Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er 2 verkiezingen. U kunt dan stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Dit zijn belangrijke verkiezingen. Zo gaat de provincie bijvoorbeeld over de woningbouw. En die vraag is enorm: in Zuid-Holland zijn ruim 200.000 woningen nodig. Ook de waterschappen staan voor grote uitdagingen rond droogte, wateroverlast en zuiveren van afvalwater.

Algemeen

Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over deze verkiezingen. Bijvoorbeeld wat u mee moet nemen om te kunnen stemmen, waar de stembureaus komen in Rotterdam. En hoe u kunt helpen bij de verkiezingen.

Een man gooit een stembiljet in de bus.

Ik kan zelf niet stemmen op 15 maart

Kunt u op 15 maart niet zelf naar het stembureau? Vraag dan een volmacht aan.

Meer over deze verkiezingen

Provinciale Staten

In Rotterdam gaan we naar de stembus voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen.

Waterschappen

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat het water in de sloot of vaart schoon is, dat we ons veilig voelen achter de dijken en dat wij ook in laaggelegen gebieden weinig wateroverlast ervaren. Maar, er gaat een wereld achter schuil. Die van het waterschap.

Rotterdam ligt in het beheersgebied van drie verschillende waterschappen:

Helpen bij de verkiezingen

Het is belangrijk dat we als gemeente de verkiezingen goed organiseren. Om de verkiezingen in goede banen te leiden, hebben we op 15 en 16 maart ongeveer 6.000 tellers en stembureau¬leden nodig. Help mee en sluit u aan bij Team Verkiezingen 010! Meld u aan via mijnstembureau.nl. Let op! Aanmelden kan als u 18 jaar of ouder bent.

Inschrijving is open

Meewerken aan de verkiezingen is een waardevolle en vooral leuke ervaring. Ook niet onbelangrijk: u krijgt een mooi bedrag voor uw inzet. U verdient tussen de € 60 en € 200 afhankelijk van de functie. Benieuwd naar de bedragen per functie? Kijk dan op mijnstembureau.nl

Word stembureaulid 

Als stembureaulid gaat u op 15 maart aan de slag op één van de 299 stembureaus. U zorgt dat het stemmen goed verloopt. Denk aan kiezers ontvangen of stempassen en identiteitsbewijzen controleren. Moeilijk? Welnee, wel belangrijk. Daarom krijgt u vooraf een online training, zodat u op de dag zelf precies weet wat u moet doen. 

Liever aan de slag als teller? 

Op 16 maart worden alle stemmen per kandidaat geteld in Ahoy. Als teller bent u verantwoordelijk voor het nauwkeurig tellen van de stemmen. Dat is belangrijk voor een betrouwbare uitslag. We vragen u te blijven tot ook de laatste stemmen zijn geteld.

Ga naar mijnstembureau.nl om u aan te melden. Daar vindt u ook meer informatie over de verschillende functies, locaties en beschikbare shifts.

Heeft u vragen over meehelpen met de verkiezingen? Mail dan naar verkiezingen@rotterdam.nl of bel 14 010.

Heeft u een beperking?

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat iedere Rotterdammer die mag stemmen moet kunnen stemmen. Want elke stem telt. Daarom streeft de gemeente naar volledig toegankelijke stembureaus. Dat betekent dat alle mensen alle ruimten zelfstandig en gelijkwaardig kunnen betreden en gebruiken.

Voor politieke partijen

Ondersteuningsverklaringen politieke partijen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt. U moet minimaal 30 schriftelijke ondersteuningsverklaringen inleveren wanneer:

 • Uw partij voor het eerst meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen of de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. 
 • Uw partij meedoet met een blanco-lijst.
 • Uw partij bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen of de waterschapsverkiezingen geen zetel heeft behaald.

Let op

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die in de gemeente Rotterdam als kiezer zijn geregistreerd. Voor de waterschapsverkiezingen geldt als extra vereiste dat de kiezer in het juiste waterschap is geregistreerd. Ook personen die op de kandidatenlijst staan mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, eveneens op dezelfde voorwaarde dat zij in de gemeente Rotterdam als kiesgerechtigde zijn geregistreerd.

Meer informatie over de ondersteuningsverklaringen

De ondersteuningsverklaring maakt u aan met behulp van de module OSV2020-PP | Kiesraad.nl. Zo voorkomt u dat een ondersteuningsverklaring ongeldig is, bijvoorbeeld omdat de vermelding van de kandidaten op de ondersteuningsverklaring niet overeenstemt met de in te leveren kandidatenlijst. U geeft de ondersteuningsverklaring aan de kiesgerechtigde die de verkiezingsdeelname van uw partij wil ondersteunen.

Kiesgerechtigden die de verkiezingsdeelname van uw partij willen ondersteunen moeten in persoon naar de Publiekslocatie Centrum komen en daar de verklaring ondertekenen. 

 • Dit kan van 16 januari tot en met 30 januari 2023, zowel op afspraak als zonder afspraak. 
 • De openingstijden van de verkiezingsbalie zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
 • De ondersteuner moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Bij de verkiezingsbalie wordt de ondersteuningsverklaring voorzien van een gemeentestempel en een handtekening van de burgermeester.
 • De ondersteuningsverklaring wordt na ondertekening weer teruggegeven aan de ondersteuner.

Maak een afspraak voor het afleggen van de ondersteuningsverklaring

Na ondertekening door de ondersteuner en het zetten van een stempel krijgt een ondersteuner de ondersteuningsverklaring terug. De ondersteuner is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de ondersteuningsverklaring bij uw partij. Daarna kan degene die de kandidatenlijst op 30 januari 2023 inlevert bij het centraal stembureau deze ondersteuningsverklaringen tegelijkertijd inleveren.

Er zijn 4 centraal stembureaus, afhankelijk voor welke verkiezing de partij mee wil doen:

 • Provinciale Staten: Stadsdeelkantoor Scheveningen - Scheveningseweg 303 in Den Haag
 • Hoogheemraadschap Delfland: Kantoor Hoogheemraadschap Delfland - Phoenixstraat 32 in Delft
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: Kantoor Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard - Maasboulevard 123 in Rotterdam
 • Waterschap Hollandse Delta: Kantoor Waterschap Hollandse Delta - Handelsweg 100 in Ridderkerk.

Als het centraal stembureau een verzuim heeft geconstateerd bij het onderzoek van een kandidatenlijst, kunnen politieke partijen op woensdag 1 en donderdag 2 februari 2023, met of zonder afspraak, langskomen op de Publiekslocatie Centrum om ondersteuningsverklaringen af te leggen. De openingstijden hiervoor zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur. Politieke partijen kunnen eventuele verzuimen herstellen bij het centraal stembureau, op woensdag 1 en donderdag 2 februari 2023, van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 
Er zijn 4 centraal stembureaus, afhankelijk voor welke verkiezing de partij mee wil doen:
 

 • Provinciale Staten: Stadsdeelkantoor Scheveningen - Scheveningseweg 303 in Den Haag
 • Hoogheemraadschap Delfland: Kantoor Hoogheemraadschap Delfland - Phoenixstraat 32 in Delft
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: Kantoor Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard - Maasboulevard 123 in Rotterdam
 • Waterschap Hollandse Delta: Kantoor Waterschap Hollandse Delta - Handelsweg 100 in Ridderkerk.

Welke regels zijn er voor het maken van reclame tijdens verkiezingstijd?

Tijdens verkiezingstijd mogen politieke partijen reclame maken. Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam.

Voorop staat dat het maken van reclame niet in strijd mag zijn met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden.

De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau zijn verwijderd. In het stembureau worden geen activiteiten ingezet, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

Reclamemiddelen

De deelnemende partijen mogen in verkiezingstijd reclame maken in de openbare ruimte. Het college heeft bepaald dat partijen dit bij verkiezingen mogen doen met de volgende middelen:

1. Verkiezingsborden (trotters)

De verkiezingsborden zijn mobiele buitenreclamedragers met een betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil en een kap met beelddrager.

Net als voorgaande verkiezingen zet Rotterdam ook bij deze verkiezing trotters neer. Op de kaart (volgt) kunt u voor de verkiezingen zien waar de trotters staan.

2. Sandwichborden

Sandwichborden zijn reclameborden van maximaal A0-formaat, die als een stel aan elkaar bevestigd worden en langs de kant van de weg om een lantaarnpaal of verkeerspaal heen geplaatst worden. Per paal mogen maximaal twee borden boven elkaar geplaatst worden. De borden mogen de verkeersveiligheid of de veiligheid van mensen en goederen niet in gevaar brengen.

 • Politieke partijen kunnen sandwichborden vanaf een nader te bepalen datum tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen plaatsen (en zelf weer verwijderen).
 • Bij het plaatsen van sandwichborden moeten partijen ervoor zorgen dat:
  • de sandwichborden niet aan andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen zijn bevestigd.
  • er geen lijmresten achterblijven.
  • de lantaren- of verkeersbordpalen niet beschadigd raken.
 • Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen. 

3. Flyeren

Met flyeren bedoelen we het op straat uitdelen van reclamemateriaal. Als politieke partijen (laten) flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers. Zo niet, dan zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen.

Meer informatie

Heeft u vragen over verkiezingen in Rotterdam? Dan kunt u mailen naar verkiezingen@rotterdam.nl of bellen naar 14 010. We nemen binnen een paar werkdagen contact met u op.

Benieuwd naar de uitslagen van eerdere verkiezingen? Kijk op de website Verkiezingsuitslagen.nl.