Niet in het riool
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-09-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/niet-in-het-riool/
Spring naar het artikel

U kunt verstoppingen van het riool voorkomen door geen spullen door de wc of de gootsteen te spoelen die daar niet thuis horen. Denk aan: schoonmaakdoekjes, vochtig toiletpapier, (frituur)vet, maandverband, condooms en kattenbakgrit.

'Niet in het riool' is een landelijke campagne voor goed rioolgebruik van stichting RIONED. Doekjes, vet, verf en medicijnen horen niet in het riool. De landelijke campagne ‘Niet in het riool’ sluit aan bij de algemene voorlichting over goed gebruik van het riool.

De gemeente heeft een folder gemaakt waarin staat wat wel en wat niet in het riool thuishoort.

Lever vet in

Vet is een beruchte verstopper. Denk bijvoorbeeld aan het oliebollenvet in december en frituurvet of bakolie. Het gaat misschien vloeibaar door de toiletpot, maar het stolt heel snel zodra het in de riolering terecht komt. Dit kan tot problemen leiden met de afvoer van afvalwater vanuit uw woning en die van uw buren. Gevolgen: de gootsteen spoelt niet door, het toilet stroomt over. En dat leidt weer tot viezigheid, stank en andere ellende. Bovendien trekt vet ongedierte aan. Niet erg hygiënisch voor u en mogelijk zelfs schadelijk voor de volksgezondheid. Frituurvet kunt u dus beter inleveren.

Door gestold vet kunnen de riolen en persleidingen naar de waterzuiveringen verstopt raken. Ook kunnen onderdelen van de waterzuivering door het vet vastlopen waardoor het zuiveringsproces niet optimaal verloopt. Het schoonmaken van het riool brengt aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich mee.

Lever uw (frituur)vet en olie gratis in bij een milieupark of een vetinzamelpunt. Het vet wordt dan weer gerecycled. Inleveren is gemakkelijk en kan simpelweg door het afgekoelde frituurvet terug te gieten in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Gebruik eventueel een trechter om het frituurvet erin te gieten. Sluit de verpakking goed en neem hem mee naar het dichtstbijzijnde milieupark of vetinzamelpunt.

Doekjes in de afvalbak

Het Rotterdamse afvalwatersysteem ondervindt grote problemen als gevolg van doorgespoelde (vochtige) doekjes. De doekjes veroorzaken verstoppingen in de rioolbuizen en klonteren samen in de rioolpompen waardoor deze in storing vallen en eerder kapot gaan. Dit kan ook bij u in huis voor wateroverlast en stank zorgen. Het schoonmaken en repareren kost de inwoners van Rotterdam jaarlijks veel geld.

Tip: Zet bij de wc en in de babykamer een klein afvalbakje voor schoonmaakdoekjes, billendoekjes of maandverband en tampons, want ook die producten horen niet in het riool.

Lever chemisch afval in

Ook chemisch afval zoals motorolie, verf en chemische stoffen (wasbenzine, terpentine) bedreigt het functioneren van riolering en vraagt extra inspanning om het afvalwater te zuiveren in de afvalwaterzuivering. Bepaalde chemische stoffen in het riool kunnen voor explosiegevaar zorgen en zijn dus levensgevaarlijk. Bovendien kunnen ze in het oppervlaktewater terechtkomen.
Dus: vang deze middelen op in fles of verfblik en lever ze in bij het milieupark bij u in de buurt.

Meer informatie

RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland waarin alle professioneel betrokken partijen zoals overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen meedoen.