Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 11 min

Samen leven in Kralingen

Kralingen is een aantrekkelijke wijk om te wonen en te recreëren voor studenten. Er komen steeds meer studenten in de wijk wonen. En dat geeft ook meer overlast.

De gemeente wil overlast door studenten aanpakken, zodat bewoners prettig kunnen samenleven in Kralingen. Samen met partijen uit de wijk is daar een actieplan voor gemaakt. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze aanpak. 

Actieplan

Samen met alle betrokkenen is het Actieplan Studentenoverlast Kralingen. Link opent een externe pagina (PDF, Rotterdam.notubiz.nl) opgesteld en vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders. In het actieplan wordt duidelijk hoeveel overlast in Kralingen ervaren wordt, waardoor dat komt en in welke straten dat het meeste voorkomt.

Acties zijn:

  • Voor woonoverlast is speciaal voor Kralingen een 'stoplichtmodel' ontwikkeld. Dat maakt dossieropbouw van woonoverlast overzichtelijk en beter te volgen.
  • Overlast op straat wordt onder anderen bestreden door de inzet van extra BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Zij hebben contact met alle studentenorganisaties. 
  • Om verkamering tegen te gaan is er extra regelgeving gekomen. Zoals het nul-quotum en de zelfbewoningsplicht. Daarnaast wordt via het Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2023-2026. Link opent een externe pagina (Gemeenteraad.rotterdam.nl) extra studentenhuisvesting op andere plekken gerealiseerd.  
  • Er zijn diverse acties en communicatiemiddelen bedacht om te zorgen dat studenten en hun medebewoners elkaar beter leren begrijpen. 

De effecten van deze acties worden samen met de betrokken partijen continu bekeken en waar nodig bijgestuurd. Bewoners worden op de hoogte gehouden via een email-nieuwsbrief.  Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, stuur dan een mail naar kralingen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Overlast melden

Het is heel belangrijk dat bewoners overlast melden. Op basis van deze meldingen kunnen handhavers juist handelen en prioriteiten stellen. Hieronder vindt u bij 'Vragen en antwoorden' waar u wat kunt melden.

Wilt u spreken met iemand van de gemeente? Kom dan naar het maandelijkse spreekuur dat de gemeente samen met politie en bewonersgroep STOK (Stop Overlast Kralingen) organiseert. 

Het spreekuur is op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in de wijkhub Kralingen, Slaak 14 op:

  • 31 januari
  • 28 februari
  • 27 maart
  • 24 april
  • 22 mei
  • 19 juni

U kunt zich tot op de dag van het spreekuur tot 12.00 uur aanmelden via e-mail: kralingen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Of wilt u zich aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief, of voor het spreekuur? Stuur dan een bericht naar kralingen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Als u in gesprek wilt met andere bewoners, kunt u contact opnemen met stichting STOK via informatie@stok-nu.nl. Link opent een externe pagina.