Onderwijs
Gepubliceerd op: 11-05-2020
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/onderwijs/
Spring naar het artikel

Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar heeft Rotterdam de voorschool waar peuters samen spelen en leren.

Basisschool

Vanaf 4 jaar kan uw kind naar de basisschool. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet uw kind naar school. U kiest zelf een school voor uw kind.

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die zo veel specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben dat zij niet naar een gewone school kunnen.

Scholen in Rotterdam

Om u te helpen een school in de buurt te vinden, onderhoudt de gemeente een kaart waarop alle scholen staan vermeld.

Leerplicht

Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze hebben recht op onderwijs en moeten naar school.

Net in Nederland

Ook als uw kind pas in Nederland is, moet uw kind naar school. In de schakelklas leren kinderen Nederlands.

Financiële ondersteuning ouders/verzorgers

Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in Rotterdam voor hun kinderen financiële ondersteuning krijgen.

Leerlingenvervoer

Voor kinderen die door ziekte, beperking of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen of ver van school wonen.

\