Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Energietransitielening voor Vereniging van Eigenaren aanvragen

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen om het gebouw van uw Vereniging van Eigenaars te verduurzamen en te verbeteren. U kunt de energietransitielening aanvragen tot en met 31 december 2027.

U vraagt de lening online aan via de knop 'lening aanvragen'. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Lening aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Wat is een energietransitielening?

Een energietransitielening is een lening met een lage rente. Deze lening is bedoeld om uw gebouw in de gemeente Rotterdam beter en duurzamer te maken. Zo is ook het gebouw van uw Vereniging van Eigenaars klaar voor de toekomst.

Voor welke voorzieningen en kosten kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor de volgende maatregelen:

A. Maatregelen duurzaamheid

 1. Isolerende maatregelen
 2. Aardgasvrije maatregelen
 3. Duurzaam opwekken, verwarmen, ventileren en koken
 4. Laadpunt elektrisch rijden

B. Maatregelen woningverbetering

 1. Gebouwonderhoud
 2. Installaties
 3. Vergroten ruimte / woonruimte
 4. Asbest verwijderen

C. Overige kosten​

 1. Begeleiding- en onderzoekskosten
 2. Notariële kosten
 3. Afsluitkosten

Let op: U kunt alleen een lening aanvragen als u een duurzaamheidsmaatregel en een gebouw verbeterende maatregel uitvoert. U moet dus minimaal 2 maatregelen nemen.

U mag wél een energietransitielening aanvragen voor enkel een energiebesparende maatregel, als u hiervoor geen VvE energiebespaarlening kunt krijgen bij het Warmtefonds. Link opent een externe pagina.

De volledige lijst met maatregelen vindt u op de website duurzaam010. Link opent een externe pagina.
De technische specificaties vindt u op deze pagina onder 'Meesturen’.

Verantwoordelijkheid Vereniging van Eigenaars

Het gaat hier om maatregelen voor onderdelen van het gebouw waar de Vereniging van Eigenaars voor verantwoordelijk is. In de splitsingsakte staat wat onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaars valt en wat persoonlijke de verantwoordelijkheid is van de eigenaars van appartementen.  

Eigenaren van appartementen kunnen zelf ook een Energietransitielening. Link opent een externe pagina aanvragen voor het verduurzamen van delen van hun woning die onder hun eigen verantwoordelijkheid vallen.

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele kosten voor het afsluiten van de lening, financieringskosten, kosten voor advies en begeleiding en eventuele  notariële kosten.

Een Vereniging van Eigenaars vanaf 8 eenheden kan ten minste € 25.000 en ten hoogste € 500.000 lenen. Per appartementsrecht geldt bovendien een maximumbedrag van € 25.000.

Een Vereniging van Eigenaars van 2 tot en met 7 wooneenheden kan ten minste € 2.500 en ten hoogste € 175.000 lenen. Per appartementsrecht geldt bovendien een maximumbedrag van € 25.000. De energietransitielening voor een Vereniging van Eigenaars van 2 tot en met 7 wooneenheden kan zowel met als zonder Nationale Hypotheek Garantie worden afgesloten. Verstrekking van de energietransitielening vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde plafond is bereikt.

Hoe vraag ik een lening aan en wat gebeurt er daarna?

 1. Dien uw plan in via de knop 'Lening aanvragen'.
 2. U krijgt per brief een besluit waarin staat of de gemeente uw plan goedkeurt.
 3. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen 8 weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 4. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. Nadat u de lening heeft afgesloten, wordt het geld gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Link opent een externe pagina.
 5. Als de maatregel is uitgevoerd door de aannemer of installateur, stuurt u de factuur op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 6. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur.

Kosten

Het beoordelen van uw plan door de gemeente Rotterdam is gratis.

Aan het afsluiten van de lening kunnen afsluit- en financieringskosten verbonden zijn. U betaalt ook rente. Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Link opent een externe pagina en hun kostenoverzicht. Link opent een externe pagina.

Meesturen

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Een bewijs van eigendom van het pand uit het Kadaster
2. Een kopie van de hoofdsplitsingsakte
3. Het meerjarenonderhoudsplan
In (duurzame) meerjarenonderhoudsplan(nen) van de Vereniging van Eigenaars zijn de te nemen maatregelen opgenomen.

4. Gedetailleerde offertes per bouwdeel voor alle aangegeven maatregelen
Dit kunnen meerdere gedetailleerde offertes of begrotingen zijn op de offerte dient het KvK-nummer van de aannemer of installateur vermeld te zijn. Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd conform de ingediende offerte.

Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen aan de energiebesparende maatregelen, bespreekt met de aannemer of installateur. Die kan deze eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen.

5. De-minimisverklaring bij eigenaar-verhuurder
Vereniging van Eigenaars die opereren als eigenaar-verhuurder dienen een ondertekende de-minimisverklaring in te dienen. Het gaat hier om (groot-)eigenaren die als onderneming opereren en economische activiteiten verrichten.

Hoe lang duurt het

Als u online een lening heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Voor wie is het

Een energietransitielening is bedoeld voor het verduurzamen en verbeteren van het woongebouw van uw Vereniging van Eigenaars.
Deze regeling geldt alleen voor Vereniging van Eigenaars in de gemeente Rotterdam. Per 1 maart 2023 mogen alle VvE’s een energietransitielening aanvragen, ongeacht of de meerderheid van de woningen worden bewoond door de woningeigenaar of huurder.

Voorwaarden

Contact

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website duurzaam010. Link opent een externe pagina en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Link opent een externe pagina.

Voor andere vragen: bel 14 010.