Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Energietransitielening voor Vereniging van Eigenaren aanvragen

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen om het gebouw van uw Vereniging van Eigenaren te verduurzamen en te verbeteren. U kunt de energietransitielening aanvragen tot en met 31 december 2027.

U vraagt de lening online aan via de knop 'lening aanvragen'. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Lening aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Wat is een energietransitielening?

Een energietransitielening is een lening met een lage rente. Deze lening is bedoeld om uw gebouw in de gemeente Rotterdam beter en duurzamer te maken. Zo is ook het gebouw van uw Vereniging van Eigenaren klaar voor de toekomst.

Voor welke voorzieningen en kosten kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor de volgende maatregelen:

A. Maatregelen duurzaamheid

 1. Isolerende maatregelen
 2. Aardgasvrije maatregelen
 3. Duurzaam opwekken, verwarmen, ventileren en koken
 4. Laadpunt elektrisch rijden

B. Maatregelen woningverbetering

 1. Gebouwonderhoud
 2. Installaties
 3. Vergroten ruimte / woonruimte
 4. Asbest verwijderen

C. Overige kosten​

 1. Begeleidingskosten en onderzoekskosten
 2. Notariële kosten
 3. Afsluitkosten

Let op: U kunt alleen een lening aanvragen als u een duurzaamheidsmaatregel én een gebouwverbeterende maatregel uitvoert. U moet dus minimaal 2 maatregelen nemen.

U mag wél een energietransitielening aanvragen voor alleen een energiebesparende maatregel, als u hiervoor geen VvE energiebespaarlening kunt krijgen bij het Warmtefonds. Link opent een externe pagina.

De volledige lijst met maatregelen vindt u op de website duurzaam010. Link opent een externe pagina.
De technische specificaties vindt u op deze pagina onder 'Meesturen’.

Verantwoordelijkheid Vereniging van Eigenaren

Het gaat hier om maatregelen voor onderdelen van het gebouw waar de Vereniging van Eigenaren voor verantwoordelijk is. In de splitsingsakte staat wat onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaren valt en wat persoonlijk de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van appartementen.  

Eigenaren van appartementen kunnen zelf ook een Energietransitielening. Link opent een externe pagina aanvragen voor het verduurzamen van delen van hun woning die onder hun eigen verantwoordelijkheid vallen.

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele kosten voor het afsluiten van de lening, financieringskosten, kosten voor advies en begeleiding en eventuele  notariële kosten.

 • Een Vereniging van Eigenaren vanaf 8 eenheden kan ten minste € 25.000 en ten hoogste € 500.000 lenen. Per appartementsrecht geldt bovendien een maximumbedrag van € 25.000.
 • Een Vereniging van Eigenaren van 2 tot en met 7 wooneenheden kan ten minste € 2.500 en ten hoogste € 175.000 lenen. Per appartementsrecht geldt bovendien een maximumbedrag van € 25.000. 
  De energietransitielening voor een Vereniging van Eigenaren van 2 tot en met 7 wooneenheden kan zowel met als zonder Nationale Hypotheek Garantie worden afgesloten. Verstrekking van de energietransitielening gebeurt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde plafond is bereikt.

Hoe vraag ik een lening aan en wat gebeurt er daarna?

 1. Dien uw plan in via de knop 'Lening aanvragen'.
 2. U krijgt per brief een besluit waarin staat of de gemeente uw plan goedkeurt.
 3. U heeft maximaal 8 weken na goedkeuring van de gemeente om een lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 4. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. Nadat u de lening hebt afgesloten, wordt het geld gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Link opent een externe pagina.
 5. Als de maatregel is uitgevoerd door de aannemer of installateur, stuurt u de rekening op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 6. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur.

Kosten

Het beoordelen van uw plan door de gemeente Rotterdam is gratis.

Bij het afsluiten van de lening moet u misschien afsluitkosten en financieringskosten betalen. U betaalt ook rente. Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Link opent een externe pagina en hun kostenoverzicht. Link opent een externe pagina.

Meesturen

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Een bewijs van eigendom van het pand uit het Kadaster
2. Een kopie van de hoofdsplitsingsakte
3. Het meerjarenonderhoudsplan. In (duurzame) meerjarenonderhoudsplannen van de Vereniging van Eigenaren zijn de te nemen maatregelen opgenomen. 
4. Gedetailleerde offertes per bouwdeel voor alle aangegeven maatregelen
Dit kunnen meerdere gedetailleerde offertes of begrotingen zijn. Op de offerte moet het KvK-nummer van de aannemer of installateur vermeld zijn. 
Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd zoals staat in de ingediende offerte. Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen aan de energiebesparende maatregelen bespreekt met de aannemer of installateur. Die kan de eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen. 

5. De-minimisverklaring bij eigenaar-verhuurder
Vereniging van Eigenaren die opereren als eigenaar-verhuurder moeten een ondertekende de-minimisverklaring indienen. Het gaat hier om (groot-)eigenaren die als onderneming opereren en economische activiteiten verrichten.

Hoelang duurt het

Als u online een lening hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • de gemeente neemt in maximaal 8 weken een besluit
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Voor wie is het

Een energietransitielening is bedoeld voor het verduurzamen en verbeteren van het woongebouw van uw Vereniging van Eigenaren.
Deze regeling geldt alleen voor Vereniging van Eigenaren in de gemeente Rotterdam. Per 1 maart 2023 mogen alle VvE’s een energietransitielening aanvragen. Het maakt niet uit of de meerderheid van de woningen worden bewoond door de woningeigenaar of huurder.

Voorwaarden

Contact

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website duurzaam010. Link opent een externe pagina.
Of kijk op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Link opent een externe pagina.

Hebt u vragen: bel 14 010.