Spring naar het artikel

U bent verplicht uw verhuizing door te geven aan de gemeente. Want alleen als wij het nieuwe adres weten en registreren, kunt u gebruik maken van gemeentelijke producten, zoals paspoort en vergunningen.

Er wordt regelmatig controle uitgevoerd op de inschrijvingen bij de gemeente. Ook een huisbezoek kan hierbij worden ingezet.

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.
Meer informatie vindt u onder het kopje bestuurlijke boete BRP.

Verhuist u van Rotterdam naar een andere gemeente?

U moet zich dan binnen vijf dagen na de verhuizing in de nieuwe gemeente inschrijven. Dat heet ook wel 'aangifte doen'. De dag waarop de aangifte is ontvangen, geldt voor de gemeente als datum van verhuizing, behalve als die datum in de toekomst ligt. Neem contact op met de nieuwe gemeente om aangifte te doen. Wanneer u in de nieuwe gemeente aangifte heeft gedaan, wordt u automatisch bij gemeente Rotterdam uitgeschreven.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

Aangifte kan gedaan worden door:

  • Iedere meerderjarige die in Rotterdam woont, voor zichzelf
  • Iedere andere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • De ouder of voogd voor iedere minderjarige die jonger is dan 16 jaar
  • Iedere minderjarige van 16 jaar en ouder voor zichzelf, behalve als de ouders, voogden of verzorgers de aangifte voor hen doen

Neem contact op met de nieuwe gemeente om aangifte te doen.

Kloppen uw adresgegevens niet en wilt u deze achteraf laten corrigeren?

Dan kunt u een aanvraag doen voor de correctie van uw adresgegevens.