Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Jaffabuurt

In de zomer van 2023 start de gemeente met groot onderhoud in de Jaffabuurt. De riolering en de bestrating wordt vervangen in (bijna) alle straten. De werkzaamheden duren tot in het vierde kwartaal van 2024.

In de Sichemstraat en de Ramlehstraat zijn de riolering en de bestrating nog van goede kwaliteit en worden niet vervangen. In de meeste andere straten vervangen we de riolering. Daarnaast wordt een extra riolering (DIT-riool) aangelegd. Dat voert alleen het regenwater af. Zo hoeft minder rioolwater afgevoerd te worden naar de rioolwaterzuivering. Ook vermindert dit de kans op wateroverlast bij hevige regenbuien. In de Hebronstraat en Nazarethstraat wordt de riolering niet vervangen, want die is nog goed. Wel wordt hier het extra DIT-riool aangelegd. 

In veel straten is de grond verzakt. Daarom worden de straten opgehoogd. Dat is nodig omdat de stad anders verder zou verzakken. 

Tegelijkertijd vervangt Stedin de gasleidingen en elektriciteitskabels en Evides de waterleidingen in delen van de wijk. Door samen te werken en de planningen op elkaar af te stemmen, hoeft de straat minder vaak open. 

Vragen over de aanpak van de Jaffabuurt

In de voorbereiding van het project hebben bewoners vragen gesteld. Bekijk hieronder de meest gestelde vragen en de antwoorden. 

 

Afval

De half-verdiepte containers in de Jaffadwarsstraat worden weggehaald. Er zijn genoeg ondergrondse containers in de buurt. De plekken van de andere afvalcontainers in de Jaffabuurt veranderen niet veel. Wel zorgen we ervoor dat er straks niet meer geparkeerd kan worden voor de containers, zodat deze altijd geleegd kunnen worden.

Er komen geen extra prullenbakken bij. Volgens het gemeentelijk beleid staan er genoeg prullenbakken. Extra prullenbakken helpen meestal niet tegen zwerfafval. Dat heeft meer te maken met gedrag. 

In het ontwerp voor de nieuwe straten wordt de bereikbaarheid van de afvalcontainers voor de vuilophaaldienst verbeterd. Zo kan de vuilniswagen er altijd bij om ze te legen. Ook wil de gemeente extra handhaven op naastplaatsingen. Daar zijn meer mensen voor aangenomen. Ook kunnen bewoners een container te adopteren. U kunt dan zelf meldingen maken via een apart telefoonnummer. Het naastgeplaatste afval wordt dan met voorrang opgeruimd. U kunt zich daarvoor aanmelden via de pagina Containeradoptie.

Parkeren

Het aantal parkeervakken blijft ongeveer gelijk. De vakken worden waar mogelijk met witte lijnen aangegeven. Daardoor wordt de parkeerruimte beter benut. Door belijning en het veranderen van de vorm van de hoeken, proberen we foutparkeren op de hoeken van de straten te voorkomen.

Er zijn al oplaadpalen in de buurt en die blijven bestaan. Extra oplaadpalen komen erbij als bewoners deze zelf aanvragen. Een parkeerplaats met een elektrische oplaadpaal kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Binnen dit project kunnen we niks veranderen aan het de regels voor parkeren.

Speeltuintje voor de Arentschool

We zetten alle fietsnietjes aan 1 kant van het plein, zodat er meer ruimte is om te spelen. Het pleintje wordt iets groter en groener gemaakt. Er komen zitjes. We komen later nog terug met wat voor speeltoestellen hier kunnen komen.

Groen in de wijk

Het beleid van de gemeente is dat we voor iedere boom die we kappen een nieuwe terugplaatsen. We maken de wijk groener met nieuwe jonge bomen en met planten en struiken.

Nee, deze realiseren we niet in dit project.

Fietsparkeren

Er komen meer fietsnietjes in de wijk. Die komen te staan waar ze het meest nodig zijn. Bijvoorbeeld op drukke plekken. Hiermee willen we voorkomen dat fietsen tegen hekken van tuinen of op andere ongewenste plekken worden geparkeerd.

Dit probleem speelt op veel plekken in de stad. Door extra in te zetten op handhaving wordt geprobeerd om deze probleem tegen te gaan in heel Rotterdam.

Overige vragen en antwoorden

Alle lichtmasten in het projecten worden vervangen. Net als in heel Rotterdam wordt LED-verlichting aangebracht. Dat verbruikt minder stroom. In dit beleid zijn ook de soorten lichtmasten vastgelegd. In de Jaffabuurt wordt de standaard lichtmast voor woonwijken gebruikt. Aan het verzoek om 'speciale' straatverlichting kunnen we daarom niet voldoen.

Deze voorzieningen zijn geen eigendom van de gemeente. Binnen dit project kunnen we hier daarom niets aan veranderen.

Zowel de riolering als de bestrating is hier nog goed genoeg. Vervangen is daarom nog niet nodig. Als dat in de toekomst wel nodig is, wordt ook de straat weer opgehoogd.

BouwApp

Voorafgaand en ook tijdens de werkzaamheden houden wij u op de hoogte via de BouwApp. In De BouwApp ontvangt u updates over het project en kunt u een vraag stellen. De app is gratis te downloaden op uw smartphone of tablet, in de Apple App Store of Google Play voor Android. In de zoekbalk van De BouwApp vindt u het project onder de naam 'Jaffabuurt'.

Wilt u alvast meer weten over wat er allemaal bij zo’n project komt kijken?

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Meer informatie

U kunt contact opnemen met omgevingsmanager Chantal Amoureus. Telefoon 010 307 122 7. Of mail naar jaffabuurt@deomgevingsverbinder.nl.