Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Bodemenergie

In de bodem kan warmte en kou worden opgeslagen. Voor bijvoorbeeld verwarming of koeling van gebouwen. De gemeente heeft als doel om de beschikbare ruimte in de Rotterdamse ondergrond, voor de opslag van koude en warmte, zo optimaal mogelijk te benutten.

Opslag kan gebeuren in open en gesloten bodemenergiesystemen.
De open systemen circuleren grondwater.
De gesloten systemen wisselen warmte en kou uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond.

De gemeente beslist over de gesloten systemen.
De provincie beslist over de open systemen.
Het Besluit Bodemenergiesysteem, de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam en Bodemenergieplannen regelen dit.

Een gesloten systeem en een open systeem

Gesloten bodemenergiesysteem maken of aanmelden

In de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam. Link opent een externe pagina staat precies of u een vergunning moet aanvragen of alleen een melding moet doen.
Uw vergunning aanvragen of uw nieuwe of bestaande gesloten bodemenergiesysteem aanmelden kan via het Omgevingsloket. Link opent een externe pagina.

Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de gemeente.
De gemeente handelt de aanvraag verder voor u af.

Meer informatie

Meer weten over open bodemenergiesystemen in de gemeente Rotterdam? Dan kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Haaglanden. 
Dit kan telefonisch via 070-21 899 00.