Verhuizen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-09-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verhuizen/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Welkom in Rotterdam! Komt u nieuw in Rotterdam wonen of woont u hier al langer en verhuist u binnen Rotterdam? Geef dan op tijd uw verhuizing aan ons door. Op deze pagina vindt u hier informatie over.

Ook staan hieronder links naar andere pagina’s op het gebied van verhuizen en vindt u in de folder Wegwijs in Rotterdam (pdf) wat handige tips.

Verhuizing binnen en naar Rotterdam

Huisvestingsvergunning

Briefadres

Adresonderzoek

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

Aangifte kan gedaan worden door:

  • Iedere meerderjarige die in Rotterdam woont, voor zichzelf
  • Iedere andere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • De ouder of voogd voor iedere minderjarige die jonger is dan 16 jaar
  • Iedere minderjarige van 16 jaar en ouder voor zichzelf, behalve als de ouders, voogden of verzorgers de aangifte voor hen doen

Let op! Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner, dan moet u apart van elkaar verhuisaangifte doen.

Neem contact op met de nieuwe gemeente om aangifte te doen.

Geef op tijd uw verhuizing door aan de gemeente

U bent verplicht uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing uw verhuizing door te geven aan de gemeente. Geef daarom op tijd uw verhuizing door, want alleen als wij het nieuwe adres hebben geregistreerd, kunt u gebruik maken van gemeentelijke producten, zoals een paspoort en vergunningen. Wilt u meer weten over de registratie van uw persoonsgegevens, kijk dan op de pagina Basisregistratie Personen (BRP).

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete BRP van maximaal 325 euro opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Geef daarom op tijd uw verhuizing door aan de gemeente!
Er worden regelmatig controles uitgevoerd op de inschrijvingen bij de gemeente. Ook een huisbezoek kan hierbij worden ingezet.

Kloppen uw adresgegevens niet en wilt u deze achteraf laten corrigeren?

Dan kunt u een aanvraag doen voor de correctie van uw adresgegevens.