Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Briefadres aanvragen

Hebt u tijdelijk geen woonplek? Verblijft u in een instelling? Of gaat u 1 keer korter dan 8 maanden naar het buitenland? Vraag dan een briefadres aan. Een briefadres is het adres van een ander persoon of van een instelling, waar uw post naartoe gestuurd kan worden.

U kunt een briefadres online of per post aanvragen. Voor de online aanvraag hebt u DigiD nodig. Lees eerst welk soort briefadres u nodig hebt. Maak daarna uw keus voor online of per post aanvragen. U leest dan welke documenten u nodig hebt. Online kunt u ook meteen uw aanvraag indienen.

Online aanvragenPer post aanvragen

Voor wie is het

Als u in Nederland woont moet u zich als bewoner inschrijven op het adres waar u woont of vaker overnacht. Het maakt niet uit of dit uw eigen woning is of niet.
Als u geen woonadres hebt, kunt u zich inschrijven met een briefadres. 
U moet dan aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen.

Wanneer u wel een briefadres kunt krijgen

 1. U bent dakloos of thuisloos.
  U kunt een briefadres krijgen als er een instelling is die u begeleidt. 
  U vraagt het briefadres aan bij de instelling of de Vraagwijzer
 2. U woont nog niet op uw nieuwe adres, maar bent al wel weg van uw oude adres.
 3. U hebt een beroep zonder vaste werkplek.
 4. U woont korte tijd in het buitenland: maximaal 8 maanden tijdens 1 jaar.
 5. U bent korter dan 2 jaar in het buitenland en vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.
 6. U woont in een opvanghuis voor slachtoffers van geweld.
 7. U woont in een zorginstelling, een jeugdzorginstelling of een gevangenis.
 8. U woont op een adres dat om veiligheidsredenen beter niet opgenomen kan worden als woonadres.
 9. U woont in een opvanglocatie die door de gemeente is aangewezen.

Let op:
De gemeente controleert altijd of u echt een briefadres nodig hebt of dat u zich moet inschrijven met een woonadres.

Geen briefadres

U kunt geen briefadres krijgen op:

•    een adres waarop niemand staat ingeschreven
•    een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP)
•    een postbus

Vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen

Verhuist u voor de eerste keer vanuit het buitenland naar Nederland? Maak dan een afspraak om u te laten inschrijven. Kijk op de pagina Eerste inschrijving om een afspraak te maken.

Verhuist u vanuit het buitenland terug naar Nederland of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan moet u zich opnieuw inschrijven. Maak hiervoor een afspraak via de pagina Hervestiging.

Briefadresgever

Wilt u iemand een briefadres op uw adres geven? Dan bent u de briefadresgever. 

U zorgt ervoor dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die u een briefadres geeft. De gemeente kan u vragen om informatie te geven die nodig is om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daaraan mee te werken.

Maximaal 2 personen

U mag maximaal 2 personen een briefadres geven op uw adres. Behalve als het om een gezin gaat. Een gezin telt dan als 1 persoon.

Geen financiële gevolgen

Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Als briefadresgever bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden van degene aan wie u een briefadres geeft. Het heeft u ook geen invloed op uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen, huurtoeslag of zorgtoeslag.

Wat is een briefadres

Op een briefadres kunt u post ontvangen zoals brieven, belastingformulieren of een stempas. Zo blijft u zonder woonadres bereikbaar voor de overheid en andere instanties. 

 • U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar de persoon woont en ingeschreven staat van wie u het adres mag gebruiken.
 • Een briefadres is een administratief adres. U woont er niet echt, maar u kunt wel post ontvangen.
 • Het briefadres is meestal een tijdelijke oplossing. 
 • U kunt maar op 1 adres ingeschreven staan: of een woonadres, of een briefadres. 
 • Hebt u niemand die u kan helpen met een particulier briefadres? U kunt dan in aanmerking komen voor inschrijving op een gemeentelijk briefadres.
 • Hebt u een woonadres gevonden? Geef dan uw verhuizing door.

Soorten briefadressen

Er zijn 3 verschillende soorten briefadressen: particulier, regulier en gemeentelijk.

 1. Een particulier briefadres vraagt u aan bij een familielid, vriend of kennis. U spreekt zelf met de briefadresgever af wanneer u de post ophaalt.
 2. Een regulier briefadres wordt aangevraagd bij een instelling die door de gemeente is aangewezen om briefadresgever te zijn. 
  Een regulier briefadres kunt u niet zelf aanvragen. De aanvraag gaat via de Vraagwijzer. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met een Vraagwijzer bij u in de buurt.
 3. Een gemeentelijk briefadres vraagt u aan als u geen gebruik kunt maken van een particulier of regulier briefadres.  
  Voorwaarden:
  • U hebt een verblijfsvergunning of u hebt een aanvraag hiervoor gedaan.
  • U haalt uw post regelmatig op tijdens de vaste openingstijden. U moet minimaal 1 keer in de 2 weken uw post ophalen.
   ​​​
   Let op: op een gemeentelijk briefadres kunnen geen aangetekende brieven, pakketten of medicijnen aangenomen worden.

Kosten

Het aanvragen van een briefadres is gratis.

Hoelang duurt het

 • U kunt pas 4 weken voordat u het nodig hebt, een briefadres aanvragen.
 • Door technische problemen kan uw aanvraag langer duren dan 8 weken.
  Als dat zo is, krijgt u bericht. Excuses voor het ongemak.

Stoppen briefadres

Inschrijving met een briefadres kan om verschillende redenen stoppen:

 • U krijgt een woonadres.
  U geeft uw nieuwe adres door via de pagina Verhuizing doorgeven.
 • U gaat wonen op het briefadres.
  U laat uw briefadres omzetten naar een woonadres. U geeft dit door via de pagina Verhuizing doorgeven
 • De briefadresgever vraagt aan u om een ander briefadres op te geven.
 • De briefadresgever start een adresonderzoek tegen de inschrijving van uw briefadres.
 • Er loopt een onderzoek naar de verblijfplaats van de briefadresgever.
 • De briefadresgever is niet meer ingeschreven op het briefadres.

Niet eens met afwijzing

Is uw aanvraag voor een briefadres afgewezen en bent u het daar niet mee eens? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u op de pagina Bezwaar maken.

Contact

Hebt u vragen, bel 14 010.

Veelgestelde vragen