Nieuw horecabeleid
Gepubliceerd op: 09-10-2020
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/nieuw-horecabeleid/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is de laatste jaren gegroeid als horecastad. Hoe willen we als stad onze horeca inrichten? Wat vinden we belangrijk?

Dit en nog veel meer leest u in de horecanota. In de horecanota staat een veerkrachtige stad waar mensen graag willen verblijven centraal. Met ruimte voor ondernemerschap, innovatie en experimenten. Ook is er extra aandacht voor de balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Horecanota (publieksversie)
Horecanota (zakelijke versie)

Evaluatie huidig horecabeleid

De horecanota 2017 – 2021 loopt volgend jaar af en de gemeente maakt nieuw horecabeleid voor de periode 2022 – 2026. Door Covid-19 maakt de Rotterdamse horeca een zware tijd door. Toch wil de gemeente het huidige beleid nu evalueren, om de resultaten uit de evaluatie te gebruiken in het nieuwe beleid. Zodat het past bij de stad, nu én straks.

De evaluatie van het huidige beleid doen we als gemeente samen met de stad. Met horecaondernemers, en ook veiligheidspartijen zoals de politie, brancheorganisaties, gebiedscommissies, bewonersorganisaties, bezoekers van de horeca en Rotterdammers om mee te denken over een nieuwe visie op horecastad Rotterdam.

Wat gaan we doen?

  • Online bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de verschillende gebieden, zoals gebiedscommissies, wijkraden en bewonersorganisaties.
  • Online bijeenkomsten met brancheorganisaties en Rotterdamse horecaondernemers.
  • Digitale enquête Stadspanel.
  • Straatinterviews door Onderzoeksbureau het Opiniehuis

Doe ook mee

Wij proberen op allerlei manieren bezoekers, bewoners en de horeca zelf te betrekken bij het horecabeleid. Misschien heeft u uw mening al eerder gegeven via een panel, op straat of op een andere manier. Is dat niet zo, dan kunt u binnenkort hier de enquête invullen.

Planning

De evaluatie van het huidige horecabeleid is naar verwachting half november afgerond. In het voorjaar van 2021 gaan we nog een keer met de stad in gesprek over de inhoud van het nieuwe horecabeleid. Voor de zomer van 2021 moet er een concept van het nieuwe horecabeleid klaar zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar nieuwhorecabeleid@rotterdam.nl