Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Verhuizing Van Leeuwen Recycling

Van Leeuwen Recycling wil verhuizen naar bedrijventerrein Hordijk-West in IJsselmonde. Van Leeuwen Recycling in- en verkoopt afval en verwerkt het.

Het bedrijf zit nu aan de Doklaan in Oud-Charlois. Van Leeuwen moet verhuizen, omdat het huurcontract is afgelopen en de gemeente andere plannen heeft met deze plek. Ze wil er een school- en cultuurcampus vestigen. Daarom is voor Van Leeuwen Recycling gezocht naar een andere geschikte plek in Rotterdam. 

Het bedrijf heeft veel ruimte nodig en zijn activiteiten moeten passen in de omgeving. Dat maakt dat er niet veel mogelijkheden zijn. Wél een mogelijkheid is de zuidkant van het bedrijventerrein Hordijk-West, aan de Bergambachtstraat bij de afslag Kinderdijkstraat. Zo blijft ook de werkgelegenheid bij Van Leeuwen voor Rotterdam-Zuid behouden.

Vergunning

Voor de verhuizing heeft Van Leeuwen een omgevingsvergunning nodig. Dat wil zeggen: officiële toestemming van de provincie Zuid-Holland om activiteiten uit te voeren in Hordijk-West. De vergunning zorgt dat Van Leeuwen voldoet aan de regels om de veiligheid, het milieu en de leefomgeving te beschermen. 

Op 6 juli verleende de DCMR namens de provincie de definitieve omgevingsvergunning. Link opent een externe pagina. Hiertegen is beroep aangetekend bij de rechtbank. Dit betekent dat de rechter de zaak beoordeelt. Het is niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet. Dit kan al gauw een jaar duren. Dus waarschijnlijk is dat in augustus 2024. 

Daarna kunnen mensen in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Maar dat geldt alleen voor de mensen die eerder beroep aantekenden bij de rechtbank. Van Leeuwen zal pas starten met zijn activiteiten in Hordijk-West als geen hoger beroep bij de Raad van State wordt ingesteld of als de bezwaren tegen de vergunning ongegrond worden verklaard.  

Klankbordgroep

Op 9 november 2022 hielden de gemeente en van Leeuwen Recycling een informatiebijeenkomst. Duidelijk was dat veel bewoners er bezwaar tegen hadden dat Van Leeuwen naar Hordijk-West zou komen. Ook de wijkraad Lombardijen had al ongevraagd advies gegeven om de verplaatsing van Van Leeuwen opnieuw te bekijken. En de gemeenteraad stelde vragen. Naar aanleiding van de bijeenkomst is besloten een klankbordgroep op te zetten. Deze is bedoeld om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden.
Deze groep bestaat uit:

  • een lid van de wijkraad Groot- en Oud-IJsselmonde
  • een lid van de wijkraad Lombardijen
  • direct omwonenden uit Lombardijen, IJsselmonde en Barendrecht
  • vertegenwoordigers van de gemeente Barendrecht
  • ondernemers van het bedrijventerrein Hordijk
  • medewerkers van Van Leeuwen
  • medewerkers van de gemeente Rotterdam

In april 2023 was de eerste bijeenkomst. De klankbordgroep komt een keer per maand bij elkaar. De leden bezochten inmiddels ook Van Leeuwen aan de Doklaan.

De gesprekken in de klankbordgroep staan los van de vergunningen. Ze gaan meer over de situatie dat Van Leeuwen mag verhuizen naar Hordijk-West.

Zuidzijde bedrijventerrein Hordijk-West. Foto: Arnoud Verhey
Dit is de zuidzijde van het bedrijventerrein Hordijk-West. De foto is van Arnoud Verhey.

Meer informatie

Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Wilt u de verslagen van de klankbordgroep ontvangen? Of heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting? Stuur dan een mail naar: bedrijventerreinhordijkso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.