Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Uw gegevens bij W en I

Vanaf het moment dat u een uitkering of een werkvoorziening aanvraagt, verwerkt de gemeente Rotterdam uw persoonsgegevens. Zo kunnen we u goed helpen.

Dit is nodig om verschillende wetten goed uit te voeren. De gemeente moet bewoners van Rotterdam voorzien van bijstand en ondersteunen in hun zoektocht naar werk.
Deze taken zijn geregeld in verschillende wetten:

 • de Participatiewet
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Zonder persoonsgegevens kan de gemeente de taken niet uitvoeren. Met uw persoonsgegevens kan de gemeente:

 • Vaststellen of u recht heeft op een uitkering.
 • Controleren of u recht heeft op een uitkering.
 • De hoogte van uw uitkering bepalen.
 • De vorm van uitkering vaststellen.
 • Teveel verstrekte uitkering terugvorderen, verrekenen of verhalen.
 • U helpen bij het vinden van werk en uw arbeidsontwikkeling.
 • Passende ondersteuning en (werk)arrangementen bieden als u een arbeidsbeperking heeft.

Verder gebruikt de gemeente uw persoonsgegevens voor:

 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Van wie?

Van alle Rotterdammers die een uitkering aanvragen en van degenen die invloed hebben op het recht en de hoogte van die uitkering.
Zoals de partner, kinderen en medebewoners van de aanvrager.

Om welke gegevens gaat het?

De gemeente mag alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om u van dienst te zijn en om ons werk te kunnen doen.

Het gaat om gegevens, zoals uw:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • voor- en achternaam. Als u getrouwd bent uw geboortenaam.
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • woonsituatie, inclusief medebewoners
 • contact- en adresgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres en huisadres
 • bankrekeningnummer(s).

Soms kan het ook gaan over andere informatie, zoals:

 • inkomsten uit werk, (onder)verhuur of andere bronnen
 • werk(gevers)informatie en afspraken om aan het werk te komen
 • opleidings- en werkverleden
 • recht op studiefinanciering, alimentatie of uitkering van een andere instantie
 • recht op teruggave(n) van de Belastingdienst
 • geld op een bankrekening
 • of er een auto, motor, scooter of boot op uw naam staat
 • of u grond of een woning in Nederland of het buitenland heeft en of u een erfenis of geldprijs heeft gekregen.

Al deze gegevens samen vormen uw dossier.

Medische gegevens en bijstand

Het kan zijn dat werken of een baan zoeken niet gaat omdat u lichamelijke klachten heeft.
Kunt u laten zien dat u om medische redenen niet aan de slag kunt, dan gelden er ook regels.
U kunt op de pagina Uw medische gegevens en bijstand hier meer over lezen.

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.