Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Koers op Zuid

Het jaar 2040 lijkt nog ver weg. De gemeente denkt toch al na over wat er belangrijk is voor Rotterdam op de lange termijn. Voor Rotterdam Zuid maakt de gemeente één document met afspraken.

Doelen Koers op Zuid 2040:

 • Zoveel mogelijk inwoners van Zuid kunnen daar blijven wonen en zich blijven herkennen in Zuid.
 • Inwoners van Zuid hebben genoeg mogelijkheden op scholing en werk.
 • Zuid profiteert van maximale economische groei en trekt nieuwe bewoners en ondernemers aan.
 • Zuid is goed verbonden met de rest van de stad en regio.

Koers op Zuid 2040 streeft ernaar een goede balans te vinden voor Rotterdam Zuid waardoor het er prettig en gezond leven is.

Koers op Zuid 2040 is één van de 3 uitwerking van de Omgevingsvisie voor de 3 aaneengesloten gebieden: IJsselmonde, Feijenoord en Charlois (zonder Heijplaat).

De Koers op Zuid heeft een directe link met de andere twee uitwerkingen van de Omgevingsvisie: Koers Binnenstad en Van Alexander tot Zuidplein: de omgevingsaanpak van A tot Z Rotterdam.

De gemeente Rotterdam werkt in de Koers op Zuid 2040 samen met partner Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Het gezamenlijke doel is om Rotterdam-Zuid te versterken. 
Het NPRZ is een partnerprogramma van corporaties, gemeente Rotterdam, Rijk, Openbaar Ministerie, zorginstellingen, schoolbesturen, werkgevers, politie.

Voor Rotterdam Zuid is de afgelopen tijd al veel onderzoek gedaan. Er zijn ook plannen gemaakt. Ook zijn er diverse projecten in uitvoering. Er ligt al veel. Zo denken inwoners al mee over bijvoorbeeld:

 • verschillende wijkvisies, bijvoorbeeld IJsselmonde
 • de gesprekken voor de Omgevingsvisie, de nieuwe stadsvisie
 • de NPRZ-midterm review, de evaluatie over de afgelopen 10 jaar Nationaal programma Rotterdam Zuid
 • Ook zijn er betrokken Rotterdammers (Manifestgroep) die van zich hebben laten horen.

Alles komt samen in het Verhaal van Zuid, een werkdocument waarover de gemeente in gesprek gaat de komende tijd. Het niveau van participatie is meedenken.  

Met wie

Koers op Zuid 2040 is nog niet af. Er ligt nu een Verhaal van Zuid, een werkdocument. De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met verschillende betrokkenen op Zuid. De gemeente kiest voor een compact participatieproces. Ze wil verdiepende gesprekken voeren met specifieke doelgroepen. Deze groepen zijn:

 • Jongeren en de kinderburgemeester: het gaat immers om hun toekomst.
 • Wijkraden: de lokale, gekozen vertegenwoordiging van wijkbewoners.
 • Smaakmakers: sleutelpersonen, initiatiefnemers en maatschappelijk betrokken Rotterdammers.
 • Partners: een lange lijst met daarop onder meer scholen, woningcorporaties, NPRZ, Havenbedrijf, Politie en RET.

De gemeente vraagt deze groepen om te helpen met het maken van keuzes voor de toekomst. 

Vraagstukken en vormen

De gemeente gaat met elke groep in gesprek over specifieke vraagstukken en dilemma’s.
Voorbeelden van vraagstukken zijn:

 • ruimte voor auto’s ten opzichte van groen in de wijk
 • meer openbaar vervoer ten opzichte van minder (onveilig) oversteken
 • woningen bouwen ten opzichte van meer ruimte voor bedrijven.

De gemeente kiest verder voor een werkvormen die passen bij de groepen.
Zo denkt de gemeente aan een hackathon voor jongeren, persoonlijke interviews met smaakmakers en werkateliers voor partners.

Koers op Zuid 2040 is nog niet af. De komende tijd gaat de gemeente verder in gesprek met verschillende betrokkenen op Zuid: smaakmakers, partners, jongeren en wijkraden. Rotterdammers die ook willen meedenken, kunnen dat via hun eigen wijkraad op Zuid.

De wijkraden zijn democratisch gekozen. Zij zijn het middelpunt in de samenwerking tussen de wijk en de gemeente. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die zij belangrijk vinden in de wijk. De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken namens de wijk een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk. Weten wie uw wijkraad is? Kijk op de pagina Wijkraden.

Tijdens de gesprekken met wijkraden, smaakmakers en partners verandert het Verhaal van Zuid in de Koers op Zuid 2040. De gemeente verrijkt het werkdocument Verhaal van Zuid met de inzichten en uitkomsten van de gesprekken, hackathon, interviews en werkateliers. De uitkomsten zijn straks transparant te lezen een reactiedocument. De gemeente legt daarna de gemaakte keuzes en belangenafweging uit in de uiteindelijke Koers op Zuid. U kunt het werkdocument opvragen door een e-mail te sturen naar koersopzuid2040@rotterdam.nl.

Van alle werkvormen met de verschillende doelgroepen verzamelen we de tussentijdse opbrengsten. Deze opbrengsten delen we hier.

 • jongeren
 • wijkraden
 • smaakmakers
 • partners.

Stadmakerscongres 2022

Op 4 november 2022 is de gemeente gestart met het participatieproces tijdens het Stadsmakerscongres 2022. De centrale vraag was: 'Hoe kan Zuid veranderen en toch zichzelf blijven?'
Verspreid over meerdere tafels ging de gemeente het gesprek aan over acht verschillende plekken op Rotterdam-Zuid. De werksessie werd druk bezocht, verliep goed en leverde waardevolle gesprekken op met de deelnemers.
Kijk op issuu.com om te lezen wat de opbrengst van het Stadmakerscongres is geweest.

Manifestgroep

Er zijn gesprekken geweest met de Manifestgroep. De gemeente heeft op basis van onderzoeken, bestaande plannen en afspraken het Verhaal van Zuid opgesteld. Ook heeft ze het participatieproces uitgedacht. Dat zijn de gesprekken met mensen in de stad.

Op 19 januari 2023 is Werkplaats 2 plaats in het Zuidplein theater. Hier komen we samen met verschillende partners. Met als doel:

 • Het verhaal van Zuid presenteren.
 • De dilemma’s bespreken.
 • Initiatieven van partners uit de wijken koppelen.

In anderhalf uur tijd zullen de verschillende partners kennismaken met het verhaal van Zuid. Daarnaast zullen de drie gebiedskeuzen en de urgenties worden besproken.

Op 4 november is de gemeente gestart met het gesprek (participatieproces) tijdens het Stadsmakerscongres 2022. Het is de start van het participatieproces dat in het najaar, winter en voorjaar loopt. Het is de bedoeling om Koers op Zuid 2040 voor de zomer 2023 vast te laten door college van B en W en de gemeenteraad.

 • 10, 12 en 14 januari: interviews smaakmakers uit de wijken
 • 19 januari: werkplaats 2 met partners
 • 31 januari: verhalenmarkt van zuid met wijkraden en wethouders
 • 9 februari: Hackaton met jongeren van zuid (in de middag) 

In het voorjaar organiseert de gemeente een grotere bijeenkomst voor alle deelnemers en betrokken Rotterdammers op Zuid. De gemeente presenteert dan het concept Koers op Zuid waarop u kunt reageren. U kunt dan ook online reageren. Het programma en de datum maakt de gemeente later bekend via deze pagina en de socialmediakanalen van de gemeente.

Nadat het college van B&W en de gemeenteraad een positief besluit hebben genomen over de Koers op Zuid 2040, informeert de gemeente Rotterdammers hen over gemaakte keuzes en de resultaten. De interviews met de smaakmakers zullen hier waarschijnlijk onderdeel van uitmaken. Daarnaast informeert de gemeente haar partners, de (lokale) overheid en andere betrokkenen over Koers op Zuid 2040 en wat zij ermee kunnen doen. Het document helpt de (lokale) overheid en partners met richting geven en keuzes maken bij het uitvoeren van projecten.

Meer informatie

Heeft u vragen over Koers op Zuid? Stuur dan een e-mail naar koersopzuid2040@rotterdam.nl.