Leidingenbureau
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 26-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/leidingenbureau/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Ondergronds Rotterdam ligt vol met kabels en leidingen voor riolering, gas, water, elektriciteit en telecommunicatie. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig om met de beperkte ondergrondse ruimte en is er veel aandacht voor de veiligheid.

Gemeente Rotterdam streeft naar:

 • een optimale beschikbaarheid van de ondergrond voor functies/ontwikkelingen in de stad en het havengebied
 • het borgen van veiligheid in relatie tot kabels die een gevaar kunnen opleveren en leidingen die gevaarlijke stoffen vervoeren
 • het beperken van de overlast voor de burger bij leidingwerkzaamheden.

Leidingenbureau

Het belangrijkste instrument dat we gebruiken om dit te bereiken is de uitgifte van vergunningen (of instemmingen bij Telecommunicatie-kabels). De behandeling van vergunningaanvragen vindt plaats bij het Leidingenbureau.

De medewerkers van het Leidingenbureau:

 • geven informatie bij de voorbereiding van vergunningaanvragen
 • toetsen de plannen voor de nieuwe leidingen aan de bestaande situatie en andere geplande werken
 • zorgen voor de vergunningverlening.

Afdeling Basisinformatie

De beoordeling van vergunningaanvragen gebeurt in nauw overleg met de beheerders van de buitenruimte. Voor het havengebied is dat met het Havenbedrijf Rotterdam. De leidinginspecteurs letten bij de uitvoering van het werk of de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd. Tijdens de uitvoering meet de afdeling Basisinformatie de gelegde leidingen ter controle in. De gegevens worden verwerkt op de unieke Rotterdamse Leidingenverzamelkaart waarop alle leidingen in de ondergrond van Rotterdam staan. Deze kaart gebruikt de gemeente bij de beoordeling van nieuwe aanvragen.

Beleid kabels en leidingen

Het Leidingenbureau houdt zich naast de vergunningverlening actief bezig met de ontwikkeling van het beleid rond kabels en leidingen. Daarom doet gemeente Rotterdam onder andere mee aan het landelijke samenwerkingsverband van gemeenten: het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen.

Visie ondergrondse infrastructuur

De visie op de ondergrondse infrastructuur:

 • is gericht op het intensiever en flexibeler gebruik van de ondergrond
 • moet zorgen voor minder opbrekingen.

De Rotterdamse visie op de ondergrond sluit aan bij de Resillience strategie en zorgt voor een toekomstbestendige fysieke basis. Verschillende ontwikkelingen en de grote druk op de ondergrond, in bepaalde plekken in de stad, vragen andere maatregelen. Maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving op niveau blijft:

 • het bundelen van kabels en leidingen
 • in meerdere lagen leggen van kabels en leidingen
 • zonder graven (sleufloos) aanleggen van kabels en leidingen.

Lees meer hierover in het Visiedocument Ondergrondse Infrastructuur.