Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Naar de middelbare school

In Rotterdam en omgeving hebben schoolbesturen afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen naar de middelbare school.

De procedure voor aanmelden en plaatsen van leerlingen wordt in Rotterdam en omliggende gemeenten georganiseerd door Koers VO. Koers VO is een samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam.

Op de OverstapRouteKaart ziet u wanneer en hoe u uw kind aanmeldt bij een middelbare school in Rotterdam en 8 omliggende gemeenten, zoals Capelle aan den IJssel en Barendrecht.
De OverstapRouteKaart brengt de overstap naar de middelbare school stap voor stap in beeld.

Bezoek open dagen

Middelbare scholen organiseren van november tot en met februari open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Ga samen met uw kind kijken! U leert dan de school beter kennen en u kunt er al uw vragen stellen. Op de websites van de middelbare scholen leest u wanneer deze activiteiten worden georganiseerd.

Heeft uw kind hulp nodig op school en wilt u daarover spreken met de middelbare school? Maak dan een aparte afspraak met de school. Doe dit zo snel mogelijk. De middelbare school moet dit inplannen.

Middelbare scholen in Rotterdam

De middelbare scholen staan bij elkaar in een overzicht en op de kaart.

Aanmelden en bericht van plaatsing

Vanaf schooljaar 2023-2024 geldt: 

  • De eindtoets in groep 8 heet voortaan de ‘doorstroomtoets’. 
  • Van 18 maart t/m 1 april is de aanmeldperiode waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. De Rotterdamse middelbare scholen volgen De OverstapRoute. Link opent een externe pagina. Bij overaanmelding wordt er geloot. Hiermee maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, die ook past bij het schooladvies.

Stappen schooladvies en doorstroomtoets:

  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken de doorstroomtoets tussen 29 januari en 18 februari en uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen hiervan de uitslag.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • In de aanmeldperiode van 18 maart t/m 1 april melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. 
    (Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) cluster 3 kunnen zich al eerder aanmelden.)
  • Na de centrale loting (10 april) ontvangen ouders zo snel mogelijk een bericht van de middelbare school. Als de school moet loten en een kind wordt uitgeloot, dan informeert de middelbare school de ouders.