Spring naar het artikel

In het centrum van Rotterdam doet de gemeente samen met de Dierenbescherming een proef met duiventillen. Zo willen we onderzoeken of het beheer van duiven helpt tegen de duivenoverlast.

Stadsduiven horen bij de stad. Ze voelen zich er thuis en kunnen er op eigen kracht heel goed overleven. De duiven vinden echter zoveel extra voedsel op straat, dat de duiven zich in razend tempo voortplanten. Een te grote duivenpopulatie zorgt voor overlast.

Duiventillen

Sinds 2015 is er op het Bristolpand aan het Binnenwegplein een duiventil. Sinds mei 2016 staat er ook een op het Stadhuisplein. Daar kunnen de duiven veilig broeden en krijgen ze gezond voedsel. Als de duiven dat hebben ontdekt, zullen zij niet meer op zoek gaan naar voedsel op straat of in winkels.

Duiven lokken naar tillen

Om duiven naar de til te trekken, is het belangrijk dat zij geen voedsel op straat kunnen vinden. Daarom is sinds 2015 een voederverbod in het gebied tussen Coolsingel, Westersingel, Weena en Westblaak. Ondernemers, Dierenbescherming en gemeente dringen er bij een ieder op aan niet te voeren.

Resultaten eerste duiventillen

De duiventil op het Binnenwegplein werkt zoals we bedoeld hadden. Ongeveer tachtig duiven komen dagelijks eten en er wordt gebroed. Ook zien we dat de populatie gezonder is geworden. Inmiddels wordt de tweede til ook al dagelijks bezocht door duiven.

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente doet alles wat we kunnen om de stad zo schoon mogelijk te houden en de duivenoverlast te beperken. Maar dat kunnen wij niet alleen. Help ons door:

  • geen voedsel op straat te gooien
  • voedsel op straat op te ruimen of aan ons te melden via rotterdam.nl/meldingen
  • de aanzet van nesten op balkons e.d. weg te halen.

Veelgestelde vragen

Omdat duiven hun voedsel in de natuur vinden, zoals zaden en scheuten van planten. Van verkeerd voedsel, zoals brood, patat en rijst, kunnen duiven ziek worden. Door een teveel aan eten hoeven duiven minder tijd aan foerageren te besteden. Er wordt daardoor meer gebroed.

Duiven op straat leveren geen noemenswaardig gevaar voor de volksgezondheid.
Wel kunnen zieke duiven via hun uitwerpselen ziektes zoals paratyfus verspreiden en parasieten zoals mijten en teken bij zich dragen. Ook kunnen in hun nesten allerlei insecten voorkomen, waaronder duivenluis. Echter: als er bij het schoonmaken van duivenpoep en duivennesten voldoende voorzorgsmaatregelen genomen worden, zoals handschoenen en mondkapjes,  is er geen gevaar.

Er zijn teveel duiven als er onacceptabele overlast is ontstaan. Teveel duiven wordt veroorzaakt door een te groot voedselaanbod. 

Er is alleen een proef in het Lijnbaangebied gestart. 

De proef duurt drie jaar. Na afloop van de proef zal de gemeente het resultaat evalueren en besluiten over wel of geen voortgang en wel of niet uitbreiding van tillen.

De proef is geslaagd als duidelijk is geworden dat het beheren van duiven in duiventillen wel of geen positief middel is om overlast van duiven te verminderen.

Op jaarbasis kost het beheer van een duiventil, voer, schoonmaak, medicijnen, vervoerskosten 9.000 euro.

Boswachters en ervaren gemeentelijke plaagdierbestrijders dragen zorg voor het beheer van de til en de duiven.

De eieren worden op een enkele uitzondering na vervangen door kalkeieren. De verwisselde eieren zijn, omdat eieren van straatduiven ziektes kunnen bevatten, niet te gebruiken en worden vernietigd.

Ongezonde, zieke en verminkte duiven worden ter behandeling overgedragen aan de Vogelklas. Oude duiven zijn van harte welkom in de duiventil.

De til heeft een capaciteit van 80 duiven.

In het gebied worden drie tillen geplaatst, waarmee in voldoende capaciteit voor de duivenpopulatie wordt voorzien.

Zodra de duiven hebben ontdekt dat zij veilig en goed kunnen eten in de duiventil, zullen zij niet actief op zoek gaan naar voedsel op straat of in winkels.

Om duiven naar de til te trekken en geen nieuwe duiven aan te trekken is een voorwaarde dat er geen voedsel op straat komt. Ondernemers, Dierenbescherming en Gemeente dringen er bij een ieder op aan niet te voeren. Er is per 21 april 2015 een voederverbod van kracht in het gebied tussen Coolsingel, Westersingel, Weena en Westblaak.

Het voederverbod is van toepassing op duiven en meeuwen.

De hoogte van de boete wordt door het Openbaar Ministerie vastgesteld. 

Er is in de Algemene Plaatselijke Verordening nog niet opgenomen dat er stadsbreed niet mag worden gevoerd. Het is zeer ongewenst om vogels te voeren. Het is niet gezond, er komen teveel duiven en meeuwen en het voedsel trekt ratten aan.

Duiven houden zich op daar waar zij hun voedsel vinden en waar zij broeden. Doordat hier in het Lijnbaangebied in de til in wordt voorzien, zal de Lijnbaanpopulatie in het gebied blijven.

Er komt geen verschuiving, omdat de duiven in het Lijnbaangebied blijven.

Oud brood over? In broodbakken!

Heeft u oud brood over? In Rotterdam maken we er energie of compost van, dus voeding voor planten. Lever daarvoor uw brood in bij een van de broodbakken. Ze staan in Feijenoord, Noord en Delfshaven. En er komen steeds nieuwe bakken bij in andere wijken. De locaties van de broodbakken vindt u op de site van Broodnodig onder het kopje Broodbakken.

Brood kunt u ook kwijt in gft-containers. In een aantal wijken van Rotterdam wordt het gft (groente-, fruit- en tuinafval) al apart ingezameld. Van het gft wordt ook compost gemaakt.

Etensresten

Tip: door slim om te gaan met restjes en kliekjes, hoeft u minder weg te gooien. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van het Voedingscentrum wat u met uw restjes kunt doen.