Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Energietransitielening voor particuliere woningeigenaren aanvragen

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen om uw woning te verduurzamen en te verbeteren. U kunt de energietransitielening aanvragen tot en met 31 december 2027.

U vraagt de lening online aan via de knop 'Lening aanvragen'. Log in met DigiD. U kunt de energietransitielening aanvragen tot en met 31 december 2027.

Lening aanvragen. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

 • Een energietransitielening is bedoeld voor verduurzamen en verbeteren van uw woning.
 • Deze regeling geldt alleen voor woningen in de gemeente Rotterdam en voor:
  • woningeigenaren die zelf in hun eigen huis wonen
  • woningeigenaren die hun woning verhuren aan andere personen of organisaties
   Let op: u mag maximaal 3 woningen verhuren in Rotterdam.

Meer informatie

Wat is een energietransitielening?

Een energietransitielening is een lening met een lage rente.
Met de lening kunt u uw woning beter, duurzamer en energiezuiniger maken.

Voor welke voorzieningen kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor de volgende maatregelen:

A. Maatregelen duurzaamheid:

 1. isolerende maatregelen
 2. aardgasvrije maatregelen
 3. duurzaam opwekken, verwarmen en ventileren
 4. laadpunt elektrisch rijden

B. Maatregelen woningverbetering:

 1. woningonderhoud
 2. installaties
 3. vergroten woning
 4. asbest verwijderen
 5. zonwering

Let op: U kunt alleen een lening aanvragen als u een duurzaamheidsmaatregel én een woningverbeterende maatregel uitvoert.
U moet dus minimaal 2 maatregelen nemen.
U mag wel een lening aanvragen voor een energiebesparende maatregel, als u hiervoor geen lening kunt krijgen bij het Warmtefonds. Link opent een externe pagina.

De volledige lijst met maatregelen vindt u op de website Duurzaam010. Link opent een externe pagina.

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten.
De hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie. Link opent een externe pagina.
U kunt een lening afsluiten tussen de € 2.500 en € 65.000, afhankelijk van het type lening.

Hoe vraag ik een lening aan en wat gebeurt er daarna?

 1. Dien uw plan in.
 2. U krijgt per brief een besluit waarin staat of de gemeente uw plan goedkeurt.
 3. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u in maximaal 8 weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 4. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. Nadat u de lening heeft afgesloten, wordt het geld gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Link opent een externe pagina.
 5. Als de maatregel is uitgevoerd door de aannemer of installateur, stuurt u de factuur op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 6. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur.

Kosten

Het beoordelen en goedkeuren van uw plan door de gemeente Rotterdam is gratis.

Aan het afsluiten van de lening kunnen afsluit- en financieringskosten verbonden zijn. U betaalt ook rente.
Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Link opent een externe pagina en hun kostenoverzicht. Link opent een externe pagina.

Meesturen

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

 1. gedetailleerde offertes voor alle aangegeven maatregelen
  Dit kunnen meerdere gedetailleerde offertes of begrotingen zijn. Op de offerte moet het KvK-nummer van de aannemer of installateur staan.
  Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd zoals staat in de ingediende offerte.

  Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen aan de energiebesparende maatregelen bespreekt met de aannemer of installateur. Die kan deze eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen.
  De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen.
 2. een bewijs van eigendom van het Kadaster waarin staat dat u de eigenaar bent van de woning
  Voer op de website van het Kadaster. Link opent een externe pagina uw adres in en kies voor eigendomsinformatie.

Hoelang duurt het

Als u online een lening hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • Het besluit duurt maximaal 8 weken.
 • Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken.
 • Zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening.
Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Verstrekking van de energietransitielening vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde plafond is bereikt.

Voorwaarden

Voor een energietransitielening gelden de volgende voorwaarden:

De voorwaarden van een energietransitielening worden verder uitgelegd op de website Duurzaam010. Link opent een externe pagina.

Voor het beoordelen van de aanvragen worden persoonsgegevens verzameld. Meer informatie leest u in de privacyverklaring van de gemeente Rotterdam. Graag wil de gemeente uw ervaring met het energietransitiefonds verbeteren. Om die reden kunt u een e-mail ontvangen om een vragenlijst in te vullen.

Contact

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website Duurzaam010. Link opent een externe pagina en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Link opent een externe pagina.

Bel voor algemene vragen naar  14 010.