Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Bezwaar maken tegen besluit werk en inkomen

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een uitkering heeft afgewezen? Maak dan bezwaar.

U kunt online, of per post of fax bezwaar maken. Voor online bezwaar maken logt u in met DigiD.

Online bezwaar maken. Link opent een externe paginaPer post of fax bezwaar maken

Voorwaarden

 • Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn.
  De datum op de brief met de beslissing is de start van die 6 weken.
  Als uw bezwaar te laat is, antwoordt de gemeente niet meer op uw bezwaar.
 • Soms lukt u het niet binnen 6 weken uw bezwaar af te maken.
  U hebt bijvoorbeeld nog niet alle bewijzen. Of een vertaling is nog niet klaar.
  Maak dan toch bezwaar. In het bezwaar moet in ieder geval staan:
 1. uw naam en uw adres
 2. datum
 3. de brief met de beslissing waartegen u bezwaar maakt

Hoelang duurt het

Als de gemeente uw bezwaar heeft ontvangen, krijgt u een brief.
Daarin staat hoeveel tijd de gemeente heeft om te beslissen op uw bezwaar.  
De tijd is 6 tot 12 weken. Dit wordt gerekend vanaf de laatste dag dat het bezwaar binnen mag komen.

De termijn kan 1 keer met 6 weken worden verlengd. Meestal gaat het sneller, maar soms ook langzamer.
Dat kan de volgende oorzaken hebben:

 1. Sommige bezwaren kunnen worden afgehandeld door ambtenaren, andere bezwaren door de Algemene Bezwaarschriften Commissie.
 2. Het kan langer duren als meer mensen bij het besluit betrokken zijn.
  Of er is meer onderzoek nodig voor er beslist kan worden.

Voorbeeld tijdsduur

Eenvoudig bezwaarMoeilijk bezwaar
Datum op de beslissing over de aanvraag6 april6 april
Laatste datum waarop uw bezwaar bij de gemeente moet zijn18 mei18 mei
Behandeling van uw bezwaar19 mei19 mei
Laatste datum waarop de gemeente moet beslissen op uw bezwaar11 augustus22 september

Met spoed

Als u niet kunt wachten op een beslissing op uw bezwaar, dan kunt u de rechter om een 'voorlopige voorziening' vragen.
Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaar nog in behandeling is.
Meer informatie vindt u op de website Rechtspraak. Link opent een externe pagina.

Als de gemeente te laat beslist op uw bezwaar

Dan hebt u soms recht op een geldbedrag.
U leest er meer over op de pagina Te late beslissing.

Bezwaar intrekken of aanpassen

Om uw bezwaar in te trekken of aan te passen, stuurt u een brief naar:
Algemene Bezwaarschriftencommissie 
Postbus 1011 
3000 BA Rotterdam 

Contact

Voor meer informatie mailt u naar juridischedienstenbco@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Of bel naar 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen gaat u naar het Juridisch Loket. Link opent een externe pagina.

Veelgestelde vragen