Groenonderhoud
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/groenonderhoud/
Ga naar de hoofdinhoud

Snoeien van beplanting, dode bomen vervangen, dunnen van bosplantsoen en maaien van gazon maken allemaal deel uit van dat onderhoud. De specialisten van Stadsbeheer hebben, net als veel Rotterdammers, ‘hart voor het groen’.

Ze denken goed na over de juiste maatregelen om het groen in goede conditie te houden. Boomverzorgers bestrijden ziektes en houden de Rotterdamse bomen in vorm voor een veilige leefomgeving. Snoeispecialisten en boomcontroleurs kijken wanneer er een onderhoudsbehoefte is. Uitgangspunt bij het onderhoud is de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming. Samen met de natuurkaart en de leidraad bij de gedragscode bestendig groenbeheer (zie pdf hieronder) zorgen we ervoor dat bijzondere natuurwaarden beschermd worden. We maken prestatieafspraken met de aannemers, die de werkzaamheden uitvoeren en we zorgen ervoor dat belangrijke randvoorwaarden zoals snoeiperiode en werktijden worden meegenomen in de onderhoudsplannen. Zo voorkomen we dat nesten worden verstoord en bloemknoppen worden weggemaaid.