Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Naar de middelbare school

In Rotterdam en omgeving hebben schoolbesturen afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen naar de middelbare school.

De procedure voor aanmelden en plaatsen van leerlingen wordt in Rotterdam en omliggende gemeenten georganiseerd door Koers VO. Koers VO is een samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam.

Op de OverstapRouteKaart ziet u wanneer en hoe u uw kind aanmeldt bij een middelbare school in Rotterdam en 8 omliggende gemeenten, zoals Capelle aan den IJssel en Barendrecht.
De OverstapRouteKaart brengt de overstap naar de middelbare school stap voor stap in beeld.

Bezoek open dagen

Middelbare scholen organiseren van november tot en met februari open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Ga samen met uw kind kijken! U leert dan de school beter kennen en u kunt er al uw vragen stellen. Op de websites van de middelbare scholen leest u wanneer deze activiteiten worden georganiseerd.

Heeft uw kind hulp nodig op school en wilt u daarover spreken met de middelbare school? Maak dan een aparte afspraak met de school. Doe dit zo snel mogelijk. De middelbare school moet dit inplannen.

Middelbare scholen in Rotterdam

De middelbare scholen staan bij elkaar in een overzicht en op de kaart.

Aanmelden en bericht van plaatsing

  • Van de basisschool krijgen leerlingen voor 1 maart hun definitieve schooladvies. In Rotterdam is 17 maart de einddatum voor ouders om hun kind aan te melden bij een middelbare school.
  • Na de centrale loting op 23 maart ontvangen ouders zo snel mogelijk een bericht van de middelbare school. Als de school moet loten en een kind wordt uitgeloot, dan informeert de middelbare school de ouders. Het dossier van het kind wordt automatisch doorgegeven aan de volgende school op de voorkeurslijst. Ouders moeten hun kind daarna zelf bij de andere school aanmelden.