Wijzigingen doorgeven
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/wijzigingen-doorgeven/
Ga naar de hoofdinhoud

De hoogte van een (bijstands-)uitkering hangt van uw persoonlijke situatie af.

De gemeente gebruikt de gegevens die u heeft doorgegeven.

Waarom goede informatie zo belangrijk is

Als de gemeente verkeerde informatie heeft dan kunt u te veel of te weinig geld krijgen.
De gemeente Rotterdam moet er zeker van zijn dat u recht heeft op een uitkering.
En dat u het juiste bedrag krijgt.

Geef altijd veranderingen in uw persoonlijke situatie door.
Denk aan uw financiën, bijvoorbeeld wijzigingen in uw loon.
Maar ook aan de situatie in huis, wie wonen er op hetzelfde adres, zijn er kinderen uit huis gegaan of juist weer thuis komen wonen.

Voorbeelden waar u misschien niet zo snel aan denkt:

 • Gestorte bedragen op uw bankrekening? U moet uitleggen waar dat geld vandaan komt.
  Wij beoordelen of het inkomsten zijn.
  Als dat zo is, wordt het bedrag verrekend met uw uitkering.
 • Eén van uw ouders betaalt bijvoorbeeld de premie van uw zorgverzekering of een deel daarvan.
  De gemeente ziet dit als inkomsten. Deze inkomsten worden verrekend met uw uitkering.
 • Giften
  Krijgt u wel eens geld om de maand door te komen? Of krijgt u wel eens een tas met boodschappen?
  Sinds 17 november 2021 hoeft u dit pas te melden als deze giften een waarde hebben van meer dan € 1.200 per jaar.
  Als u twijfelt over wat u wel of niet moet doorgeven, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Werk en inkomen.
 • Gokken
  Wint u met gokken? Geef dan aan de gemeente door hoeveel geld u gewonnen hebt.
  Neemt u regelmatig geld op in een casino of een amusementshal? Of gokt u online?
  Dan moet u bijhouden hoeveel u elke maand uitgeeft aan gokken. En hoeveel u wint.
  De gemeente gebruikt deze informatie om te beoordelen of u recht hebt op een volledige uitkering of niet.
 • Meer voorbeelden.

Krijgt u meer uitkering krijgt dan waar u recht op heeft? Dan ontstaat er een schuld die u altijd moet terugbetalen.
U loopt ook het gevaar dat u een waarschuwing of een boete krijgt.  
Kijk voor meer informatie op de pagina Voorkom fraude.

Geef de wijzigingen direct door. Doe dit in ieder geval binnen 2 weken.

Deze formulieren kunt u gebruiken om de wijzigingen door te geven:

Werk gevonden?

Heeft u een bijstandsuitkering en een betaalde baan gevonden?
Geef aan de gemeente door dat u geld verdient.
De gemeente rekent voor u uit op hoeveel uitkering u nog krijgt.
Het filmpje laat zien hoe u wijzigingen doorgeeft met het wijzigingsformulier:

Bij iedere wijziging levert u kopieën van bewijsstukken in of stuurt deze op. Een kopie van uw salarisstrook of bankafschrift bijvoorbeeld.
De gemeente kan zo controleren of uw wijziging klopt. De gemeente kijkt ook of de hoogte van uw uitkering verandert.
Zonder bewijsstukken voert de gemeente geen wijzigingen door. Stuur geen originelen op.

Op het wijzigingsformulier staan voorbeelden van de bewijsstukken die u meestuurt. 
Let op: stuur geen e-mails met bijlagen groter dan 10 MB aan de gemeente.

Geeft u een wijziging vóór de 13de van de maand door aan de gemeente, dan wordt deze verwerkt op de uitkering over dezelfde maand.
Het moet wel gaan om een verandering die in deze maand ingaat. U kunt ook een wijziging doorgeven voor de volgende maand.

Als u parttime werkt, en u werkt wekelijks of maandelijks meer of minder uren, dan is uw salaris iedere maand anders.
De gemeente vult uw salaris - als dit nodig is - aan met een uitkering. Op de pagina Verrekening van inkomsten kunt u hierover meer lezen.

Geef de hoogte van uw inkomen door via e-mail. Gebruik hiervoor het e-mailadres van uw team bij Beheer inkomen.
Let op: stuur geen e-mails naar de gemeente die met bijlagen groter zijn dan 10 MB.

Weet u niet bij welk team u hoort?
Bel dan met 14 010 en leg uw burgerservicenummer (BSN) klaar.
U kunt ook het wijzigingsformulier (pdf) invullen.

Stage lopen en stagevergoeding

Volgt u een opleiding en krijgt u een uitkering? En u gaat stage lopen? Dan krijgt u misschien een stagevergoeding.
Geef dit dan direct aan ons door.
Stuur ons de stageovereenkomst en een bewijs van uw stagevergoeding.
Wij beoordelen of wij de stagevergoeding van uw uitkering afhalen of niet.

Vrijwilligerswerk en vergoeding

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan vooraf toestemming aan uw contactpersoon bij de gemeente.
Als u vrijwilligerswerk doet, hebben wij een bewijs daarvan nodig.
U kunt een vrijwilligersovereenkomst vragen bij de organisatie waar u vrijwilliger bent. Stuur ons een kopie daarvan.

Krijgt u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld een onkostenvergoeding voor reiskosten? Geef dit dan direct aan ons door.
Stuur ons ook een bewijs ervan. Wij beoordelen of wij de vergoeding van uw uitkering afhalen of niet.
Krijgt u een vergoeding voor kosten die u heeft gemaakt? En heeft u een bewijs van die kosten? Dan halen wij deze vergoeding niet van uw uitkering af.

Betaalt de gemeente van uw uitkering uw vaste lasten, zoals de huur voor uw woning? Zet deze wijziging in betaling(en) in het wijzigingsformulier. Geeft u een wijziging te laat door, dan regelt u zelf het verschil in de betaling met de begunstigde.

Bijvoorbeeld: gaat de huur omhoog, dan betaalt u zelf het verschil tussen het oude en het nieuwe maandbedrag over de periode dat u te laat was. Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen.

De gemeente vertrouwt erop dat u alle informatie die van invloed kan zijn op de hoogte van uw uitkering doorgeeft aan de gemeente. Enkele voorbeelden zijn:

 • U gaat trouwen, samenwonen, scheiden of u verwacht een kind.
 • Iemand is bij u komen wonen, heeft de woning verlaten, een kind of partner wordt 27 jaar, of iemand anders gaat (een deel van) uw woonlasten betalen.
 • Uw partner, kind of iemand anders van 27 jaar of ouder die bij u woont gaat studeren of stopt met studeren.
 • Uw partner gaat studeren of stopt met studeren.
 • U woont op een nieuw adres? Ga hiervoor naar de pagina Verhuizen en vul het wijzigingsformulier in.
 • U ontvangt meer of minder salaris, u heeft werk gevonden of gaat studeren.
 • U gaat starten met een stage of vrijwilligerswerk.
 • U ontvangt een andere uitkering, of juist niet meer, of de hoogte daarvan is gewijzigd (denk aan studiefinanciering, WTOS, WW, Wajong, WIA en Kindgebonden budget).
 • U heeft meer geld door heffingskortingen of teruggaven van de Belastingdienst, alimentatie, via een erfenis of een geldprijs; dit kan de hoogte van uw uitkering bepalen
 • Heeft u een eigen huis, grond, een rekening op uw naam of spaargeld? Geef bezit door.

Deze formulieren kunt u gebruiken om uw wijzigingen door te geven:

Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven?
Of wilt u graag iemand hierover spreken?
Neem dan contact op met de gemeente.
Kijk op de pagina contact hoe dat kan.

Gaat u (binnenkort) samenwonen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een proefsamenwoning.
Beide personen moeten wel ieder een eigen woonruimte hebben.
Ook heeft u allebei een eigen financiële huishouding. Zoals een uitkering of een andere vorm van inkomen.
Met proefsamenwoning kunt u maximaal 6 maanden samenwonen zonder dat dat invloed heeft op uw of beide uitkeringen. De periode wordt na 6 maanden niet verlengd. 

Voorwaarden

 • U heeft geen voorbereidingen getroffen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • U wordt door andere instanties niet als een gezamenlijke huishouding aangemerkt.
 • U heeft in de periode van 5 jaar voorafgaand aan het verzoek geen gebruik gemaakt van de proefsamenwoning.
 • Er is geen sprake (geweest) van kostganger/gevers-of onderhuurrelatie.
 • Een mogelijke verhuurder gaat akkoord met het tijdelijk niet-bewonen van de woonruimte.
 • (Onder)verhuur van de woning is niet toegestaan.

Verzoek doen

De partner die een bijstandsuitkering ontvangt, doet het verzoek voor de proefsamenwoning. Als beide partners bijstand ontvangen, doen zij allebei een verzoek.
Ontvangt één van beiden bijstand van een andere gemeente, dan kan de proefsamenwoning alleen worden ingezet als ook die andere gemeente het verzoek goedkeurt.
Geef de wijzigingen direct door. Doe dit in ieder geval binnen 2 weken. Dit kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail doen. 

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat de gemeente dit niet altijd kan garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.