Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Natuurkaart

De stad Rotterdam is gebouwd op een geografisch erg interessante locatie. Een rivierdelta waar verschillende grote rivieren in de Noordzee stromen.

Hier was voor er mensen woonden een zeer dynamisch landschap aanwezig. Met brede zeearmen, eilanden, sterk meanderende rivieren, duinen en natte veengebieden. Sindsdien heeft menselijk ingrijpen het landschap veranderd. Bedijkingen en ontginningen leverden een palet aan karakteristieke landschappen op. Zeekleipolders, duinontginningen, veenweidegebieden, droogmakerijen en dynamische uitwaarden.

Uniek

Rotterdam is uniek door deze grote landschappelijke afwisseling in een relatief klein gebied. De ondergrond (klei, zand, veen) levert in deze landschappen verschillende condities op voor de natuur. Ook de ontginningswijze, met dijken, vaarten, slotenpatronen en waterpeilen, bepaalt het type natuur dat zich ergens ontwikkelt.

Parels op onverwachte locaties

De Natuurkaart Rotterdam toont de manier waarop de natuur zich ontwikkelt. Van de kerngebieden in Rotterdam en de verbindingszones ertussen, tot de Rotterdamse doelstellingen en de parels van nu. Een aantal van die parels liggen op onverwachte locaties, zoals het Rotterdamse havengebied. Met typeringen, ambassadeurssoorten voor de Rotterdamse delta, kaarten en achtergronden, is de Natuurkaart een waardevol document voor iedereen. Of u nu professional of liefhebber bent.

Natuurkaart

Op de Natuurkaart Rotterdam ziet u waar de belangrijkste natuurlijke gebieden van Rotterdam en directe omgeving te vinden zijn. Voor meer informatie klikt u op de zwarte stippen. Via de interactieve versie. Link opent een externe pagina van de Natuurkaart Rotterdam kunt u ook waarnemingen op buurtniveau zien. Goed inzoomen en klikken: zo zijn bij de Calandstraat 28 waarnemingen over muurflora en 6 waarnemingen over vleermuizen.