Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Zorg voor elkaar

Op deze pagina staat informatie voor zorg- en welzijnsprofessionals over de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Gespecialiseerde zorg- en welzijnsaanbieders geven hulp en ondersteuning aan Rotterdammers die dat nodig hebben. Om een contract te krijgen, kunnen zorg- en welzijnsaanbieders meedoen met een aanbesteding. 

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief ‘Nieuwsbrief Inkoop Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp’ houdt de gemeente aanbieders op de hoogte van de planning van de verschillende aanbestedingen. Bent u hierin geïnteresseerd? Mail naar zorgwelzijnjeugdhulpMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina om u aan te melden voor deze nieuwsbrief. Een overzicht van eerdere nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbrievenarchief. Link opent een externe pagina.

Een andere interessante nieuwsbrief is de nieuwsbrief Rotterdam Sociaal, met relevant nieuws en verhalen voor professionals in het sociaal domein. Bekijk het archief of meld u aan: Nieuwsbrieven gemeente Rotterdam - Aanmelden. Link opent een externe pagina. Ook op het LinkedIn kanaal van Rotterdam Sociaal. Link opent een externe pagina staat relevante informatie. 

Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp voor álle Rotterdammers

Gelijke kansen voor iedereen. Daar staan we in Rotterdam voor. Voor de jongste Rotterdammers om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Voor (jong)volwassenen om maximaal mee te kunnen doen in onze maatschappij. En voor ouderen om zo lang mogelijk gezond en met plezier zelfstandig te leven. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met partners en inwoners van de stad gewerkt aan nieuw beleid voor alle Rotterdammers die hulp nodig hebben. Dit beleid is vastgelegd in het beleidskader 'Heel de Stad'. Link opent een externe pagina (pdf, Rotterdam Raadsinformatie). Het beleidskader is de basis is voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

Inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Er zijn vier sporen: Welzijn, Wijkteams, Wmo-maatwerkondersteuning en Jeugdhulp. Op basis van beleidskader Heel de Stad is voor ieder spoor een inkoopstrategie gemaakt en dit vormt de basis voor de inkoop. Er is ook een overkoepelende strategie: de Kadernotitie Inkoopstrategieën. Link opent een externe pagina (pdf, Gemeenteraad Rotterdam).

Aanmelden leverancierspoule

Eenvoudiger inschrijven op onze aanbestedingen? Meld u aan voor onze leverancierspoule.

De gemeente wil het aanbestedingsproces voor aanbieders vereenvoudigen en de administratieve last verminderen. Voor de inkoopsporen Wmo-maatwerkondersteuning, Jeugdhulp, Welzijn en Wijkteams werkt de gemeente daarom met een leverancierspoule in het aanbestedingsplatform Mercell. Link opent een externe pagina

Aanbieders die aantonen dat zij aan diverse basis-selectie-eisen voldoen, kunnen deelnemen aan onze leverancierspoule. U hoeft hiervoor slechts één keer de documenten te uploaden. Vervolgens kunt u zich gemakkelijker inschrijven op alle voorgenoemde aanbestedingen die in de leverancierspoule gepubliceerd worden. U hoeft daarbij niet steeds opnieuw dezelfde documenten voor deze basis-selectie-eisen te uploaden.