Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Subsidie en/of lening woningverbetering aanvragen

De gemeente werkt aan het verbeteren van woningen door het achterstallig onderhoud aan te pakken. Elk jaar wordt een beperkt aantal woningen aangewezen in gebieden die voorrang krijgen. Eigenaren waarvan de woning is aangewezen voor woningverbetering kunnen een subsidie en/of een lening krijgen. Zij worden begeleid bij het uitvoeren van onderhoud. Een aanwijzing betekent niet dat het opknappen van de woning vrijwillig is. De gemeente kan de eigenaar de opdracht geven het achterstallig onderhoud te repareren. Onder het kopje ‘Meer informatie’ vindt u een uitleg. Een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat u eigenaar bent van een 'aangewezen' woning . Kijk onder het kopje 'Voor wie' voor de lijst met de aangewezen adressen.

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven). Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk. Als u inlogt met eHerkenning, heeft u niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Subsidie aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

 • bij bovenwoningen, benedenwoningen en appartementen in een portiekflat of galerijflat vraagt de Vereniging van Eigenaren (VvE) de subsidie aan
 • anders vraagt de eigenaar van het hele pand de subsidie aan

Verbeterplan

Eigenhuiscoaches van de gemeente geven gratis hulp en advies:

 • Zij geven tips over het onderhoud en de verbetering van uw woning.
 • Zij maken met u een verbeterplan.
 • Zij helpen ook met het aanvragen van subsidie of een lening.

Het verbeterplan is de eerste stap van een onderhoudsplan.
Het onderhoudsplan is een overzicht van de planning en begroting. Het gaat over het jaarlijks onderhoud van de volgende 10 tot 15 jaar. Het onderhoudsplan wordt tegelijk met het verbeterplan gemaakt.

VVE010 kan de VvE of de eigenaar helpen bij het opstellen van het verbeterplan en bij het indienen van de aanvraag. VVE010 helpt ook eigenaren van woningen die geen onderdeel zijn van een VvE.

Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Link opent een externe pagina (SVn) kan voor de uitvoering van het verbeterplan een lening worden afgesloten.

Vereniging van Eigenaren

Een gebouw met een portiekflat of galerijflat of een huis met een bovenwoning en benedenwoning met verschillende eigenaren heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere eigenaar van een woning is hiervan lid. In de VvE zorgen de eigenaren samen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken als het dak, de gevels en het trappenhuis. Wanneer een gebouw 1 eigenaar heeft, is er geen VvE.

VVE010

VVE010 is een serviceorganisatie voor VvE’s.
VvE’s krijgen er hulp, zoals:

 • advies over het beheer van de VvE
 • de aanpak van het onderhoud
 • de subsidieaanvraag
 • de lening aanvraag

Ook de eigenaar van een pand dat voorkomt op de lijst van aangewezen adressen kan hulp vragen bij VVE010.

Subsidie

De VvE onderhoudt de gedeelde ruimten, zoals het dak, de gevels en het trappenhuis. De VvE vraagt daarom de subsidie aan.

Lening

De eigenaar van een appartement kan een speciale lening krijgen voor het verbeteren van de woning. De lening wordt wél door de eigenaar van het appartement aangevraagd.

Hoogte subsidie

De subsidie wordt gegeven voor de uitvoering van het ‘verbeterplan’. In het verbeterplan staat het meest dringende, te lang uitgestelde onderhoud bijvoorbeeld dak, gevels, vloer en installaties van de woning. De subsidie voor het uitvoeren van het verbeterplan is 45% van de kosten en maximaal € 3.000.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

 • als de aanvrager niet de eigenaar is: ondertekende machtiging
 • verbeterplan en onderhoudsplan
 • recent uittreksel kadastrale legger (Vereniging van Eigenaren: per appartementseigenaar)
 • Vereniging van Eigenaren:
  • akte van splitsing
  • besluit VvE het verbeterplan uit te voeren
 • als de aanvraag meer dan 1 adres betreft: bijlage toevoegen adres aan aanvraag subsidie verbeterplan
 • ingevuld 'Aanvraagformulier subsidie verbeterplan en duurzaamheidsmaatregelen'

Checklist te uploaden gegevens

Algemeen

 1. ingevuld Aanvraagformulier subsidie verbeterplan en duurzaamheidsmaatregelen
 2. het 'verbeterplan en onderhoudsplan' waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 3. offertes van de aannemers voor de uitvoering van het verbeterplan
 4. als de aanvraag wordt ingediend namens de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de eigenaar:
  a. een ondertekende machtiging
  b. kopie legitimatiebewijs van de gemachtigde
  c. als de gemachtigde een bedrijf is: naast bovenstaande ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel waarop het nummer van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer van het bedrijf staan

De VvE of een appartementseigenaar (binnen een VvE) vraagt aan:

 1. een actueel uittreksel van de kadastrale legger per appartementseigenaar
 2. een afschrift van de akte van splitsing
 3. het door de VvE bekrachtigd besluit van de VvE om het verbeterplan en eventueel de duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren en daarvoor subsidie aan te vragen
 4. bij vooruitbetaling van de subsidie waarbij de VvE of een appartementseigenaar in een VvE subsidie aanvragen:
  a. bewijs van beheer van de VvE door een gecertificeerde beheerder of
  b. de 'voorlopige certificering' door Samen Kwaliteit Waarborgen (SKW) of
  c. het bewijs van certificering van de VvE zélf

Een huiseigenaar of pandeigenaar (geen VvE) vraagt aan:

 1. een actueel uittreksel van de kadastrale legger

Alle gegevens en bestanden moeten toegevoegd worden tijdens de aanvraag. Dit doet u tijdens de tweede stap.

Voor wie is het

Voorwaarden

Voorwaarden bij meteen vaststellen en uitbetalen subsidie

De subsidie kan onder voorwaarden meteen (dus voor de uitvoering van het verbeterplan) worden vastgesteld en uitbetaald. Bij de subsidie voor 1 of meer woningen die deel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren (VvE) geldt ook een voorwaarde over het beheer van de VvE.

 1. De woning is geen onderdeel van een gebouw met een VvE:
  • De subsidie is niet hoger dan € 25.000.
  • De eigenaar kan het eigen deel van de kosten betalen zonder daarvoor een lening nodig te hebben.
 2. De woning is een onderdeel van een gebouw met een VvE:
  • De subsidie is niet hoger dan € 25.000. Deze grens geldt per aanvraag, niet per adres. Een VvE met meer dan 8 appartementen kan boven de € 25.000 subsidie uitkomen.
  • De eigenaar of de VvE kan het eigen deel van de kosten betalen zonder daarvoor een lening nodig te hebben.

Voor VvE’s die vóór 15 december 2020 zijn aangewezen geldt:

 1. De VvE heeft het SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen) certificaat of Vvertimago-certificaat. Link opent een externe pagina
  of
 2. De VvE heeft het beheer ondergebracht bij VVE010 of een andere VvE beheerder met het SKW certificaat.
  of
 3. De VvE heeft een ‘voorlopige certificering’ door het SKW.

Voor alle aangewezen adressen binnen een VvE geldt dat de uitvoering van het verbeterplan na voltooiing van de werkzaamheden wordt gecontroleerd.

Wanneer naderhand subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald

Als de subsidie niet voor de uitvoering van het verbeterplan kan worden vastgesteld en uitbetaald, worden na voltooiing van het verbeterplan:

 • de uitvoering van het verbeterplan én de rekeningen en betaalbewijzen gecontroleerd
 • en moet een VvE (voor adressen binnen VvE’s die voor 15 december 2020 zijn aangewezen):
  • het SKW certificaat of Vvertimago certificaat hebben, of
  • het beheer van de VvE hebben ondergebracht bij VVE010 of een andere VvE beheerder met het SKW certificaat

Wanneer de eigenaar of 1 of meer leden van de VvE een lening aanvraagt, dan worden de lening, de subsidie en de eigen bijdrage gestort op een bouwrekening bij het SVn. Uit deze bouwrekening wordt de uitvoering van het werk betaald.

Hoelang duurt het

Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u gelijk een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

 • Binnen 8 weken besluit de gemeente.
 • Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken.
 • Zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contact

Bel het algemene informatienummer 14 010.

Hebt u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Stuur een e-mail. Link opent een externe pagina naar het team Subsidie administratie.