Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Rioolgemalen

Rioolgemalen pompen afvalwater door het riool. Ze spelen daarmee een belangrijke rol in de totale keten van het verzamelen en transporteren van afvalwater.

In Rotterdam zijn ongeveer 40 bemalingsdistricten. Elk bemalingsdistrict heeft zijn eigen districtgemaal. Deze staat op het laagste punt in het district en pompt afvalwater verder over een lange afstand, of naar een hoger gelegen district. Dit pompen gebeurt in de meeste gemalen elektrisch. Uiteindelijk komt het water, samen met het afvalwater van andere districten, terecht in een eindgemaal. Deze vervoert het afvalwater naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Voor het transport van afvalwater van en naar de rioolgemalen ligt ondergronds een uitgebreid netwerk van riolen en persleidingen. Ook zijn er nog ruim 1000 onopvallende, kleine rioolgemalen. Deze gemalen liggen bijvoorbeeld bij volkstuinverenigingen of huizen op eilanden.

Een rioolgemaal bestaat meestal uit een ontvangstkelder (bassin), een besturingsgebouw of besturingskast en 1 of meerdere pompen.

Een rioolgemaal van binnen

Benieuwd hoe rioolgemaal Westersingel er vanbinnen uitziet? Bekijk dan hieronder de digitale rondleiding. Hier wordt u ook meegenomen met een rondleiding door waterberging Museumparkgarage.

De Centrale Proces- en Regelkamer Water

De meeste gemalen in Rotterdam worden op afstand bediend en door telemetrie bewaakt. Bij telemetrie controleert een computer op een centrale post of de gemalen goed werken. Hierdoor merken we storingen op tijd op. Ook geeft de computer adviezen over preventief onderhoud. Deze bewaking en bediening vindt plaats in de centrale proces- en regelkamer water (CPRW).

Installaties en renovaties

In gemalen zitten elektrische en mechanische installaties. Een elektrische installatie gaat ongeveer 15 jaar mee, een mechanische ongeveer 30 jaar. Om deze in topvorm te houden, investeren we in renovaties. Zo blijven de gemalen up-to-date.

Het is soms moeilijk om aan de juiste vervangende onderdelen te komen als een installatie na een lange periode van 15 of 30 jaar aan renovatie toe is. In dat geval kiezen we ervoor een installatie in zijn geheel te vervangen en aan te passen naar een moderne installatie. Bij zo’n totale renovatie bekijken we alle facetten van het gemaal en repareren of vervangen we alles wat nodig is.

Gemaal van de toekomst

Onze ambitie is om in Rotterdam zo goed als klimaatneutraal zijn in 2050. Daarom passen we gemalen aan tot ‘gemalen van de toekomst’. In zo’n gemaal passen we meerdere slimme en duurzame aanpassingen toe, om minder CO2 uit te stoten en energie te besparen.

Rioolgemalen in Rotterdam