Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Polder De Esch

Polder De Esch maakt deel uit van de groene corridor die door Rotterdam loopt. Van de Rotte, via het Kralingse bos, Burgemeester Oudlaan, Honingerdijk, De Esch naar het eiland van Brienenoord.

De Esch is een meander gelegen aan de Maas en is onderdeel van het rivierenlandschap. Het bestaat uit weiden en natuurgebied. Een meander is een lus in de loop van een natuurlijke waterloop, zoals een rivier.

Oud stukje Rotterdam

Rond het begin van de jaartelling was het een veengebied en stroomde er geen rivier van betekenis. Pas vanaf de twaalfde eeuw stroomt er een rivier met een zodanige omvang dat klei-afzetting op het veen kon plaatsvinden. Na aanleg van de Schielandse Hoge Zeedijk in 1270 werd het gebied binnendijks en dus een polder met een weiland. De dijk moest eind jaren zestig verhoogd worden. Het Rotterdamse gemeentebestuur besloot om deze nieuwe dijk iets landinwaarts aan te leggen, zodat hier een bocht voor de rivier zou kunnen worden afgesneden. Het gebied binnen die nieuwe dijk werd vervolgens opgespoten, maar de oude dijk werd niet weggehaald en het plan om de rivier af te snijden is nooit uitgevoerd. Doordat er dus in dit gebied nog geen ophoging is geweest, is het nog echt een oud stukje Rotterdam.

Ruige begroeiing

Er loopt een wandelroute door het gebied heen, maar dit zijn alleen zandpaden. Het gebied is zo ingericht dat het centrale deel gesloten is voor bezoekers. De ruige begroeiing biedt veel onderdak aan vogels zoals de nachtegaal en de koekoek. Er wordt wel eens een ijsvogel gesignaleerd, en de bijzondere vogel de Roerdomp komt hier ook voor. Er zijn ook veel trekvogels en overwinteraars. De bomen die er voornamelijk staan zijn wilgen, essen, esdoorns en het struweel - begroeiing van struiken en bomen - bestaat voor een groot deel uit struikvormige wilgen, vlieren en rode kornoelje.

Video

Video 'De Eschpolder' (april 2019)

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Meer informatie

Polder de Esch is bereikbaar met tram 21.