Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Woonoverlast

Woonoverlast is heel vervelend. Als u niets doet, wordt de woonoverlast vaak alleen maar erger. Gebruik de tips op deze pagina om de overlast te verminderen of te stoppen.

Als er veel mensen bij elkaar wonen, leidt dat soms tot kleine ergernissen. Gelukkig is dat vaak snel op te lossen.
Hieronder leest u wat bewoners en verhuurders kunnen doen.

Verhuurders

Wat is woonoverlast?

  • Burenruzie, asociaal gedrag, agressie
  • Geweld, intimidatie, strafbare feiten
  • Drugsgebruik en alcoholgebruik
  • Geluidsoverlast
  • Pesterijen
  • Prostitutie
  • Stank
  • Vervuiling en verwaarlozing
  • Problemen rond de woning, bijvoorbeeld in of bij de kelderbox, portiektrap en galerij.

Aanpak complexe woonoverlast

De gemeente doet er alles aan om woonoverlast op te lossen, samen met andere organisaties.
U leest er meer over in het Actieplan woonoverlast 2024-2028 | gemeenteraad.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.