Duiven
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/duiven/
Spring naar het artikel

Duiven horen bij de stad. Ze ruimen veel organisch afval en onkruidzaden op, wat anders voor bijvoorbeeld muizen en ratten zou blijven liggen.

Veel Rotterdammers genieten van duiven, op pleinen of bij een fontein. Anderen noemen duiven vliegende ratten.

Wat kunt u doen tegen duivenoverlast?

  • Voer de duiven niet, zij vinden zelf genoeg en gezond voedsel.
  • Voorkom dat zij op uw balkon kunnen overnachten of zelfs een nest kunnen maken, bijvoorbeeld achter meubeltjes en plantenbakjes.
  • Haal het begin van nesten weg. Let op: nesten met eieren of jonge vogels weghalen, is wettelijk verboden.
  • Breng duivenwering aan. Hiervoor bestaan materialen zoals pinnen en gaas. Afdeling plaagdierbeheersing van de gemeente kan duivenwering op uw pand aanbrengen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de huiseigenaar. U kunt ook een driedimensionale vlieger in de vorm van roofvogel of een plastic roofvogel op het balkon plaatsen om te voorkomen dat duiven op uw balkon landen (roofvogels zijn natuurlijke vijanden van duiven).
  • Voorkom zo veel mogelijk het contact met duivenmest, duivenveren.

Wat doet de gemeente wel en niet?

De gemeente kan bij u in de buurt voorlichtingsmateriaal verspreiden over het voeren van duiven en andere dieren. U kunt dat bespreken met de wijkregisseurs in uw wijk, belt u hiervoor 14 010.

Ook kan de gemeente, tegen betaling, duivenwering aanbrengen. De gemeente Rotterdam vangt geen duiven af en haalt geen duivennesten weg.

Veelgestelde vragen over duiven in het algemeen

Duiven op straat zijn geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel kunnen zieke duiven via hun uitwerpselen ziektes zoals paratyfus verspreiden en parasieten zoals mijten en teken bij zich dragen. Ook kunnen in hun nesten allerlei insecten voorkomen, waaronder duivenluis. Maar als u bij het schoonmaken van duivenpoep en duivennesten voldoende voorzorgsmaatregelen neemt, zoals handschoenen en mondkapjes, is er geen gevaar.

U kunt elke gewonde vogel zelf naar Vogelklas Karel Schot brengen. U kunt eventueel ook de dierenambulance bellen: 0900 - 112 00 00.

Een dode duif op straat kunt u melden via de pagina Meldingen, telefoonnummer 14 010 of de BuitenBeter-app. De gemeente ruimt de duif dan op.

Vaak vliegt een geringde postduif, na wat rust, weer terug naar zijn eigen hok. Pas als de duif na één of twee dagen nog op zijn plaats blijft, kunt u ingrijpen. Lees hier wat u kunt doen.

Wanneer de duif ziek of gewond is, kunt u de vogel naar Vogelklas Karel Schot brengen. Eventueel belt u de dierenambulance: 0900 - 112 00 00.

U kunt uw buurtgenoten aanspreken en wijzen op het belang van niet voeren. Ook kunt u de gemeente verzoeken om posters en/of flyers in uw buurt te verspreiden. Bel hiervoor 14 010.

Omdat duiven hun voedsel in de natuur vinden, zoals zaden en scheuten van planten. Van verkeerd voedsel, zoals brood, patat en rijst, kunnen duiven ziek worden. Door een teveel aan eten hoeven duiven minder tijd aan voedsel zoeken te besteden. Er wordt daardoor meer gebroed en zo komen meer zwakke duiven.

Het college van Burgemeester en Wethouders kan besluiten om een voederverbod in te stellen bij u in de buurt.

Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden. Er zijn diverse materialen verkrijgbaar. Laat u zich adviseren welke het meest geschikt is voor uw situatie.

U mag een nest met eieren of kuikens niet verwijderen of beschadigen. Maar als de duiven zijn uitgevlogen, kun tu alsnog het nest verwijderen, anders komen de duiven naar het nest terug voor een volgende leg.

Nee, gemeente Rotterdam streeft naar een diervriendelijke en duurzame aanpak van overlastgevende dieren. Dat betekent dat we duiven niet doden.

In de stad is de inzet van roofvogels zoals slechtvalken niet zinvol. Roofvogels hebben vrije ruimte en overzicht nodig; ze raken gedesoriënteerd door veel en hoge bebouwing. Het is bovendien een heel tijdelijke maatregel. Duiven worden alleen verjaagd zolang de slechtvalk er is. Zodra de valk weg is, komen de duiven weer terug.

Duiventillen in centrum Rotterdam

In het centrum van Rotterdam doet de gemeente, samen met ondernemers en de Dierenbescherming, een proef met duiventillen. In het centrum en ook in enkele andere gebieden is het verboden om vogels te voeren.

Duiventillen

Stadsduiven horen bij de stad. Ze voelen zich er thuis en kunnen er op eigen kracht heel goed overleven. De duiven vinden echter zoveel extra voedsel op straat, dat de duiven zich in razend tempo voortplanten. Een te grote duivenpopulatie zorgt voor overlast. In het centrum van Rotterdam doet de gemeente samen met ondernemers en de Dierenbescherming een proef met duiventillen. Zo wil de gemeente onderzoeken of het beheer van duiven helpt tegen de duivenoverlast.

Sinds 2015 is er op het Bristolpand aan het Binnenwegplein een duiventil. Sinds mei 2016 staat er ook een op het Stadhuisplein. Daar kunnen de duiven veilig broeden en krijgen ze gezond voedsel. Als de duiven dat hebben ontdekt, zullen zij niet meer op zoek gaan naar voedsel op straat of in winkels.

Duiven lokken naar tillen: voederverbod

Om duiven naar de til te trekken, is het belangrijk dat zij geen voedsel op straat kunnen vinden. Daarom is sinds 2015 een voederverbod in het gebied tussen Coolsingel, Westersingel, Weena en Westblaak. Ondernemers, Dierenbescherming en gemeente dringen er bij iedereen op aan niet te voeren.

Resultaten eerste duiventillen

De duiventil op het Binnenwegplein werkt zoals de gemeente bedoeld heeft. Ongeveer tachtig duiven komen dagelijks eten en er wordt gebroed. Ook is de duivenpopulatie gezonder geworden. Inmiddels wordt de tweede til ook al dagelijks bezocht door duiven.

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente doet alles wat we kunnen om de stad zo schoon mogelijk te houden en de duivenoverlast te beperken. Maar dat kunnen wij niet alleen. Help door:

  • geen voedsel op straat te gooien
  • voedsel op straat op te ruimen of aan de gemeente te melden via de pagina Meldingen
  • het begin van nesten op balkons weg te halen.

Veelgestelde vragen over de duiventillen

Boswachters en ervaren gemeentelijke plaagdierbestrijders zorgen voor het beheer van de til en de duiven. Ongezonde, zieke en verminkte duiven worden ter behandeling overgedragen aan de Vogelklas. Oude duiven zijn van harte welkom in de duiventil.

De eieren worden op een enkele uitzondering na vervangen door kalkeieren – hoeveel precies en welke, dat bepalen de verzorgers. De verwisselde eieren zijn niet te gebruiken en worden vernietigd, omdat eieren van straatduiven ziektes kunnen bevatten.

De til heeft een capaciteit van 80 duiven. In het gebied worden drie tillen geplaatst, dat is voldoende voor de duivenpopulatie in het Lijnbaangebied.

Zodra de duiven hebben ontdekt dat zij veilig en goed kunnen eten in de duiventil, zullen zij niet actief op zoek gaan naar voedsel op straat of in winkels. Om duiven naar de til te trekken en geen nieuwe duiven aan te trekken is een voorwaarde dat er geen voedsel op straat komt. Ondernemers, Dierenbescherming en de gemeente dringen er bij een ieder op aan niet te voeren. Er is per 21 april 2015 een voederverbod van kracht in het gebied tussen Coolsingel, Westersingel, Weena en Westblaak.

De duiven mogen niet worden gevoerd, omdat ze hun voedsel –zoals zaden en scheuten van planten- in de natuur vinden. Van verkeerd voedsel, zoals brood, patat en rijst, kunnen de duiven ziek worden. Bovendien: als duiven teveel eten krijgen, hoeven ze minder tijd aan foerageren te besteden. Ze gaan dan meer broeden en zo komen er teveel duiven.

Er is sprake van teveel duiven als er onacceptabele overlast is ontstaan.

Het voederverbod is van toepassing op duiven en meeuwen, niet op andere vogels.

De hoogte van de boete wordt door het Openbaar Ministerie vastgesteld. 

Er is alleen een proef in het Lijnbaangebied gestart, het voederverbod geldt niet voor de hele stad. Wel zijn er in sommige andere delen van de stad voederverboden, zoals in heel Feijenoord.

Het is in de hele stad zeer ongewenst om vogels te voeren. Het is niet gezond, er komen teveel duiven en meeuwen en het voedsel trekt ratten aan.

Duiven houden zich op daar waar zij hun voedsel vinden en waar zij broeden. Doordat zij beide in de til van het Lijnbaangebied doen, zullen de duiven in het Lijnbaangebied blijven.

De proef duurt drie jaar. Na afloop van de proef zal de gemeente het resultaat evalueren en besluiten over wel of geen voortgang en wel of niet uitbreiding van tillen. Op jaarbasis kost het beheer van een duiventil, voer, schoonmaak, medicijnen, vervoerskosten 9.000 euro.

De proef is geslaagd als duidelijk is geworden dat het beheren van duiven in duiventillen wel of geen positief middel is om overlast van duiven te verminderen.

Heeft u oud brood over? In Rotterdam maken we er energie. Lever daarvoor uw brood in bij een van de broodbakken. De locaties van de broodbakken vindt u op de site van Broodnodig.

Brood kunt u ook kwijt in gft-containers. In een aantal wijken van Rotterdam wordt het gft (groente-, fruit- en tuinafval) al apart ingezameld. Van het gft wordt ook compost gemaakt.

Tip: door slim om te gaan met restjes en kliekjes, hoeft u minder weg te gooien. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van het Voedingscentrum wat u met uw restjes kunt doen.

\