Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 24 min

Archeologie

De archeologen van gemeente Rotterdam beheren en onderzoeken de resten van het verleden: het bodemarchief. De resultaten van het archeologisch onderzoek worden gepresenteerd aan de inwoners van Rotterdam en andere belangstellenden.

Beleid

Om te voorkomen dat ons bodemarchief zomaar bij bouw- of graafwerkzaamheden verdwijnt, is er een aantal regels opgesteld. Als er ergens gebouwd of ontwikkeld wordt en de bodem wordt daarbij verstoord, dan moet er met archeologische waarden rekening gehouden worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij de aanleg van een parkeergarage, het graven van een kelder of waterpartij, maar ook bij heien. Archeologie Rotterdam zorgt voor een goede afweging van de archeologische belangen, maar ook voor een ongehinderde voortgang van de ruimtelijke ontwikkeling. Dat betekent tijdig de archeologie in beeld brengen en maatwerk leveren per project.

Vragen en antwoorden over archeologiebeleid

Onderzoek

Archeologie Rotterdam heeft als eerste gemeentelijke archeologische dienst van Nederland al bijna 60 jaar ervaring met allerlei vormen van onderzoek in de stad en daarbuiten. We zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek.

Een archeologisch onderzoek is altijd maatwerk en moet in alle gevallen voldoen aan door de gemeente Rotterdam opgestelde eisen en richtlijnen.
Heeft u een plan voor ruimtelijke ontwikkeling dat door ons beoordeeld is met als uitkomst een archeologisch (voor)onderzoek? Dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het colofon van de brief over de eisen waaraan het onderzoek moet voldoen. In de meeste gevallen stellen wij dan Programma van Eisen (PvE) voor u op. Uw contactpersoon kan u ook adviseren over de uitvoering van het onderzoek. Voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek kunt u bij ons of een daartoe gecertificeerd bedrijf terecht.

Is uw plan nog niet door ons getoetst? Bij het onderdeel 'Beleid' vindt u informatie over het aanvragen van een archeologische plantoets.

Informatie bij archeologisch onderzoek

Ontdek

In Rotterdam wordt al eeuwenlang gewoond. Ook lang voordat de stad bestond, woonden hier al mensen. In de Middeleeuwen bijvoorbeeld, in boerderijen in het dorpje Rotta langs de rivier de Rotte. Duizenden jaren eerder, in de Steentijd, trokken hier jagers en verzamelaars rond. Al die tijd lieten deze mensen sporen van hun aanwezigheid achter.

Bodemvondsten website

Archeologie Rotterdam doet steeds veel onderzoek naar onze geschiedenis in de bodem van de stad. Daarbij zijn heel veel voorwerpen opgegraven.

De meeste van deze vondsten zijn opgeslagen in hun depot.
Op bodemvondsten.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina vindt u meer dan 5000 van deze vondsten online.
Ga op ontdekking naar een tastbaar verleden.

Nieuws

Meer informatie

Archeologie Rotterdam (voorheen BOOR)
Ceintuurbaan 213b
3051 KC Rotterdam
010 489 85 00
archeologie@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina