Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Bezwaar maken tegen besluit werk en inkomen

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag uitkering heeft afgewezen? Maak dan op deze pagina bezwaar. Bezwaar maken kan op 4 manieren: online, per post, per fax en met spoed.

U kunt online bezwaar maken via de knop 'Bezwaar indienen'. Log in met uw DigiD.

Bezwaar indienen. Link opent een externe pagina

Per post, per fax of met spoed

Per post

In de brief schrijft u:

 • onderwerp: bezwaar
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer. Dan bespreken we wat de beste aanpak is
 • de datum waarop u de brief schrijft
 • waar het besluit van de gemeente over gaat
 • het nummer van de beslissing
  (dit nummer staat op de brief van de beslissing)
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • uw handtekening

Als uw bezwaar in een andere taal is geschreven, kan worden gevraagd of u voor een goede Nederlandse vertaling zorgt.

Met de brief stuurt u mee:

 • een kopie van de beslissing waar u het niet mee eens bent
 • als iemand anders voor u bezwaar maakt: een ingevuld en ondertekend Machtigingsformulier (PDF)

Postadres

Stuur uw brief naar:

Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Fax

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 267 63 00

Bezwaar met spoed

Duurt een behandeling van uw bezwaar te lang?
U kunt de rechter om een 'voorlopige voorziening' vragen.
Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaar nog in behandeling is.
Daar moet u wel voor betalen.
Meer informatie vindt u op de pagina Voorlopige voorziening. Link opent een externe pagina.

Hoelang duurt het

Als de gemeente uw bezwaar heeft ontvangen, krijgt u een brief waarin staat hoelang de behandeling maximaal mag duren. Dat is 6 tot 12 weken. Dit wordt gerekend vanaf de laatste dag dat het bezwaar binnen mag komen.

De termijn kan één keer met 6 weken worden verlengd. Meestal gaat het vaak sneller, maar soms ook langzamer.
Dat kan de volgende oorzaken hebben:

 1. Sommige bezwaren kunnen worden afgehandeld door ambtenaren, bij andere wordt de Algemene Bezwaarschriften Commissie ingeschakeld.
 2. Soms is uw bezwaar eenvoudig. Dan kan een medewerker er snel naar kijken.

Maar het kan langer duren als meer mensen bij het besluit betrokken zijn, bijvoorbeeld bij een bouwplan dat consequenties heeft voor de hele straat. Of als er onderzoek verricht moet worden voor er beslist kan worden.

Voorbeeld tijdsduur

Eenvoudig bezwaarMoeilijk bezwaar
Datum op de beslissing over de aanvraag6 april6 april
Laatste datum waarop uw bezwaar bij de gemeente moet zijn18 mei18 mei
Behandeling van uw bezwaar19 mei19 mei
Laatste datum waarop de gemeente moet beslissen op uw bezwaar11 augustus22 september

Beslist de gemeente te laat op uw bezwaar?

Dan heeft u soms recht op een geldbedrag.
U leest er meer over op de pagina Te late beslissing.

Regels voor een bezwaar

Tijd om bezwaar te maken

Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn.
De datum op de brief met de beslissing is de start van die 6 weken.
Als uw bezwaar te laat is, antwoordt de gemeente niet meer op uw bezwaar.

Soms is de tijd voor bezwaar korter dan 6 weken.
Op de brief met de beslissing staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.
Staat het er niet, vraag dit snel na bij de afdeling die de beslissing heeft genomen.

Bezwaarschrift niet af

Soms lukt u het niet binnen 6 weken uw bezwaar af te maken.
U heeft bijvoorbeeld nog niet alle bewijzen. Of een vertaling is nog niet klaar.
Maak dan toch bezwaar.

In het bezwaar moet in ieder geval staan:

 • uw naam
 • adres
 • datum
 • de brief met de beslissing waartegen u bezwaar maakt

Dan krijgt u nog kort de tijd om het bezwaar af te maken.

Gegevens doorgeven aan andere organisaties of personen

Het kan dat uw bezwaar met uw naam en adresgegevens wordt doorgegeven aan de personen die met de beslissing te maken hebben.

Bijvoorbeeld als uw buurman de gemeente vraagt of hij de boom in zijn tuin mag omhakken. Als u bezwaar maakt, dan krijgt uw buurman uw bezwaar met uw naam en adres te lezen.

Of dat er anderen zijn betrokken bij beslissingen over verzoeken tot handhaving. Het doorgeven van geluidsoverlast is bijvoorbeeld een verzoek tot handhaving.

Uw burgerservicenummer (BSN) wordt nooit aan anderen gegeven.

Bezwaar intrekken, aanpassen of aanvullen

Wilt u uw bezwaar stoppen, of gegevens aanpassen of aanvullen?
Dit kan door een brief te sturen naar:

Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht

De regels voor bezwaar staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze regels gelden voor de meeste beslissingen van de gemeente. Maar niet voor allemaal. Lees in de brief met de beslissing over de mogelijkheden voor bezwaar.

Contactinformatie

Voor meer informatie neemt u contact op per e-mail. Link opent een externe pagina.
U kunt ook bellen naar 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket. Link opent een externe pagina.

Veelgestelde vragen