Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Zorg voor elkaar

Op deze pagina vindt u informatie voor zorg- en welzijnsprofessionals over de nieuwe inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Via aanbestedingen gaat de gemeente nieuwe overeenkomsten met zorgaanbieders aan. De ingangsdata voor de contracten verschillen per inkoopspoor.

Maatschappelijke ondersteuning voor álle Rotterdammers

Gelijke kansen voor iedereen. Daar staan we in Rotterdam voor. Voor de jongste Rotterdammers om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Voor (jong)volwassenen om maximaal mee te kunnen doen in onze maatschappij. En voor ouderen om zo lang mogelijk gezond en met plezier zelfstandig te leven. Via maatschappelijke ondersteuning - het Rotterdams welzijnswerk, Wmo-maatwerkondersteuning Wijkteams - en Jeugdhulp dragen de gemeente en betrokken partijen hieraan bij.

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met partners en inwoners van de stad gewerkt aan nieuw beleid voor alle Rotterdammers die hulp nodig hebben. Dit beleid is vastgelegd in het beleidskader 'Heel de Stad', dat ook de basis is voor de nieuwe inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

Nieuwe inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

De leidende principes voor de inkoop zijn:

  • de Rotterdammer staat centraal en heeft de regie
  • de gemeente en betrokken partijen werken resultaatgericht
  • cliënten hebben keuzevrijheid
  • betrokken partijen werken integraal waar nodig
  • betrokken partijen voorkomen, verplaatsen en vervangen waar mogelijk
  • digitaal werken hoort erbij
  • betrokken partijen bieden een passend aanbod naar diversiteit en specialisatie
  • betrokken partijen bieden met elkaar continuïteit van ondersteuning
  • ondersteuning is zoveel mogelijk dichtbij.

Er zijn vier inkoopsporen: Welzijn, Wmo-maatwerkondersteuning, Wijkteams en Jeugdhulp.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de 'Nieuwsbrief Inkoop Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp' via ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.