Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Vergunning kamerverhuur aanvragen

Een vergunning wordt alleen afgegeven voor kamerverhuur aan studenten.

Controleer bij 'Informatie' of u een vergunning kunt aanvragen. Vraag daarna de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Particulier: U logt als particulier in met uw DigiD. Bedrijven: Log in met eHerkenning.

Meer informatie

Aan de Mathenesserweg en in de wijken

 • Middelland
 • Het Nieuwe Westen
 • Kralingen West
 • Kralingen Oost
 • Struisenburg

wordt geen vergunning gegeven voor nieuwe kamerbewoning.

Deze gebieden zijn door de gemeenteraad aangewezen als nulquotumgebied. In nulquotumgebieden worden geen nieuwe vergunningen afgegeven.
Buiten deze gebieden worden alleen nieuwe vergunningen afgegeven voor woningen die meer dan 50 meter afstand hebben tot woningen waar al een vergunning is afgegeven.

Soms is er geen vergunning nodig. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Voorwaarden’ op deze pagina.

Vergunning kamerverhuur aanvragen

Controleer eerst op de kaart Kamerverhuur of kamerbewoning op het adres is toegestaan voordat u een aanvraag indient. Zo voorkomt u dat u onnodig leges betaalt.

Overige vergunningen

Meer informatie vindt u op de pagina 'Bouwen'.

Kosten

Een aanvraag voor een vergunning kamerverhuur kost in 2023 € 544,10.

Meesturen

U stuurt met de aanvraag voor een vergunning kamerverhuur mee:

 • het bewijs van eigendom (kadastraal uittreksel)
 • plattegrondtekening met maatvoering
 • inschrijvingsbewijzen onderwijsinstellingen

Hoe lang duurt het

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Voorwaarden

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

Een vergunning wordt alleen verleend voor kamerverhuur aan studenten.

Voor het krijgen van een vergunning gelden de volgende voorwaarden:

De vergunning is nodig:

 • als de eigenaar of verhuurder zelf ook woont in de woning en daarin woonruimte verhuurt aan 2 of meer studenten
 • de woning uitsluitend bewoond wordt door 3 of meer studenten

Verdere eisen voor de vergunning:

 • iedere student beschikt over minimaal 18 m² (eigen kamer + zijn aandeel in gemeenschappelijke ruimten)
 • de woning waarvoor de vergunning wordt aangevraagd ligt niet binnen 50 meter afstand van een woning waar al een vergunning voor is afgegeven
 • op de woning waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is niet in de afgelopen 24 maanden een vergunning voor kamerbewoning ingetrokken
 • de kamerbewoning door studenten op het adres heeft geen negatieve invloed op het woonmilieu en de leefbaarheid in de buurt. Dit wordt onder andere bepaald door de recente geschiedenis van woonoverlast vanuit dit adres.

De vergunning is niet nodig:

 • als de eigenaar of verhuurder zelf niet in de woning woont en er aan maximaal 2 personen verhuurd wordt (deze 2 personen hoeven geen studenten te zijn)
 • als de eigenaar of verhuurder zelf wél woont in de woning en daarin woonruimte verhuurt aan maximaal 1 persoon (deze persoon hoeft geen student te zijn)

Alle regels vindt u in de 'Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021'.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

 • bel het algemene informatienummer 14 010
 • of stuur een e-mail
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente

Veelgestelde vragen

 • zolang er in één woning niet meer dan 2 personen wonen, is het goed
 • als u met meer dan 2 personen in één woning wilt wonen moet u óf een vergunning voor kamerverhuur aanvragen óf u leeft samen als 1 gezin. Hiervoor wordt vaak het woord woongroep gebruikt.

Voor een woongroep bestaat geen vergunning of registratie. De gemeente Rotterdam beoordeelt dit op basis van de manier waarop de woning gebruikt wordt.

De bewoners moeten duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voeren. De inspecteur die de woning bezoekt, beoordeelt of dit zo is. Daarover kunnen niet vooraf garanties worden gegeven.

Duurzaam houdt in dat het huishouden wordt getoetst op eisen van de duurzaamheid van hun onderlinge relatie. De bewoners moeten ervoor gekozen hebben voor langere tijd met elkaar op dit adres te gaan wonen en niet alleen voor de duur van (een onderdeel van) een studie.

Dus de inspecteur moet ervan overtuigd zijn dat de bewoners niet alleen hier wonen omdat ze een kamer nodig hadden in Rotterdam. Maar ook moet de inspecteur overtuigd zijn dat zij hier wonen omdat zij echt voor elkaar gekozen hebben.

Studenten wonen meestal alleen voor de duur van hun studie in Rotterdam. Daarom zal een groep bewoners die voor de helft of meer uit studenten bestaat in de praktijk niet als woongroep worden gezien (maar als kamerverhuur).

Gemeenschappelijk houdt in dat de woning door alle bewoners wordt bewoond en dat de kosten van het wonen door alle bewoners samen gedragen worden.

Dit betekent in elk geval:

 • er zijn geen uitsluitend individueel te gebruiken delen van de woning (dit betekent: geen sloten op deuren van slaapkamers)
 • er is 1 keuken (niet minder en ook niet meer) duidelijk geschikt voor gezamenlijk gebruik
 • er is 1 woonkamer (niet minder en ook niet meer) duidelijk geschikt voor het gebruik als gezamenlijke ruimte door alle bewoners
 • er is sprake van onderlinge verrekening van de kosten van het huishouden
 • de vergunning blijft geldig zolang de woning als kamer verhuurd blijft
 • de vergunning blijft ook geldig als de woning in handen komt van een andere eigenaar
 • de gemeente kan een vergunning intrekken als er sprake is van hardnekkige overlast voor de omgeving. Dit geldt ook voor vergunningen die onder de voorgangers van de huidige verordening zijn afgegeven.

 

Nee, u kan het aantal bewoners van een bestaande vergunning niet aanpassen.
Als u de kamers wilt laten bewonen door een groter aantal personen, dan ziet de gemeente dit als een nieuwe situatie van kamerverhuur.
U kunt wel een nieuwe vergunning aanvragen voor dezelfde woning en dan voor het aantal nieuwe aantal bewoners.
Deze vergunning wordt getoetst aan de gestelde voorwaarden.

Nee, dat kan niet. Vanaf 3 personen geldt de kamervergunning alleen voor studenten. Onder de 3 personen is er geen vergunning nodig.

Enige uitzondering hierbij is als er ooit eerder een vergunning voor de woning is afgegeven.