Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Woning verhuren

Als u een woning of pand verhuurt, moet u aan een aantal regels voldoen. Dit voorkomt problemen en schept duidelijkheid.

Door het volgen van deze regels bent u een goede verhuurder en maakt u het bijvoorbeeld kwaadwillende huurders moeilijker om een woning te huren. De kans op misstanden in woningen, zoals een hennepkwekerij of safehouse voor verdovende middelen, wordt zo een stuk kleiner. Bovendien loopt u als verhuurder minder kans op schade aan uw pand of aanzienlijke boetes.

Regels Goed Verhuren Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft praktische tips en regels voor verhuurders van woonruimte in Rotterdam. Met deze informatie  wil de gemeente u als verhuurder ondersteunen.

We informeren u over uw verantwoordelijkheid voor onderhoud en gebruik van woningen, een zorgvuldige selectie van huurders, het voorkomen van fout gebruik, en het veilig verhuren van woningen. We willen dat verhuurders, verhuurbemiddelaars en huurders zich gedragen als ‘goed verhuurder’ en ‘goed huurder’. We willen ook dat deze groepen hun rechten en plichten kennen en dat ze daadwerkelijk hun plichten nakomen en hun rechten halen. Voorkom problemen en volg de onderstaande regels op.

Elke verhuurder zorgt voor goed onderhoud van de woning

 • Een goed onderhouden woning zorgt ervoor dat deze meer waard wordt.
 • Reageer als verhuurder snel op meldingen van onderhoudsgebreken door huurders.
 • Uw huurder moet de woning met zorg bewonen om hoge reparatiekosten te voorkomen.
 • Goed onderhoud gaat niet alleen over de binnenkant van de woning, maar ook over het casco.

Elke verhuurder is verplicht een huurprijs te vragen op basis van het woningwaarderingsstelsel

 • Voor een inschatting of de huurprijs die u vraagt juist is, kunt u kijken op de Huurprijscalculator.
 • Als verhuurder mag u niet zomaar elke huurprijs vragen voor het verhuren van uw woning.
 • Als de woning in de sociale sector valt, bent u ook als particuliere verhuurder gebonden aan de maximale huurprijs.
 • Als de huurprijs die u vraagt te hoog is, kan de huurder huurverlaging afdwingen. Met steun van de gemeente via de Huurcommissie.

Bemiddelingskosten en overige kosten in rekening brengen

 • Bij gestoffeerd en/of gemeubileerd verhuren moet u de kosten daarvoor duidelijk maken in de totale huurprijs.
 • Als een verhuurmakelaar een woning verhuurt, mag hij/zij geen bemiddelingskosten in rekening brengen aan de huurder.

Elk huurcontract voldoet aan alle wettelijke eisen

Elke verhuurder screent de huurder

 • Als verhuurder dient u de mogelijke huurder zo grondig als mogelijk te screenen.
 • Vraag de huurder altijd naar zijn origineel identiteitsbewijs.
 • Vraag de huurder naar zijn intenties en laat weten dat u samenwerkt met politie en gemeente als u misstanden ontdekt.
 • Vraag de huurder om een inkomensbewijs.
 • Controleer of de gegevens die de huurder opgeeft dezelfde zijn als op het bankafschrift en de salarisstrook van de werkgever.
 • Vraag de huurder altijd om een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen op het verhuurde adres.
 • Denk goed na over de plekken waar u uw woning te huur wilt aanbieden. Criminelen reageren graag op particuliere advertenties op websites zoals Marktplaats.nl.

Regels rondom huurbetaling

 • De huur wordt maandelijks betaald vanaf een rekening die op naam staat van de hoofdhuurder.
 • Controleer of de huur iedere maand van dezelfde rekening of huurder komt. Onderneem actie als dit niet zo is.
 • Accepteer alleen bij hoge uitzondering contante betaling. Doe dat alleen als de verklaring hiervoor logisch en te controleren is.
 • Heeft uw huurder geldproblemen? Adviseer uw huurder dan om naar de Vraagwijzer te gaan.

Maak gebruik van een betrouwbare verhuurbemiddelaar of verhuurmakelaar

 • Kies voor een verhuurbemiddelaar of verhuurmakelaar die aangesloten is bij een brancheorganisatie.
 • Maak met de verhuurbemiddelaar duidelijke afspraken over de intake en screening van huurders.
 • En maak met de verhuurbemiddelaar goede afspraken over het innen van de huur, het beheer en het onderhoud van het pand.
 • De eigenaar van een woning is altijd eindverantwoordelijk. Het gebruikmaken van een tussenpersoon, beheermaatschappij of makelaar ontslaat hem niet van deze plicht.

Elke verhuurder weet welke vergunningen nodig zijn:

 • Huisvestingsvergunning: in een aantal gebieden in Rotterdam heeft een huurder een aanvullende huisvestingsvergunning nodig.
 • Kamerverhuur: bij het verhuren van kamers gelden extra regels.
 • Tijdelijke verhuur: voor tijdelijke verhuur van een leegstaande woning of leegstaand gebouw heeft u toestemming nodig van de gemeente.
 • Verhuurdersvergunning: de gemeente kan een verhuurder verplichten om een verhuurdersvergunning aan te vragen.
 • Vergunning voor woningvorming. Woningvorming is de verbouwing van een woning in twee of meer woningen. U hebt hiervoor een vergunning nodig. Deze vergunning is nodig om te voorkomen dat woningen worden verbouwd tot te kleine wooneenheden.
 • Omgevingsvergunning: Voor het bouwen of verbouwen van een woning is vaak een omgevingsvergunning nodig.
 • Vergunning opkoopbescherming: onder bepaalde voorwaarden kunnen bepaalde eigenaren een woning verhuren in een wijk waar dat verboden is. Deze uitzondering geldt niet voor beleggers die een woning kopen om te verhuren.

Onderverhuur en kamerverhuur is niet of beperkt toegestaan:

 • Regel in het huurcontract dat onderverhuur zonder toestemming van de eigenaar niet is toegestaan.
 • Verhuur aan toeristen is alleen toegestaan binnen de de regels die hiervoor in Rotterdam gelden.
 • Kamerverhuur is eveneens alleen toegestaan binnen de regels die hiervoor in Rotterdam gelden:
  • Een vergunning voor kamerverhuur is vereist als een woning bewoond wordt door meer dan twee kamerbewoners. Tot 1 september 2022 worden er in Rotterdam geen vergunningen afgegeven voor nieuwe situaties van kamerverhuur. Voor bestaande kamerverhuur kunt u in aanmerking komen voor een overgangsregeling als u voldoet aan de eisen die hiervoor gelden.

Elke verhuurder geeft iedereen een eerlijke kans om huurder te worden

 • Het risico op discriminatie is groter bij particuliere verhuurders, zo blijkt uit onderzoek.
 • Bij het selecteren van huurders kunnen onbewuste vooroordelen een rol spelen. Maar ook dan kan er sprake zijn van discriminatie.
 • Discriminatie is bij wet verboden en de gemeente ziet hier streng op toe.

Neem een ondermijningsclausule op in het huurcontract

 • Neem in het huurcontract op dat huurders zich niet mogen bezighouden met criminele activiteiten.
 • Vermeld hierbij dat u als verhuurder het recht hebt om een ontbindingsprocedure te starten.
 • Laat de huurder weten dat u criminele activiteiten direct zult melden bij de politie.

Verhuurders accepteren geen woonoverlast

 • Geluidsoverlast, vervuiling en intimidatie zijn voorbeelden van woonoverlast die u als verhuurder niet accepteert.
 • Woonoverlast kan er uiteindelijk toe leiden dat u het huurcontract beëindigt.
 • De gemeente kan u ondersteunen bij het aanpakken van woonoverlast.

Elke verhuurder houdt toezicht op juist en veilig gebruik van de woning

Een verhuurder houdt toezicht op het verhuurde pand en controleert dit op illegaal gebruik.

Ook huurders kunnen misstanden begaan en uw pand gebruiken voor oneigenlijke doeleinden zoals een hennepkwekerij of safehouse voor verdovende middelen. De gemeente Rotterdam en de politie-eenheid Rotterdam hebben in samenwerking met Stan (Cees Geel) en Dries (Mark van Eeuwen) van de tv-serie Flikken Rotterdam een filmpje gemaakt. In het filmpje worden de gevolgen duidelijk van woningverhuur aan een crimineel. De kijker krijgt ook een aantal tips voor veilige verhuur.

Bekijk de video Voorkom criminaliteit in uw verhuurde woning | Youtube

Kijk op Niet in mijn pand of download de brochure Veilig uw pand verhuren | politie.nl.

Vermoedt u, ondanks uw eerdere controles en de afspraken die u heeft gemaakt, dat er misstanden in uw woning plaatsvinden, dan kunt u dit melden bij:

 • de politie: 0900 88 44
 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
 • bij vermoeden van een hennepkwekerij kunt u contact opnemen met het Hennepteam van gemeente Rotterdam: 06 201 332 89. Of meld dit via de pagina Hennepkwekerij melden.
 • Als er mogelijk sprake is van illegale kamerverhuur, kunt u dit melden bij het algemene nummer van de gemeente Rotterdam: 14 010. Of doe dit via de pagina Illegaal gebruik van een gebouw melden.

Als de huurder inderdaad de afgesproken regels overtreedt, zet dan de procedure tot ontbinding van het huurcontract in gang.

Gemeente Rotterdam spoort actief illegale pensions en hennepkwekerijen op en treedt hier tegen op. De overtreder krijgt een boete en draait op voor de kosten die de gemeente maakt bij de beëindiging van de overtreding. Soms heeft de huurder buiten medeweten van de verhuurder de woning misbruikt. Een verhuurder die zich aan de richtlijnen houdt, zal niet snel als overtreder worden aangemerkt.

Als er sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE) zal een verhuurder samen met de VvE groot onderhoud moeten uitvoeren. De VvE stelt voor de planning van het onderhoud een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op.

De gemeente Rotterdam en de politie werken samen met besturen van VvE’s van appartementencomplexen. Gezamenlijk proberen zij misstanden in panden aan te pakken en te voorkomen.

Meer informatie over VvE’s is te vinden op de website van VVE010.

Opkoopbescherming

De woningmarkt in onze gemeente is uit balans. Starters of mensen met een middeninkomen moeten opboksen tegen opkopers. Doordat huurwoningen vaak tijdelijk bewoond worden, ontstaan er geen prettige woonwijken, maar zijn het buurten geworden met veel wisselende huurders.

Daarom heeft de gemeente Rotterdam de regeling opkoopbescherming ingevoerd. In het kort betekent het dat als u een woning wilt kopen om die te verhuren, dit alleen onder strenge voorwaarden mag in 16 wijken in Rotterdam. Meer informatie over de opkoopbescherming leest u op de pagina Opkoopbescherming.

Meer handige tips voor verhuurders

Ook als u een goede verhuurder bent, kan het zijn dat u niet (volledig) op de hoogte bent van de regels die gelden voor goede verhuur. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we een aantal tips op een rijtje gezet. Ook kunt u hier checken wat een eerlijke huurprijs is voor uw woning met de 'Huurprijscalculator'. Kijk voor meer informatie op weetwatjeverhuurt.nl.

Meer informatie

Heeft u andere vragen? Wij helpen u graag. Ons e-mailadres is goedverhuren@rotterdam.nl.