Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Bodeminformatie

Informatie over de bodemkwaliteit en het bodembeleid van de gemeente Rotterdam.

De bodemkwaliteit

Met bodemkwaliteit wordt bedoeld of de bodem wel of niet verontreinigd is met bepaalde stoffen: anders gezegd of de bodem wel of niet schoon is.

We hebben informatie over de bodemkwaliteit die u kunt raadplegen.
Er is informatie die u online kunt bekijken. U kunt ook telefonisch of per mail informatie opvragen via de DCMR-informatiebalie.

Online informatie:

  • De gemiddelde kwaliteit van de bodem in uw buurt. De gemiddelde kwaliteit van de bodem in uw buurt staat op de Bodemkwaliteitskaart van Rotterdam.
  • Lood in de bodem in uw buurt. De gemeente heeft speciaal naar lood onderzoek gedaan, omdat lood niet goed is voor de mens. U kunt hier ook lezen wat u daar zelf aan kan doen.
  • Historische bodeminformatie. Alle gegevens van onderzoeken en saneringen die zijn uitgevoerd in Rotterdam zijn opgeslagen. De meeste rapporten en verslagen kunt u online inzien en geven inzicht in de bodemkwaliteit.
Koeien met achtergrond skyline Rotterdam. Foto: Peter Gooris

De bodemkwaliteitskaart

De gemiddelde kwaliteit van de bodem in uw buurt is bekend.

Op de bodemkwaliteitskaart staat de gemiddelde kwaliteit per gebied (ruimtelijke eenheid) aangegeven. Er staan geen gegevens over bodemverontreinigingslocaties (zie hiervoor historische bodeminformatie). Met deze kaart kan bepaald worden of grond of bagger kan worden (her)gebruikt.

Uitleg over onze werkwijze staat in de nota Bodembeheer. In de nota is de bodemkwaliteitskaart opgenomen als bijlage 1.

Lood in de bodem

We hebben onderzoek gedaan naar lood in de bodem in uw buurt. Lood is niet gezond voor de mens en het is belangrijk te voorkomen dat u lood via grond binnenkrijgt.

Op Lood in uw omgeving. Link opent een externe pagina vindt u informatie over de kwaliteit in uw buurt. En wat u kunt doen om te voorkomen dat u lood binnenkrijgt.

Historische bodeminformatie

Op de pagina Omgeving in kaart van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Link opent een externe pagina vindt u een kaart waarop staat waar bodemonderzoek en bodemsanering is uitgevoerd. Het gebied staat dan op de kaart gearceerd aangegeven.

Door met de muis te klikken op het gebied waar u meer informatie over wilt hebben kunt u de historische bodeminformatie (rapporten, beoordelingen of beschikkingen) van de gemeente Rotterdam ophalen.

Bodembeleid

Het Rotterdamse beleid voor bodembeheer richt zich op de bescherming van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en de doelmatige en duurzame aanpak van de resterende historische verontreinigingen.

Nota Bodembeheer

We hebben op 1 juni 2023 de Nota Bodembeheer met bodemkwaliteitskaart vastgesteld.
In deze nota staat het bestaande beleid op het gebied van bodemverontreiniging, het beheer van de bodemkwaliteit en de mogelijkheden van hergebruik van bagger en grond.
De Nota Bodembeheer is een leidraad voor de uitvoeringspraktijk.
De Bodemkwaliteitskaart van Rotterdam staat hierin als Bijlage 1.

Koersnota Bodemkwaliteit

De Koersnota Bodemkwaliteit beschrijft hoe de bodemkwaliteit bijdraagt aan een goede gezonde leefomgeving en stad.
We willen ongewenste risico’s voor mens en milieu voorkomen. En de kwaliteit van de bodem verder verbeteren.

Aanpak voormalige gasfabrieklocaties

We werken sinds 1980 aan de doelmatige en duurzame aanpak van de verontreinigingen uit het verleden die er nu nog zijn.
Doel van het bodemsaneringsbeleid is het verminderen van risico's voor mens en milieu.

De sanering van de 11 voormalige terreinen van de Gasfabrieken in Rotterdam is nu voor een groot deel klaar. De sanering is een goed voorbeeld van deze aanpak.
Op de pagina Gasfabrieken kunt u hierover meer informatie vinden.

GebiedsGerichte aanpak Havengebied (GGA)

We hebben op 14 december 2021 besloten de gebiedsgerichte aanpak van bodem en grondwater uit te breiden naar het gehele havengebied.

Op de pagina GGA haven vindt u meer informatie.

Bodemenergie

In de bodem kan warmte en kou worden opgeslagen. Voor bijvoorbeeld verwarming of koeling van gebouwen. De gemeente heeft als doel om de beschikbare ruimte in de Rotterdamse ondergrond, voor de opslag van koude en warmte, zo optimaal mogelijk te benutten.

Op de pagina bodemenergie vindt u meer informatie.

DCMR informatiebalie

Als informatie niet digitaal beschikbaar is. Of als u informatie niet digitaal kunt inzien. Of als u andere vragen hebt over de bodemkwaliteit in Rotterdam.
Dan kunt u daarover via de mail of telefonisch informatie krijgen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Ook zijn papieren dossiers op afspraak in te zien bij de DCMR.

In al deze gevallen kunt u bellen of mailen naar de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Meer informatie over de kwaliteit van de bodem, bodemonderzoek en bodemsanering en het beleid van de gemeente Rotterdam vindt u op de pagina Bodem | DCMR Milieudienst Rijnmond. Link opent een externe pagina.
De DCMR Milieudienst Rijnmond kan u adviseren en informeren.

Contact

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bezoekadres: Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postadres: Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon: 010 246 86 21 op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur
E-mail: info@dcmr.nl. Link opent een externe pagina