Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Brainpark1

Het kantorenpark Brainpark I verandert de komende jaren in een groene en aantrekkelijke plek om te wonen, werken, studeren en recreëren.

Naast kantoren komen er woningen, (zorg)voorzieningen, horeca, winkels en veel meer groen. Ook de geluidsoverlast van de A16 en de luchtkwaliteit worden aangepakt.

Uitnodiging inloopavond 

U bent van harte welkom op de inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van de locatie Max Euwelaan 71-79 in het Brainpark. 

Datum:  Op maandag 15 januari 2024
Tijdstip:  Tussen 5 uur en 7 uur in de avond 
Adres: Kantoorpand aan de Max Euwelaan 71 in Rotterdam

Er zijn verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig aan wie u vragen kunt stellen over de inhoud van het bestemmingsplan. Er is geen vast programma. U kunt binnenlopen op het moment dat u het beste uitkomt.

Waar gaat het bestemmingsplan voor de Max Euwelaan 71-79 over?

De gemeente wil het huidige verouderde kantoorpand aan de Max Euwelaan 71-79 in het Brainpark slopen en daarvoor in de plaats een appartementencomplex bouwen met 6 tot 9 verdiepingen, met een bouwhoogte van 25 tot maximaal 35 meter. Er komen maximaal 350 wooneenheden, variërend van studentenkamers en zelfstandige studio’s tot tweekamerwoningen en maisonnettes.  Het gebouw biedt ook plek voor een gemeenschappelijke ruimte, commerciële ruimtes en een fietsenuitleen/fietsenmaker. Het nieuwe bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk. 

Bestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 1 februari 2024 voor iedereen ter inzage. U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Link opent een externe pagina. U kunt het bestemmingsplan op afspraak ook inzien in het Timmerhuis.

Waar: Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 in Rotterdam. 
Wanneer: Dinsdag, woensdag en donderdag van 9 uur in de ochtend tot 1 uur in de middag.
Maak een afspraak: Bel 010  267 25 14 of mail naar bir@rotterdam.nl

Uw mening (zienswijze) geven over ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 1 februari 2024 uw mening (‘zienswijze’) geven over het ontwerpbestemmingsplan. Stuur uw schriftelijke zienswijze met daarbij uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres naar :

De gemeenteraad, t.a.v. de directeur Stadsontwikkeling, BWT/Bestemmingsplannen, postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. 

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Maak hiervoor op werkdagen een afspraak via telefoonnummer 06 10 96 50 74. 

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder

Behalve het ontwerpbestemmingsplan, ligt ook het erbij horende ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder tot en met 1 februari 2024 ter inzage. U kunt dit besluit bekijken op www.overheid.nl. De Wet geluidhinder wil inwoners beschermen tegen te veel geluid en lawaai. Daarom zijn er in deze wet normen (voorkeurswaarden) opgenomen voor het toegestane geluid van onder andere wegverkeer. Als de geluidsnormen worden overschreden, moeten er maatregelen worden genomen om het geluid te verminderen. In bepaalde gevallen lukt dat echter niet, zoals ook bij de 350 woningen in dit bestemmingsplan. De woningen zijn geluidgevoelig, dat wil zeggen dat ze vanwege hun bestemming (wonen) bescherming tegen geluidshinder nodig hebben. De geluidsnormen worden in dit gebied overschreden door het geluid van het verkeer van de A16, K.P. van der Mandelelaan, Max Euwelaan, Kralingse Zoom en Abram van Rijckevorselweg. Daarom wil de gemeente hier hogere geluidsniveaus toestaan. Daarbij moet er in ieder geval voldaan worden aan een acceptabel geluidsniveau binnen de nieuw te bouwen woningen en voorzieningen. Zo komen er onder andere geluidsschermen langs de A16.

Uw mening geven over ontwerpbesluit Wet geluidhinder

Belanghebbenden kunnen tot en met 1 februari 2024 hun mening (zienswijze) geven over het hier bovenstaande ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. 

Stuur uw schriftelijke zienswijze met daarbij uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, per adres DCMR Milieudienst Rijnmond, ter attentie van bureau Ruimte en Leefomgeving, postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Neem hiervoor contact op met het Adviesloket bureau Ruimte en Leefomgeving van de DCMR, telefoonnummer 010 24 68 300.

Levendig stuk stad

Brainpark I ligt tussen de Erasmus Universiteit en de A16 en is nu vooral een kantorenpark. Buiten kantooruren is er weinig te beleven en ligt het er verlaten bij. Best zonde, want het gebied is goed bereikbaar met openbaar vervoer en de fiets én het ligt naast de universiteitscampus. Een ideale plek dus.
Daarom gaat de gemeente samen met ontwikkelaars aan de slag om van Brainpark I een levendig stuk stad te maken. Waar u niet alleen prettig werkt, maar ook woont, studeert en recreëert. 

Waarom wil de gemeente woningen bouwen in het Brainpark? Rotterdam is populair en veel mensen zoeken een huis in de stad. Dat is niet altijd makkelijk. Vooral studenten, starters, ouderen en een- of tweepersoonshuishoudens hebben moeite om een woning te vinden.

Brainpark I kan een deel van dit probleem oplossen, want er is ruimte voor zo’n 2.500 tot 3.000 huizen. Er komen verschillende types (sociale) huur-en koopwoningen. Ongeveer 30% is sociale huur, 40% middensegment en 30% hoger segment.

Voor kantoren en bedrijven blijft 90.000 vierkante meter beschikbaar. De kantoorpanden die er al zijn worden omgebouwd tot duurzame werkplekken of woningen. Op de begane grond van de kantoren en woongebouwen is ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen, zoals winkels.

De verandering van een saai kantorenpark naar een levendig woon- en werkgebied gebeurt in een aantal stappen. Eén van deze stappen is de ontwikkeling van het Max Euwekwartier. Het gaat hier om het noordwestelijk deel van Brainpark 1. Dit gebied ondergaat een grote verandering. Het is de bedoeling om hier bijna 1.200 woningen te bouwen.

Daarnaast komt er ruimte voor maximaal 4.000 m2 bruto vloeroppervlak voor kantoren. En maximaal 7.000 m2 bruto vloeroppervlak voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Duurzame woon- en werklocatie

Het Brainpark wordt een duurzame woon- en werklocatie. De geluidsoverlast van de A16 en de luchtkwaliteit worden aangepakt. Langs de A16 en tussen gebouwen komen schermen, waardoor je veel minder merkt van het voorbijrazende verkeer. Ook het centraal gelegen park en de vijvers worden mooier gemaakt. Er komt extra groen en water.

De gemeente houdt bij de aanpak van Brainpark I ook rekening met de komst van de nieuwe stadsbrug over de Maas. Zo is Brainpark I over een paar jaar een levendige, gezonde, groene en goed bereikbare woon- en werkwijk.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar Brainpark1SO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.