Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Leidingenbureau

Ondergronds Rotterdam ligt vol met kabels en leidingen voor riolering, gas, water, elektriciteit en telecommunicatie. We moeten zorgvuldig omgaan met de beperkte ondergrondse ruimte.

Gemeente Rotterdam streeft naar:

 • een optimale beschikbaarheid van de ondergrond voor functies/ontwikkelingen in de stad en het havengebied
 • het borgen van veiligheid in relatie tot kabels die een gevaar kunnen opleveren en leidingen die gevaarlijke stoffen vervoeren
 • het beperken van de overlast voor de burger bij leidingwerkzaamheden.

Leidingenbureau

Het belangrijkste instrument dat we gebruiken om dit te bereiken is de uitgifte van vergunningen (of instemmingen bij Telecommunicatie-kabels). De behandeling van vergunningaanvragen vindt plaats bij het Leidingenbureau.

De medewerkers van het Leidingenbureau:

 • geven informatie bij de voorbereiding van vergunningaanvragen
 • toetsen de plannen voor de nieuwe leidingen aan de bestaande situatie en andere geplande werken
 • zorgen voor de vergunningverlening.

Afdeling Basisinformatie

De beoordeling van vergunningaanvragen gebeurt in nauw overleg met de beheerders van de buitenruimte. Voor het havengebied is dat met het Havenbedrijf Rotterdam. De leiding-inspecteurs letten bij de uitvoering van het werk of de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd.

Rotterdamse Leidingenverzamelkaart

Tijdens de uitvoering van het werk meet de afdeling Basisinformatie soms de kabels en leidingen in. Voor alle kabels en leidingen verwerken zij de door de leiding-exploitant verplicht aangeleverde aanpassingen. Deze gegevens worden verwerkt op de unieke Rotterdamse Leidingenverzamelkaart waarop alle leidingen in de ondergrond van Rotterdam staan.

De Leidingenverzamelkaart gebruikt de gemeente bij de beoordeling van nieuwe aanvragen. Alleen partijen die in de ondergrond werken kunnen de Leidingenverzamelkaart opvragen. Ze krijgen bericht hoe dit te doen, nadat zij de werkzaamheden bij het Kadaster hebben gemeld.

Beleid kabels en leidingen

Het Leidingenbureau houdt zich naast de vergunningverlening actief bezig met de ontwikkeling van het beleid rond kabels en leidingen. Daarom doet gemeente Rotterdam onder andere mee aan het landelijke samenwerkingsverband van gemeenten: het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen.

Visie ondergrondse infrastructuur

De visie op de ondergrondse infrastructuur:

 • is gericht op het intensiever en flexibeler gebruik van de ondergrond
 • moet zorgen voor minder opbrekingen.

De Rotterdamse visie op de ondergrond sluit aan bij de Resillience strategie en zorgt voor een toekomstbestendige fysieke basis. Verschillende ontwikkelingen en de grote druk op de ondergrond, in bepaalde plekken in de stad, vragen andere maatregelen. Maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving op niveau blijft:

 • het bundelen van kabels en leidingen
 • in meerdere lagen leggen van kabels en leidingen
 • zonder graven (sleufloos) aanleggen van kabels en leidingen.

Lees meer in het Visiedocument Ondergrondse Infrastructuur. Link opent een externe pagina (PDF - Archiefweb gemeente Rotterdam)

Maand van de Ondergrond

Elk jaar in november is het de Maand van de Ondergrond.
U kunt dan een kijkje nemen onder de grond van Rotterdam. Met een uitgebreid programma van lezingen, excursies, workshops en filmpjes leert u meer over de wereld onder uw voeten.