Groenonderhoud
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/groenonderhoud/
Spring naar het artikel

Snoeien, bomen vervangen, onderhoud van bosplantsoen en maaien maken deel uit van dat onderhoud. Onze mensen hebben, net als veel Rotterdammers, hart voor het groen. Onze specialisten denken goed na over de juiste maatregelen in het groen.

Boomverzorgers bestrijden ziektes en houden de Rotterdamse bomen in vorm voor een veilige leefomgeving. Snoeispecialisten kijken hoe vaak gesnoeid moet worden. Met de natuurkaart en de leidraad bij de gedragscode Flora- en faunawet (zie pdf hieronder) zorgen we ervoor dat bijzondere natuurwaarden beschermd worden. We maken prestatieafspraken met de aannemers die de werkzaamheden uitvoeren en we zorgen ervoor dat belangrijke randvoorwaarden zoals snoeiperiode en werktijden worden meegenomen in de bestekken. Zo voorkomen we dat nestjes worden weggemaaid en knoppen worden gesnoeid.