Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Koers op Zuid

Koers op Zuid 2040 is het ruimtelijk toekomstperspectief voor Rotterdam-Zuid in 2040. Het is één document met keuzes voor nieuwe ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid.

Wat is Koers op Zuid 2040?

De gemeenteraad heeft Koers op Zuid op 30 mei 2024 vastgesteld.

In de Koers op Zuid 2040 staan de belangrijke vragen voor de toekomst van Zuid. Hoe zorgen we ervoor dat het goed wonen, werken en leven is en blijft op Zuid? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen belang heeft bij de nieuwe ontwikkelingen op Zuid en dat het karakter van wijken behouden blijft?

In de Koers kijken we naar de samenhang van wonen, openbaar vervoer, werken en leren, groen en klimaat. Hoe de balans blijft tussen nieuwe ontwikkelingen en de huidige kwaliteiten van Zuid, zodat iedereen zich er thuis voelt. Veranderen en toch jezelf blijven.

Kijk op Mijn Rotterdam - Koers op Zuid 2040. Link opent een externe pagina voor de definitieve omgevingsvisie ‘Koers op Zuid 2040’. Deze is te vinden onder ‘handige documenten’.

We werken in de Koers op Zuid 2040 samen met de partners van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).
Het gezamenlijke doel is om Rotterdam-Zuid te versterken.

Het NPRZ is een partnerprogramma van corporaties, gemeente Rotterdam, Rijk, Openbaar Ministerie, zorginstellingen, schoolbesturen, werkgevers, politie.

Waarom is Koers op Zuid 2040 nodig?

Er gebeurt veel op Zuid. Denk aan nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwbouw op Hart van Zuid en een nieuwe stadsbrug tussen Feijenoord en Kralingen.
En er is veel beweging in bestaande wijken.
Rotterdam ontwikkelt zich tot stad op twee oevers.
Dat is allemaal positief voor de ontwikkeling van Zuid. Steeds meer mensen willen op Zuid wonen. Maar er is nog veel te doen.

We willen:
•    dat de huizen duurzaam, energiezuinig en betaalbaar blijven.
•    dat elk kind naar de juiste school kan gaan.
•    dat je overal kunt komen met het openbaar vervoer.
•    dat er voldoende werk is en blijft.
•    dat er nieuwe ondernemers en meer voorzieningen komen.

We hebben drie hoofdkeuzes gemaakt :

Keuze 1: Verbonden, groen en gezond Zuid

De ruimte en wegen op Zuid moeten worden aangepakt. Ook komen er nieuwe parken in de Rijnhaven, Maashaven en bij Feijenoord. In de parken kun je heerlijk verblijven: ontmoeten, ontspannen, sporten of verkoeling opzoeken.

Meer verbindingen over de dijk verbeteren de bereikbaarheid. Zo geniet iedereen straks van het mooie rivier- en havenlandschap. Belemmeringen op wegen, dijken en sporen worden aangepakt. Zo moeten er extra en betere plekken komen om over te steken. Ook komen er meer routes voor voetgangers en fietsers en worden veel wegen beter ingericht voor voetgangers en fietsers.

Op Zuid komt ook een nieuw treinstation (Stadionpark). We willen hier in de toekomst een Intercitystation. De omgeving van veel stations zoals Zuid, Maashaven en Rijnhaven wordt veiliger en aantrekkelijker gemaakt, net als de routes er naartoe.

Keuze 2: Zuid maakt werk van de toekomst

Er wordt gewerkt aan een breed aanbod van banen. We willen namelijk de werklocaties op zuid behouden en verbeteren. Daarom krijgt het midden-en kleinbedrijf meer aandacht en komen er meer verschillende vormen van onderwijs.

Met de nieuwe stadsbrug en een betere ov-verbinding naar Centraal Station zijn onderwijs en werk veel beter bereikbaar. Verder haalt de Cultuur&Campus aan de Maashaven het hoger onderwijs naar Zuid.

Tot slot komt er meer aandacht voor werk en voorzieningen op bedrijfsterreinen en gebieden, zoals Stadionpark, Lombardijen, Zuidplein en Keizerswaard.

Keuze 3: Thuis op Zuid in je wijk

Nieuwe ontwikkelingen zijn goed voor het karakter van bestaande woonbuurten. Bij nieuwbouw wordt beter geluisterd naar de behoeftes van bewoners uit de buurt. Er moet meer aandacht komen voor plekken voor ontmoeting en betaalbaarheid van wonen.

We zien een tekort aan woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. Daarom kijken we met woningcorporaties hoe we het aanbod en woonwensen beter op elkaar kunnen afstemmen. Zo zijn veel woningen nog in slechte staat en nog niet van het gas af. Ook verzakt de bodem in sommige buurten en moet de woning samen met de buitenruimte en riolering aangepakt worden.

In de flyer leest u meer over alle keuzes. Bekijk de publieksflyer op Mijn Rotterdam. Link opent een externe pagina. Deze staat onderaan de pagina bij het kopje 'Handige documenten'. 

Met wie zijn we het gesprek aangegaan?

Voor Koers op Zuid 2040 hebben we in 2023 een compact participatieproces gevoerd. We hielden verdiepende gesprekken met specifieke doelgroepen, namelijk:

  • Jongeren en de kinderburgemeester: het gaat immers om hun toekomst.
  • Wijkraden: de lokale, gekozen vertegenwoordiging van wijkbewoners.
  • Betrokken Rotterdammers: sleutelpersonen, initiatiefnemers en maatschappelijk betrokken Rotterdammers.
  • Partners: een lange lijst met daarop onder meer scholen, woningcorporaties, NPRZ, Havenbedrijf, Politie en RET.

De gemeente heeft deze groepen gevraagd om mee te denken over de toekomst en te helpen met het maken van keuzes voor de toekomst.

Opbrengsten van de gesprekken

De opbrengsten van alle gesprekken staan in het ontwerp van de Koers op Zuid 2040 en in het verslag van de Omgevingsdialoog:

Stadmakerscongres 2022

Op 4 november 2022 is de gemeente gestart met het participatieproces tijdens het Stadsmakerscongres 2022. De centrale vraag was: 'Hoe kan Zuid veranderen en toch zichzelf blijven?'

Verspreid over meerdere tafels ging de gemeente het gesprek aan over 8 verschillende plekken op Rotterdam-Zuid. De werksessie werd druk bezocht, verliep goed en leverde waardevolle gesprekken op met de deelnemers. Kijk op issuu.com. Link opent een externe pagina om te lezen wat de opbrengst van het Stadmakerscongres is geweest.

Verhalenmarkt wijkraden

Op 31 januari 2023 was het gesprek met de wijkraden in theater Zuidplein. Bekijk de filmpjes met 3 wijkraadsleden waarin ze vertellen waar ze trots op zijn in hun wijk. Ook vertellen ze hoe hun wijk er in de toekomst volgens hun moet uitzien en wat daar allemaal voor nodig is.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Kinderen

Op 1 februari dachten ongeveer 300 leerlingen van basisschool de Mare na  over verschillende vraagstukken van Koers op Zuid 2040. De bovenklassen moesten het beschikbare budget verdelen over thema’s zoals wonen, veiligheid, groen, werken etc. De ideeën zijn door Kinderburgemeester Louey gebundeld en overhandigd aan wethouder Tim Versnel met als doel om het verhaal van Koers op Zuid 2040 sterker te maken.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Jongeren

Op 9 februari organiseerde de Gemeente Rotterdam samen met  EMI een Hackathon voor jongeren op Zuid

In groepjes bedachten de jongeren een instrument om het gesprek met andere jongeren aan te gaan. Vervolgens moesten ze op straat  hun zelfgemaakte middel testen onder voorbijgangers. We vroegen de jongeren waar ze trots op zijn in Zuid, wat beter kan en wat daar allemaal voor nodig is.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Betrokken Rotterdammers

We gingen in gesprek met betrokken Rotterdammers.

Arzu vertelt over hoe trots ze is op Paviljoen aan het water. Zij vindt dat er meer ruimte moet zijn voor culturele experimenten in Rotterdam Zuid.

Lonneke hoopt dat Feijenoord over 10 jaar groener is en dat er allerlei leuke ontmoetingsplekken zijn voor de bewoners. Ze vindt dat we samen zorg moeten dragen voor een mooie, groene leefomgeving.

Pieter denkt dat Rotterdam over 10 jaar bij de grootste steden van de wereld gaat horen, zoals Toronto en New York. Daarvoor moet er wel gewerkt worden aan veiligheid en er moet meer voor oudere Vreewijkers komen.

Clara is trots op het Sociaal Café Onder de Oranjeboom. Ze hoopt dat Rotterdam Zuid over 10 jaar het visitekaartje van Rotterdam wordt. Daar is wel meer samenwerking voor nodig tussen allerlei instanties en organisaties.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Meer informatie

Heeft u vragen over Koers op Zuid? Stuur dan een e-mail naar koersopzuid2040@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.