf de metro op de Zevenhuizerplas moet behouden blijven.
 • Het nieuwe parkeerterrein op eigen terrein moet zoveel mogelijk uit het zicht blijven vanaf de Wollefoppenweg, door het aanplanten van nieuwe bomen.
 • Het wandelpad op de voormalige Huismanskade wordt verbeterd. Er komen extra bomen en we zorgen voor meer biodiversiteit.
 • Bekijk de plattegrond hieronder. In het rood omkaderde gebied komen de drie appartementengebouwen. De rest van het gebied blijft groen.

Planning

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het bouwplan afgegeven en is de grond klaar voor bebouwing. 

De exacte planning van de bouw van de appartementen is nog niet bekend. We gaan op dit moment uit van een start van de bouw eind 1e kwartaal/begin 2e kwartaal 2023. 

We verwachten in het 3e of 4e kwartaal van 2024 te beginnen met de aanleg van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw. 

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die op de bewonersavond van 6 juli 2021 zijn gesteld. Heeft u nog andere vragen? Mail die dan naar NesselandeSO@rotterdam.nl.

Algemene vragen en antwoorden

De exacte planning is nog niet bekend. Op dit moment gaan we uit van een start van de bouw eind 1e kwartaal/begin 2e kwartaal van 2023. De bouw duurt ongeveer 16 tot 18 maanden.

De bouwwerkzaamheden zullen waarschijnlijk enige overlast geven. Daar valt helaas niet aan te ontkomen.  We proberen de overlast voor u echter zoveel mogelijk te beperken. We informeren u voor de start van de bouw over de bouwwerkzaamheden. Ook hoort u van ons waar u terecht kunt als u vragen of klachten heeft.

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina onder het kopje Planning.

De gemeente maakt geen aparte afspraken met de woningcorporatie om de woningen aan bijzondere doelgroepen en/of statushouders te verhuren.

Vragen en antwoorden over wonen

De 54 middenhuurwoningen krijgen een huurprijs tussen de € 752 en € 1060 per maand (prijspeil 2021). De 62 sociale huurwoningen krijgen een huurprijs tot € 752 per maand.

De verhuur van de sociale huurwoningen verloopt via WoonnetRijnmond. De middenhuurwoningen worden, net zoals de sociale huurwoningen, ontwikkeld door woningcorporatie Woonstad. De middenhuurwoningen worden waarschijnlijk via een speciale projectwebsite te huur aangeboden. Deze projectsite wordt te zijner tijd via verschillende communicatiekanalen bekend gemaakt.

Maximaal 60% van de sociale huurwoningen in Common Green is bedoeld voor ouderen. Dat wil zeggen voor huishoudens waarvan ten minste één persoon (bij voorkeur) 65 jaar of ouder is (Woonstad Rotterdam hanteert een ondergrens van minimaal 55 jaar). Voor de overige huurwoningen geldt geen leeftijdsgrens. 

Het gaat om huishoudens waarvan ten minste één persoon (bij voorkeur) 65 jaar of ouder is. (Woonstad Rotterdam hanteert een ondergrens van minimaal 55 jaar).

Vragen en antwoorden over de buitenruimte

We hebben de belangrijkste punten van het PvE voor u hierboven op deze pagina gezet, onder het kopje Aandachtspunten voor de buitenruimte.

Dit nemen we mee in onze plannen voor de buitenruimte. Het is nu nog niet te zeggen of evenementen mogelijk blijven op deze locatie.

Ontwerp van de woongebouwen

De hoogte is ongeveer 13,5 meter.

Het merendeel van de woningen heeft drie kamers, maar er zijn ook woningen met twee kamers.

Vragen en antwoorden over parkeren

Er komt een halfverdiepte niet-overdekte parkeerplaats aan de zuidzijde van de woongebouwen.

Bij het project Common Green is ervoor gekozen om de parkeerplekken op hetzelfde terrein als de woningen aan te bieden.

Nee, de Wollefoppeweg wordt niet opengesteld voor autoverkeer richting Ommoord.

In de opzet van Nesselande is destijds zowel rekening gehouden met de aanleg van het Noorderstrand als met de bouw van Common Green. Er komt een parkeervoorziening op eigen terrein voor de bewoners van Common Green.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het bouwplan en de inrichting van de buitenruimte?
Neem dan contact op met het projectteam via e-mail: NesselandeSO@rotterdam.nl.