Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Honden

Voordat u besluit een hond te nemen, is het verstandig goed te informeren welke hond het beste bij u past. En of een hond het juiste huisdier is voor u. Een goede opvoeding is belangrijk en genoeg beweging ook. In Rotterdam zijn daar verschillende soorten uitlaatzones voor. En een aantal regels, zoals de opruim- en aanlijnplicht.

Denkt u erover na om een hond aan te schaffen? Kiest u dan bewust, er komt heel wat kijken bij de verzorging van een hond. Wilt u een beeld krijgen van wat een hond voor een dier is en welke verzorging hij nodig heeft? Kijk dan op eenhondvoormij.nl. Wees u ervan bewust dat elke hond een eigen karakter en behoeften heeft. Kies weloverwogen een ras dat past bij u. Dat vindt u op LICG. Het is uw verantwoordelijkheid om uw hond goed op te voeden, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. U kunt hulp krijgen bij de opvoeding van uw hond bij een hondenschool. In en om Rotterdam zijn verschillende hondenscholen.

Opruim- en aanlijnplicht

De opruimplicht betekent dat u de hondenpoep onmiddellijk moet opruimen als u de hond uitlaat. Houdt u zich niet aan de opruimplicht, dan krijgt u een boete. Er zijn twee uitzonderingen:

De opruimplicht geldt niet voor eigenaren van geleidehonden en sociale hulphonden
In veel uitlaat- en losloopzones hoeft u de poep niet op te ruimen. Let op de borden die aangeven waar dat wel of niet verplicht is.
In Rotterdam geldt een aanlijnplicht voor honden. Overal in de stad moeten honden aangelijnd zijn, behalve in losloopzones. Deze gebieden zijn met borden aangegeven.

Voor het niet aanlijnen van honden kan de eigenaar of houder van de hond een boete krijgen. Ook als honden aanwezig zijn in een gebied waar dat verboden is, zoals een speelplaats of een zandbak, kan een boete worden opgelegd. Kijk voor de hoogte van de verschillende boetes op boetebase.om.nl.

Wanneer u het niet eens bent met de boete voor de aanlijn- en/of opruimplicht dan kunt u verzet instellen bij de Officier van Justitie. U leest hier hoe u dat doet: hoe ga ik in verzet tegen de boete.

Uitlaat- en losloopzones

Het college van burgemeester en wethouders wijst de uitlaat- en losloopzones aan. De uitlaatzones zijn aangewezen op basis van artikel 2.57 en 2.58 van de APV: Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012. Deze zones zijn gemarkeerd met borden. De gemeente vernieuwt langzamerhand de borden, maar zowel de oude als de nieuwe borden zijn altijd van kracht.

Bekijk alle hondenuitlaatzones op de kaart hieronder. In een uitlaatzone moet u uw hond wel aanlijnen, maar u hoeft de poep daar niet op te ruimen. Het is mogelijk dat er op straat wijzigingen in de hondenuitlaatplaatsen zijn aangebracht, die nog niet in de kaart zijn verwerkt.

Klachten over de ligging van een uitlaatzone of het niet schoon zijn, slecht onderhouden of te weinig afvalbakken kunt u indienen via het reactieformulier.

Let op als u met uw hond gaat wandelen tussen maart en augustus. Zorg dat u geen broedende vogels stoort. Lijn uw hond aan als dat nodig is. Ook als u in een losloopgebied bent!

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Meldpunt

Samen met u willen we voorkomen dat honden mensen of andere dieren verwonden. Meldt u het als een hond een gevaarlijke situatie (heeft) veroorzaakt. Bel 14 010 of maak een online melding.

Wilt u een hond melden met gecoupeerde oren of staart? Bel dan 14 010 of maak een online melding. Wij noteren de melding en geven het door aan de politie.
De politie gaat de meldingen onderzoeken: heeft de eigenaar schuld aan het couperen? Het couperen van honden is ernstige dierenmishandeling.
Honden die gecoupeerde oren en staart hebben en in beslag worden genomen of in het asiel worden achtergelaten, krijgen een tweede leven. In het hondenpaspoort staat dan vermeld dat ze gecoupeerd zijn. Er lopen dus ook gecoupeerde honden op straat, waarvan de eigenaar geen blaam treft.

Sinds 1 juli 2018 is het verboden om een hond een prikband te laten dragen. Volgens de Wet dieren is dit een vorm van dierenmishandeling. Prikbanden zijn halsbanden met daaraan scherpe punten, meestal van metaal of plastic, bedoeld om de hond een pijnprikkel te geven.

Wilt u een hond melden die een prikband draagt? Bel de gemeente, telefoon 14 010, of maak een online melding. Wij geven het door aan de politie, die de melding gaat onderzoeken.

Stroomstoten bij honden kunnen leiden tot angst, stress, agressiviteit, fobie en blijvende aantasting van de vertrouwensband tussen eigenaar en hond. Sommige eigenaren van honden gebruiken stroomstootapparatuur voor het afleren van ongewenst gedrag van de hond, zoals opspringen of blaffen. Honden kunnen hierdoor pijn of letsel ervaren. Bovendien is aangetoond dat er alternatieve manieren zijn om honden te trainen, waarbij het gebruik van deze apparatuur niet nodig is.

Het is sinds 1 juli 2021 verboden om honden een stroomhalsband laten dragen, net als andere apparatuur waarmee honden elektrische schokken kunnen worden gegeven. Wilt u de eigenaar van een hond melden die een stroomstoothalsband gebruikt? Bel dan 14 010 of maak een online melding.

Meer informatie

Als u last heeft van hondenpoep in uw buurt, dan kunt u online een melding maken. Kies categorie 'Dieren', onderwerp 'uitwerpselen' en vervolgens 'honden'. U kunt ook bellen naar 14 010.