Verhuizen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 11-07-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verhuizen/
Spring naar het artikel

Welkom in Rotterdam! Komt u net in Rotterdam wonen of woont u hier al langer en verhuist u binnen Rotterdam? Geef dan op tijd uw verhuizing aan ons door. Op deze pagina vindt u hier informatie over.

Ook staan hieronder links naar andere pagina’s op het gebied van verhuizen en vindt u in de folder Wegwijs in Rotterdam (pdf) wat handige tips.

Verhuizing binnen en naar Rotterdam

Huisvestingsvergunning

Briefadres

Adresonderzoek

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

  • Iedere meerderjarige die in Rotterdam woont, voor zichzelf
  • Iedere andere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is
  • De curator voor een persoon die onder toezicht is gesteld
  • De ouder of voogd voor iedere minderjarige die jonger is dan 16 jaar
  • Iedere minderjarige van 16 jaar en ouder voor zichzelf, behalve als de ouders, voogden of verzorgers de aangifte al voor hen doen

Let op! Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner, dan moet u apart van elkaar verhuisaangifte doen als u naar een gezamenlijk nieuw adres verhuist.

Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, neem contact op met de nieuwe gemeente om daar aangifte te doen.

Geef op tijd uw verhuizing door aan de gemeente

U bent verplicht uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing door te geven aan de gemeente dat u in Rotterdam woont. Geef daarom op tijd uw verhuizing door. Alleen als wij het nieuwe adres hebben geregistreerd, kunt u gebruik maken van gemeentelijke producten, zoals een paspoort en vergunningen. Wilt u meer weten over de registratie van uw persoonsgegevens, kijk dan op de pagina Basisregistratie Personen (BRP).

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete BRP van maximaal 325 euro opleggen als u bewust onjuiste informatie doorgeeft aan de Basisregistratie Personen. Geef daarom op tijd uw verhuizing door aan de gemeente!
De gemeente voert regelmatig controles uit op de inschrijvingen bij de gemeente. Dat kan betekenen dat u een huisbezoek kan krijgen.

Kloppen uw adresgegevens niet en wilt u deze achteraf laten corrigeren?

Dan kunt u een aanvraag doen voor de correctie van uw adresgegevens.

\