Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Nieuw Kralingen

Met de bouw van Nieuw Kralingen komen er meer woningen voor gezinnen in Rotterdam op een gewilde locatie. Met volop ruimte voor kinderen om op te groeien. In december 2021 is bouw van de eerste woningen gestart.

In deze gemengde stadswijk bouwen de samenwerkende partijen maximaal 800 woningen. Een groot deel van deze woningen zijn voor gezinnen met hogere inkomens die in ruime woningen in de buurt van het centrum willen wonen. Voor Rotterdam is het belangrijk dat er voor deze woningzoekenden een passende woning is, zodat ze de stad niet hoeven te verlaten. Om ruimte te maken voor de ontwikkelingen wordt de bestaande Bosdreef verlegd naar het noorden.

Gemeente Rotterdam maakt samen met ontwikkelaars Heijmans en ERA Contour deze nieuwe en duurzame woonwijk. Heijmans en Era Contour werken samen onder de naam OCNK, de Ontwikkelcombinatie Nieuw Kralingen.

Nieuwsbrief voor omwonenden

Speciaal voor omwonenden van Nieuw Kralingen is er een nieuwsbrief gemaakt over de werkzaamheden. Deze nieuwsbrief is te bekijken op de website van ontwikkelcombinatie OCNK. U kunt zich hier ook opgeven om per e-mail op de hoogte gehouden te worden.

Woningen

Er komen maximaal 800 woningen, waarvan het grootste deel uit koopwoningen bestaat. Plus ongeveer 80 sociale huurwoningen speciaal voor ouderen, 80 middeldure huurwoningen en 50 koopwoningen voor de doelgroep met een middeninkomen. Een klein deel van het totaal aantal woningen zal in de vorm van een woonzorgvoorziening ontwikkeld worden. Ook wordt een deel van de woningen in de vorm van zelfbouw gebouwd. Het woonprogramma is hiermee iets aangepast voor een betere balans in het woningaanbod in de stad.

Nieuw Kralingen wordt een gevarieerde wijk met veel verschillende woningen. Hierbij wordt gekeken naar Kralingen-Oost. Zo komen er meer centraal gelegen ruime woningen, die gevraagd worden door gezinnen en senioren met hogere inkomens.

Aan de noordzijde van de woonwijk komt een nieuwe bedrijvenstrook. Dit wordt een overgangsgebied tussen het huidige bedrijventerrein en de nieuwe woningen.

Bestemmingsplan

Het plangebied ‘Boezembocht-Veilingterrein’ ligt tussen de Rijksweg A20 en het spoor, de Bosdreef en de Boezemlaan en ligt tegen het Kralingse Bos aan.

In het nu bestaande gebied zijn verschillende vormen van gebruik, zoals een politiebureau, bedrijventerrein, kantoorcomplex, museum, tankstation, jachthaven, sportvelden, gemeentekwekerij en school.

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk mogelijk op de gronden waar niets op staat en waar nu een gemeentekwekerij staat.

Voor deze nieuwe woonwijk zal de Bosdreef worden verlegd naar de noordrand van het plangebied waar nu een deel van de Boezembocht loopt.

Bekijk het Bestemmingsplan. Link opent een externe pagina (Ruimtelijkeplannen.nl), vul in bij plannaam: Boezembocht-Veilingterrein.

Bomenplan

De ligging aan het Kralingse Bos maakt Nieuw Kralingen uniek. Voor deze nieuwe woonwijk zal de bestaande Bosdreef worden verlegd en kan het niet anders dat bomen moeten verdwijnen.

Om te laten zien wat er gebeurt met de aanhaking op het Kralingse Bos en met de bestaande en nieuwe bomen is daarom een bomenplan opgesteld. Er is zorgvuldig bekeken hoe we bomen kunnen behouden en hoe we bestaande natuur -flora en fauna- kunnen versterken. Uitgangspunt is een groene woonwijk waarbij het belangrijk is om natuurinclusief te bouwen en om de biodiversiteit te vergroten, met name aan de rand van het bos.

Bekijk het Bomenplan Nieuw-Kralingen. Link opent een externe pagina (PDF, Notubiz.nl).

Verlegging Bosdreef

Het gebied wordt klaar gemaakt voor de verlegging van de Bosdreef en voor het maken van een bedrijventerrein tussen die toekomstige Verlegde Bosdreef en de bestaande metaalbedrijven aan de Boezembocht.

De bestaande Bosdreef wordt vanaf StoomStichting Nederland verlegd naar het noorden en sluit noordelijker aan op de Boezemlaan. Zo komt er ruimte voor het bedrijventerrein en voor woningbouw langs het Kralingse Bos. Daarvoor wordt onder andere een bestaande bedrijfshal langs de Boezembocht gesloopt en worden obstakels in de ondergrond verwijderd. Er wordt bodemsanering uitgevoerd, kabels en leidingen worden verlegd en er wordt met zand opgehoogd. De bedrijven aan de Boezembocht en de Stoomstichting blijven bereikbaar.

De Bosdreef wordt omhoog verlegd/omgeleid. Hierdoor loopt de doorgaande weg in de toekomst niet meer door Nieuw Kralingen, maar bovenlangs de wijk.

Verplaatsing uitvoeringslocatie Stadsbeheer

De nieuwe wijk komt voor het grootste gedeelte op het braakliggende bedrijventerrein Boezembocht en op het terrein van de uitvoeringslocatie van Stadsbeheer. Dit terrein staat ook wel bekend als de kwekerij van de gemeente Rotterdam.

Bijna alle bestaande bedrijven blijven in het gebied actief.

De uitvoeringslocatie van Stadsbeheer verhuist naar de Melanchtonweg en de Fairoaksbaan. Daar is genoeg plek voor de opslagfaciliteiten, de kwekerij, het bomendepot en het kantoor van Stadsbeheer.

Duurzaamheid

Nieuw Kralingen wordt een toekomstbestendige en duurzame wijk. In de Gebiedsvisie staan proces- en kwaliteitsafspraken. Hiermee worden de ambities voor duurzaamheid tijdens de hele gebiedsontwikkeling verzekerd. Nieuwe inzichten en technologieën kunnen worden meegenomen in de uitwerking van de verschillende planfases.

De focus ligt op deze thema's:

  • energie
  • water
  • mobiliteit
  • circulariteit
  • sociaal
  • groen.

Opstelplaats treinen (Prorail)

Langs Nieuw Kralingen lopen treinsporen en heeft Prorail een opstelplaats voor goederentreinen. Deze opstelplaats wordt in de periode 2022 tot 2026 uitgebreid. Er komen opstelsporen voor acht tot twaalf reizigerstreinen. Deze treinen worden er straks ook schoongemaakt en gecontroleerd.

Er wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden met de woonwijk. Meer informatie vindt u op de website van Prorail.nl. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Meer informatie over de woningen en over het nieuwbouwproject vindt u op de website Nieuw-Kralingen. Link opent een externe pagina. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u vragen voor de gemeente? Stuur dan een e-mail naar nieuwkralingenSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.