Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie funderingsonderzoek aanvragen

In Rotterdam hebben ongeveer 20.000 woningen een houten fundering die problemen geeft. Om duidelijkheid te krijgen over de staat van de fundering is funderingsonderzoek nodig. Hiervoor is subsidie beschikbaar.

Het onderzoeksbureau dat het funderingsonderzoek heeft uitgevoerd, vraagt namens de eigenaar of eigenaren online subsidie aan via de knop 'subsidie aanvragen'. Log in met eHerkenning.

Funderingsonderzoek

Rotterdam is opgedeeld in risicogebieden, zie de funderingskaart. Link opent een externe pagina. Niet elke woning in een risicogebied heeft funderingsproblemen. Als u zekerheid wilt over de fundering van uw woning, dan is funderingsonderzoek nodig.

Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat erkend is door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Erkende bureaus vindt u op de lijst met erkende bureaus. Link opent een externe pagina .

Als uw woning onderdeel is van een pand, gebouw of bouwblok met meer woningen, dan heeft u waarschijnlijk een gedeelde fundering. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het onderzoek worden uitgevoerd met alle eigenaren die een fundering delen. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Hoogte subsidie

De gemeente geeft subsidie tot 75% van de kosten met per eigenaar een maximum van € 1500.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Voor wie is het

  • de subsidie is voor particuliere huiseigenaren die onderzoek laten doen naar de fundering van woningen in Rotterdam
  • woningcorporaties komen niet in aanmerking

Meesturen

Download het machtigingsformulier om de aanvraag in 1 keer in te dienen. Iedere eigenaar namens wie de subsidie wordt aangevraagd, moet dit ondertekenen.

De gevraagde gegevens kunt u uploaden of downloaden, invullen en uploaden wanneer u de aanvraag indient.
Het gaat om:

  • een actueel uittreksel van de kadastrale legger van de eigenaren of aanvragers
  • het onderzoeksrapport naar de fundering
  • het overzicht van de eigenaren van de bouweenheden (woningen en bedrijfsruimten) binnen de bouwkundige eenheid
  • aanvraag subsidie funderingsonderzoek (pdf)
  • machtiging subsidie funderingsonderzoek (pdf) 

De gemeente raadt u aan de bijlagen alvast als digitale bestanden op te slaan (bijvoorbeeld door ze te scannen). Dan kunt u de bijlagen makkelijk uploaden.

Voorwaarden

Het onderzoeksrapport voegt u toe als bijlage bij het doen van uw aanvraag. De gemeente neemt het onderzoeksrapport op in een openbaar register.

De voorwaarden leest u in nadere regels funderingsonderzoek. Link opent een externe pagina op de website van de overheid.

Hoe lang duurt het

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u gelijk een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

  • binnen 8 weken besluit de gemeente
  • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
  • zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contactinformatie

Heeft u algemene vragen,  bel het algemene informatienummer 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Stuur een e-mail. Link opent een externe pagina naar team Subsidieadministratie.